Rolniku, spisz się przez internet

4 Wrzesień 2020
Od wtorku, 1 września, ruszył powszechny spis rolny. Również w Zielonej Górze, która po połączeniu miasta z gminą ma też sporo rolników. Trudnią się głównie uprawą roślin.

Co roku, pod koniec sierpnia, obchodzimy miejskie dożynki połączone ze świętem dzielnicy, czyli wielkim festynem. Tym razem, z powodu epidemii, dożynki były bardzo skromne. W ubiegłą sobotę odbyła się okolicznościowa uroczystość w kościele w Zatoniu, podczas której ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

Mieszczuchy zaraz zadadzą sobie pytanie, czy mamy w mieście jeszcze jakichś rolników?

- Mamy! – śmieje się z pytania Teresa Migdał, kierowniczka Biura Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami w magistracie. – Właśnie rozpoczynamy spis rolny. Mamy w mieście prawie tysiąc gospodarstw rolnych. Przeważa produkcja roślinna. Produkujemy również warzywa. W Ochli i Łężycy rolnicy zajmują się też hodowlą drobiu, w Zatoniu i Janach, Stożnem – bydła.

Jak obecnie wygląda sytuacja, będziemy wiedzieć za kilka miesięcy, kiedy wszystkie gospodarstwa zostaną spisane i wyniki trafią do magistratu. Jednak to nie urzędnicy zajmują się zbieraniem danych, lecz specjalni rachmistrzowie zatrudniani przez urząd statystyczny. W Zielonej Górze jest ich trzech.

- Główną metodą spisu rolnego jest tzw. samospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu formularza spisowego dostępnego na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl) – tłumaczy Ewa Trzcińska, sekretarz miasta. – Namawiam rolników, by skorzystali z tej możliwości. To najmniej absorbujące rozwiązanie. Można też skorzystać z pomocy urzędników.

Do tego celu przystosowano salę 300A w budynku urzędu przy ul. Dąbrowskiego 41 (dawny urząd gminy). Tutaj ustawiono sprzęt komputerowy, z którego mogą skorzystać rolnicy. Sala jest zdezynfekowana i zachowane będą wszystkie obostrzenia w związku z COVID-19.

- Wyznaczony urzędnik pomoże uruchomić specjalną aplikację i będzie służył pomocą techniczną, jednak to rolnik musi sam wypełnić internetowy formularz – informuje T. Migdał.

Spis potrwa do 30 listopada. Obejmie wszystkie gospodarstwa rolne, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.

Pytania będą m.in. o: osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny i pracowników najemnych, strukturę dochodów gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, nawożenie.

W spisie nie ma pytań o majątek rolników! Podmiotem spisu jest gospodarstwo rolne. Pytania dotyczą składowych elementów gospodarstwa rolnego (procentową ilość, nie ich wartość). W spisie nie będą zbierane dane o zarobkach rolników, czy wartości przychodów. Zostaną zebrane przybliżone dane, jaką część (w procentach) dochodów stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych takich jak emerytury i renty.

Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obowiązkowy.

(tc)

 

NAJPIĘKNIEJSZY

WIENIEC

DOŻYNKOWY

W sobotę, 29 sierpnia, w Zatoniu zostały ogłoszone wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Jury miało trudny wybór, bo wszystkie wieńce prezentowały się niesamowicie. Oto wyniki.

W kategorii tradycyjny wieniec dożynkowy:

1. miejsce - sołectwo Zatonie

2. miejsce - sołectwo Kiełpin

3. miejsce - sołectwo Stary Kisielin

* wyróżnione sołectwo Zawada

W kategorii współczesny wieniec dożynkowy:

1. miejsce - sołectwo Krępa

2. miejsce - sołectwo Jarogniewice

3. miejsce - sołectwo Kiełpin

* wyróżnione sołectwa Racula i Jeleniów

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki