Ochla

W odnowionych
parkach robi
się zielono!
4 Maj 2018
Mamy
pieniądze
na obwodnicę
8 Sierpień 2017
Sołectwa
chcą budować
28 Marzec 2017
wybierz swje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki
Ochla
Aleksander Kosowicz
sołtys
Jarosław Berent
radny miasta
Dorota Bojar
radna dzielnicy
Robert Jankowski
radny dzielnicy
Ludność:
1 862
Budżet sołecki
10,2 tys. zł
Fundusz integracyjny w 2013 r.
311 tys. zł
Fundusz integracyjny w 2014 r.
311 tys. zł
Fundusz integracyjny do 2019 r.
10 mln 403 tys. zł