Rolniku, spisz się przez internet

4 Wrzesień 2020
Od wtorku, 1 września, ruszył powszechny spis rolny. Również w Zielonej Górze, która po połączeniu miasta z gminą ma też sporo rolników. Trudnią się głównie uprawą roślin.

Co roku, pod koniec sierpnia, obchodzimy miejskie dożynki połączone ze świętem dzielnicy, czyli wielkim festynem. Tym razem, z powodu epidemii, dożynki były bardzo skromne. W ubiegłą sobotę odbyła się okolicznościowa uroczystość w kościele w Zatoniu, podczas której ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

Mieszczuchy zaraz zadadzą sobie pytanie, czy mamy w mieście jeszcze jakichś rolników?

- Mamy! – śmieje się z pytania Teresa Migdał, kierowniczka Biura Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami w magistracie. – Właśnie rozpoczynamy spis rolny. Mamy w mieście prawie tysiąc gospodarstw rolnych. Przeważa produkcja roślinna. Produkujemy również warzywa. W Ochli i Łężycy rolnicy zajmują się też hodowlą drobiu, w Zatoniu i Janach, Stożnem – bydła.

Jak obecnie wygląda sytuacja, będziemy wiedzieć za kilka miesięcy, kiedy wszystkie gospodarstwa zostaną spisane i wyniki trafią do magistratu. Jednak to nie urzędnicy zajmują się zbieraniem danych, lecz specjalni rachmistrzowie zatrudniani przez urząd statystyczny. W Zielonej Górze jest ich trzech.

- Główną metodą spisu rolnego jest tzw. samospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu formularza spisowego dostępnego na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl) – tłumaczy Ewa Trzcińska, sekretarz miasta. – Namawiam rolników, by skorzystali z tej możliwości. To najmniej absorbujące rozwiązanie. Można też skorzystać z pomocy urzędników.

Do tego celu przystosowano salę 300A w budynku urzędu przy ul. Dąbrowskiego 41 (dawny urząd gminy). Tutaj ustawiono sprzęt komputerowy, z którego mogą skorzystać rolnicy. Sala jest zdezynfekowana i zachowane będą wszystkie obostrzenia w związku z COVID-19.

- Wyznaczony urzędnik pomoże uruchomić specjalną aplikację i będzie służył pomocą techniczną, jednak to rolnik musi sam wypełnić internetowy formularz – informuje T. Migdał.

Spis potrwa do 30 listopada. Obejmie wszystkie gospodarstwa rolne, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.

Pytania będą m.in. o: osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny i pracowników najemnych, strukturę dochodów gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, nawożenie.

W spisie nie ma pytań o majątek rolników! Podmiotem spisu jest gospodarstwo rolne. Pytania dotyczą składowych elementów gospodarstwa rolnego (procentową ilość, nie ich wartość). W spisie nie będą zbierane dane o zarobkach rolników, czy wartości przychodów. Zostaną zebrane przybliżone dane, jaką część (w procentach) dochodów stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych takich jak emerytury i renty.

Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obowiązkowy.

(tc)

 

NAJPIĘKNIEJSZY

WIENIEC

DOŻYNKOWY

W sobotę, 29 sierpnia, w Zatoniu zostały ogłoszone wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Jury miało trudny wybór, bo wszystkie wieńce prezentowały się niesamowicie. Oto wyniki.

W kategorii tradycyjny wieniec dożynkowy:

1. miejsce - sołectwo Zatonie

2. miejsce - sołectwo Kiełpin

3. miejsce - sołectwo Stary Kisielin

* wyróżnione sołectwo Zawada

W kategorii współczesny wieniec dożynkowy:

1. miejsce - sołectwo Krępa

2. miejsce - sołectwo Jarogniewice

3. miejsce - sołectwo Kiełpin

* wyróżnione sołectwa Racula i Jeleniów