Wybierz swojego sołtysa

12 Czerwiec 2024
Radni miasta zatwierdzili terminy wyborów sołtysów w 17 zielonogórskich sołectwach. Gdzie i kiedy mieszkańcy będą mogli oddać głos na swoich kandydatów?

Harmonogram wyborów prezentuje się następująco (sołectwa alfabetycznie):

 • Barcikowice - 2 lipca, godz. 18.00 w świetlicy przy ul. Barcikowice 15a
 • Drzonków - 27 czerwca, godz. 18.00 w świetlicy przy ul. Olimpijskiej 48a
 • Jany - 19 czerwca, godz. 18.00 w punkcie bibliotecznym przy ul. Jany 3a
 • Jarogniewice - 18 czerwca, godz. 18.00 w świetlicy przy ul. Jarogniewice 23a
 • Jeleniów - 19 czerwca, godz. 18.00 w świetlicy przy ul. Jeleniów 26a
 • Kiełpin - 18 czerwca, godz. 18.00 w świetlicy przy ul. Kiełpin 5
 • Krępa - 25 czerwca, godz. 18.00 w świetlicy przy ul. Odrzańskiej 51
 • Łężyca - 24 czerwca, godz. 18.00 w świetlicy przy ul. Odrzańskiej 16
 • Ługowo - 24 czerwca, godz. 18.00 w świetlicy przy ul. Sucha 12
 • Nowy Kisielin - 25 czerwca, godz. 18.00 w świetlicy przy ul. Odrzańskiej 64
 • Ochla - 20 czerwca, godz. 18.00 w świetlicy przy ul. św. Jadwigi Śląskiej 1
 • Przylep - 27 czerwca, godz. 18.00 w Zespole Edukacyjnym nr 6 przy ul. 8 maja 6
 • Racula - 17 czerwca, godz. 18.00 w świetlicy przy ul. Głogowskiej 64
 • Stary Kisielin - 28 czerwca, godz. 18.00 w filii ZOK przy ul. Pionierów Lubuskich 53
 • Sucha - 20 czerwca, godz. 18.00 w świetlicy przy ul. Sucha 12
 • Zatonie - 26 czerwca, godz. 18.00 w świetlicy przy ul. Zielonogórskiej 38
 • Zawada - 26 czerwca, godz. 18.00 w świetlicy przy ul. Zielonogórskiej 62a

Harmonogram wyborów uchwaliła podczas ostatniej sesji rada miasta.

(md)