Sołectwa chcą budować

28 Marzec 2017
- Mieszkańcy raczej nie mieli wątpliwości. Zdecydowana większość propozycji tzw. inwestycji strategicznych to budowa lub remont dróg – informuje Mariusz Zalewski, przewodniczący zarządu dzielnicy Nowe Miasto.

Przypomnijmy. Nagroda za zgodne połączenie miasta z gminą wiejską to 100 mln zł, które od 2015 r. trafiają do zielonogórskich sołectw. Przeznaczenie tych pieniędzy zależy od mieszkańców. Uczestnicy corocznych zebrań sołeckich, poprzez głosowanie, typują konkretne inwestycje, potem zatwierdzają je radni dzielnicy i rady miasta.

- Mieszkańcy podczas tegorocznych zebrań sołeckich raczej nie mieli wątpliwości. Na ogół bardzo zgodnie przegłosowywali propozycje tzw. inwestycji strategicznych. Zdecydowana większość to budowa lub remont dróg wiejskich – informuje Mariusz Zalewski, przewodniczący zarządu dzielnicy Nowe Miasto.

Podczas ostatniej sesji rady dzielnicy, w piątek, 17 marca, radni zatwierdzili tegoroczne propozycje uchwalone przez mieszkańców siedmiu sołectw: Stary Kisielin, Nowy Kisielin, Sucha, Barcikowice, Łężyca, Ochla, Krępa.

Wystarczy rzut oka, by dostrzec, że zdecydowana większość inwestycyjnych zadań przyjętych do realizacji przez mieszkańców sołectw to budowa nowych lub modernizacja zaniedbanych ulic, chodników i oświetlenia drogowego. To inwestycje o największej wartości finansowej. Przykładem Nowy Kisielin, gdzie za ponad 678 tys. zł zostanie wybudowana ul. Dolna i Kościelna. W Suchej podjęto decyzję o budowie drogi na odcinku od remizy strażackiej do końca sołectwa. Koszt tej inwestycji to prawie półtora miliona złotych.

Podobnie zadecydowano w Starym Kisielinie, gdzie na sześć uchwalonych inwestycji, aż pięć dotyczy ruchu drogowego. Najwięcej pieniędzy, prawie 1 mln 800 tys. zł, pochłonie zaprojektowanie oraz wybudowanie ulic: Makowa, Liliowa, Studzienna i Słoneczna.

W Starym Kisielinie, rodzice oraz uczniowie pobliskiej szkoły czekają na dokończenie remontu drogowego odcinka od ul. Szkolnej do ul. Okrężnej. Na ten cel mieszkańcy przeznaczyli 150 tys. zł.

Na tle głównie drogowych inwestycji wyróżnia się spis tegorocznych propozycji Ochli.

- Na lutowe zebranie sołeckie przyszło 69 mieszkańców. Długich sporów nie było. Szybko uzgodniliśmy, że oprócz budowy oświetlenia dla ul. Kalinowej i Zielonogórskiej musimy zapewnić oświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Zielonogórskiej i Kożuchowskiej – tłumaczy sołtys Aleksander Kosowicz.

Mieszkańcy Ochli postanowili także dokończyć remont wiejskiej świetlicy. Na ten cel przeznaczyli 300 tys. zł. Chcą na poddaszu świetlicy przygotować trzy profesjonalne salki konferencyjne, sanitariaty oraz zaplecze kuchenne.

- Wreszcie będziemy mieli godne warunki do odbywania zebrań rady sołeckiej oraz stowarzyszeń działających na naszym terenie. Ostatnim krokiem będzie remont przylegającego do świetlicy małego budynku gospodarczego, który obecnie pełni rolę magazynu. Finisz to położenie nowej elewacji – na jednym wydechu wymienia sołtys.

Mieszkańcy Ochli powodów do zadowolenia będę mieli jeszcze więcej, bo postanowili przeznaczyć 48 tys. zł na wybudowanie nowej siłowni pod chmurką, przy ul. Topolowej, oraz wyposażyć szatnię przy piłkarskim boisku.

- Teraz to pusty obiekt, dosłownie gołe ściany. Za 30 tys. zł zakupimy ławy, szafki, wieszaki, uchwyty na ręczniki, mydło, papier toaletowy i wszelkiego rodzaju drobnicę niezbędną do normalnego funkcjonowania obiektu mającego służyć sportowcom. To dla nas wielka radość, bo nie będziemy musieli się wstydzić – cieszy się A. Kosowicz.

Mieszkańcy zielonogórskich sołectw pamiętają też o zabytkowych budynkach sakralnych. Dla przykładu: mieszkańcy sołectwa Barcikowice postanowili wesprzeć rewitalizację i remont kościoła w Zatoniu.

(pm)

 

 

 

TO BĘDZIE ZROBIONE

Inwestycje strategiczne przyjęte w formie uchwał przez mieszkańców podczas tegorocznych zebrań wiejskich.

 

STARY KISIELIN

* Dofinansowanie wykonania elewacji budynku przy ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich (40 tys. zł)

* Budowa chodnika ul. Stary Kisielin-Floriana (31 tys. 500 zł)

* Czyszczenie rowu melioracyjnego przy sklepie Dino (10 tys. zł)

* Dokończenie budowy drogi ul. Stary Kisielin-Szkolna na odcinku do ul. Stary Kisielin-Okrężna (150 tys. zł)

* Budowa dwóch progów zwalniających na ul. Stary Kisielin-Wiosenna (5 tys. zł)

* Zaprojektowanie i wybudowanie dróg (w latach 2018-2019, za 1 mln 774 tys. zł) według następującej kolejności: ul. Stary Kisielin-Makowa, ul. Stary Kisielin-Liliowa, ul. Stary Kisielin-Studzienna, ul. Stary Kisielin-Słoneczna

 

NOWY KISIELIN

* Budowa dróg: ul. Nowy Kisielin-Dolna i Nowy Kisielin-Kościelna (678 tys. 900 zł)

 

SUCHA

* Budowa chodnika do cmentarza wzdłuż drogi gminnej nr 004005F (160 tys. zł)

* Budowa drogi powiatowej nr 1175F, w latach 2017-2019 (1 mln 470 tys. zł)

 

BARCIKOWICE

* Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 283 (120 tys. zł)

* Przebudowa drogi gminnej nr 007250F (270 tys. zł)

* Modernizacja drogi gminnej nr 007208F Barcikowiczki-Kiełpin (200 tys. zł)

* Rewitalizacja i remont kościoła w sołectwie Zatonie (10 tys. zł)

* Przygotowanie dokumentacji budowy świetlicy (30 tys. zł)

 

ŁĘŻYCA

* Uzupełnienie budowy oświetlenia na części działki nr 314 i 315/90 (40 tys. zł)

 

OCHLA

(w latach 2017-2019)

* Budowa oświetlenia - ul. Ochla-Kalinowa, 10 lamp (50 tys. zł)

* Dokończenie remontu świetlicy (300 tys. zł)

* Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Ochla-Zielonogórska i ul. Ochla-Kożuchowska (12 tys. zł)

* Budowa oświetlenia - ul. Ochla-Zielonogórska, 4 lampy (20 tys.) zł

* Wyposażenie szatni przy boisku piłkarskim (30 tys. zł)

* Zakup i montaż dwóch luster przy ul. Ochla-Kożuchowska i przy ul. Ochla-Osiedlowa (2 tys. zł)

* Budowa siłowni zewnętrznej, przy ul. Ochla-Topolowa, placu zabaw (48 tys. zł)

* Zakup i montaż dwóch luster, przy ul. Ochla-Żagańska (2 tys. zł)

 

KRĘPA

* Realizacja projektu budowy ulicy Krępa-Młyńska (41 tys. zł)