Na życzenie pasażerów zmiany kursów MZK

25 Listopad 2016
Od czwartku 1 grudnia miejskie autobusy zmieniają rozkład jazdy. Bez obaw – nie wszystkie. Tylko na kilku liniach. Łatwiej będzie wyjechać z os. Zdrojowego.

- Zielonogórzanie składają różne wnioski dotyczące częstotliwości kursów, godzin odjazdów i tras autobusów. Obecne zmiany są odpowiedzią na ich postulaty – tłumaczy Barbara Langner, szefowa MZK. – Największe zmiany dotyczą linii nr 11. Wzdłuż Trasy Północnej wciąż powstają nowe domy. Mieszka tam coraz więcej ludzi. Stąd zmiana na tej linii – zwiększymy częstotliwość kursów autobusów obsługujących os. Zdrojowe.

Nowa trasa linii nr 11: WYCZÓŁKOWSKIEGO – al. Wojska Polskiego – Zjednoczenia – Energetyków – Batorego – Trasa Północna – Mechaników – Zdrojowa – Sulechowska – Staszica – Dworzec PKP – Chrobrego – pl. Piłsudskiego – Podgórna – Szosa Kisielińska – RACULKA.

Rozwiązanie to umożliwi:

- bezpośrednie połączenie zarówno kampusu A, jak i B z budynkami dydaktycznymi Uniwersytetu Zielonogórskiego zlokalizowanymi przy ul. Energetyków,
- bezpośrednie połączenie os. Zdrojowego i ul. Sulechowskiej z dwoma kampusami UZ oraz Lotnikiem,
- bezpośrednie połączenie os. Zdrojowego z ul. Batorego i Energetyków (kościół św. Alberta oraz Tesco),
- poprawę obsługi komunikacyjnej na odcinku Batorego – Energetyków – Zjednoczenia do al. Wojska Polskiego,
- bezpośrednie połączenie wschodniej części miasta z Centrum Rekreacyjno-Sportowym.

Inne zmiany:

* Linia nr 30

Realizacja wniosków mieszkańców Suchej i Ługowa skarżących się na problemy z dojazdem w godzinach porannych.

Kursy z Ługowa z godziny 5.31, 6.28 i 7.28 zostały zmienione na godziny 5.11, 6.08 i 6.48.

Mieszkańcy sugerowali przyspieszenie porannych kursów o 20 minut, co zostało zrealizowane o 5.11 i 6.08, natomiast kurs szkolny został przyśpieszony o 40 minut – autobus do przystanku Centrum zamiast o godz. 8.08 dojedzie na godzinę 7.28, co da możliwość przesiadki na inne autobusy.

Ponadto mieszkańcy Suchej i Ługowa skarżyli się na zbyt wczesny odjazd ostatniego autobusu. Ostatni kurs z przystanku Palmiarnia do Suchej i Ługowa realizowany jest o godz. 19.13. W nowym rozkładzie jazdy ostatni autobus w dni robocze i soboty odjedzie z przystanku Palmiarnia o 21.12.

* Linia nr 39

Na telefoniczne wnioski mieszkańców dotyczące szkolnej linii nr 39, która realizuje jeden kurs z ul. Batorego do szkół przy ul. Botanicznej o godzinie 8.00, od 1 grudnia uruchomiony będzie powrotny kurs tej linii z ul. Botanicznej do ul. Batorego o godz. 14.40.

* Linia nr 12

Na wnioski pasażerów z ul. Anny Jagiellonki będą minutowe zmiany w rozkładach jazdy:
- z przystanku Anny Jagiellonki z godz. 7.12 na 7.07,
- z przystanku Centrum kursy o godzinach 14.38, 15.08, 15.38 i 16.08 zostają opóźnione o 10 minut.

(tc)

KONIEC TESTÓW BILETÓW ELEKTRONICZNYCH

MZK zakończył testy biletów elektronicznych nowej generacji. Dzięki nim pasażer nie musi wyjmować biletu z torby, czy kieszeni i przystawiać go do czytnika – system sam go znajduje i odnotowuje: kiedy wsiadł i wysiadł z autobusu. Testy prowadzono przez dwa miesiące na 10 pasażerach. – Okazało się, że dane były odczytywane z dokładnością 99,9 proc. – cieszyli się panowie Manfred Redka i Artur Wajchert z firmy Trapeze, która prowadziła testy.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni. Taki system umożliwia dokładne śledzenie: ilu pasażerów, jakim autobusem i gdzie jeździ – mówiła B. Langner. - To umożliwia precyzyjne układanie rozkładu jazdy. Zakład przymierza się do kolejnych testów.

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki