Ługowo

Biskup
z Zielonej Góry
26 Listopad 2015
Fundusz Integr.
– to wybraliśmy
w Ługowie
22 Marzec 2013
Ługowo?
To ludzie!
Otwarci i życzliwi!
26 Styczeń 2013
wybierz swje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki
Ługowo
Najmniejsze sołectwo - wieś położona na śródleśnej polanie. Ługowo zostało założone w 1795 r. przez Johanna von Boyanowskyego i było częścią majatku Nowy Kisielin.
Agnieszka Głuska
sołtys
Marek Karwacki
radny dzielnicy
Ludność:
105
Budżet sołecki
600 zł
Fundusz integracyjny w 2013 r.
17,5 tys. zł
Fundusz integracyjny w 2014 r.
17,5 tys. zł
Fundusz integracyjny do 2019 r.
586,6 tys. zł