Kontakt

Redakcja

Łącznik  Zielonogórski
Al. Niepodległości 13
65-048 Zielona Góra
Tel. 666 848 983
e-mail: redakcja@lzg24.com.pl

  • Agnieszka Hałas - p.o. redaktora naczelnego
  • Daria Śliwińska-Pawlak - redaktor prowadzący
  • Tomasz Czyżniewski - dziennikarz
  • Ewa Lurc - dziennikarz
  • Marcin Krzywicki - dziennikarz
  • Rafał Krzymiński - dziennikarz
  • Maciej Dobrowolski - dziennikarz
  • Bartosz Mirosławski - fotoreporter
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki