Kontakt

Redakcja

Łącznik  Zielonogórski
Al. Niepodległości 10
65-048 Zielona Góra
e-mail: redakcja@lzg24.com.pl

  • Agnieszka Hałas - p.o. redaktora naczelnego
  • Daria Śliwińska-Pawlak - redaktor prowadzący
  • Tomasz Czyżniewski - dziennikarz
  • Ewa Lurc - dziennikarz
  • Marcin Krzywicki - dziennikarz
  • Rafał Krzymiński - dziennikarz
  • Maciej Dobrowolski - dziennikarz
  • Bartosz Mirosławski - fotoreporter