W Ługowie najważniejsza budowa boiska

18 Maj 2015
Zakończył się maraton wyborczy w zielonogórskich sołectwach. Jako ostatnie głosowali mieszkańcy Ługowa. Mieszkańcy ponownie zaufali Agnieszce Głuska.

Piątek, 15 maja, godz. 16.30, sala wiejska w Suchej. Tuż przed wyznaczoną godziną pojawiło się aż 68 mieszkańców, czyli 66,67 proc. uprawnionych do głosowania. Zebranie zaczęło się od odczytania sprawozdania przygotowanego przez ustępującą sołtyskę, Agnieszkę Głuska. Pani sołtys podsumowała, co się radzie sołeckiej udało zrobić w Ługowie, w ostatnich czterech latach. Sprawozdanie nie wzbudziło kontrowersji. Można było rozpocząć czasochłonną procedurę wyboru nowego sołtysa. Z sali padły dwie kandydatury: A. Głuska i Tomasza Zawadki. Najwięcej głosów poparcia zdobyła A. Głuska – 40. Jej konkurenta poparło 27 głosujących. Jeden głos uznany został za nieważny.

- Kandydowałam ponownie na sołtysa Ługowa, bo lubię doprowadzać do końca własne obietnice i plany. A takim bardzo ważnym projektem jest remont naszego wiejskiego boiska. Cieszę się, że mieszkańcy poparli moją kandydaturę. Dziękuję im, postaram się nie zawieść okazanego mi zaufania – powiedziała nam nowa sołtyska.

Mieszkańcy podzielili przysługujące wsi pieniądze z tzw. bonusa ministerialnego, za zgodne połączenie miasta i gminy. Uznali, że budowa wielofunkcyjnego boiska, ma dla nich priorytetowe znaczenie. Jako drugie zadanie, w hierarchii ważności, wybrali budowę oświetlenia drogowego wzdłuż jednej z bocznych ulic, gdzie powstały w ostatnich latach nowe domy mieszkalne. Wieś postanowiła także, że na remonty dróg wewnętrznych wykorzystane zostaną wszystkie pieniądze, które pozostaną w dyspozycji wsi po wybudowaniu boiska i oświetlenia drogowego.

Zebranie zakończyło się ok. 18.00. A. Głuska mieszka w Ługowie od 2008 r. Będzie sołtyską drugą kadencję.

(pm)

Artykuły powiązane: 

Wybieramy sołtysów. Harmonogram zebrań wiejskich

Miejski kalendarz wyborczy wzbogacił się o bardzo ważne wydarzenie. Od czwartku mieszkańcy zielonogórskich wsi wybierają nowych sołtysów i nowe rady sołeckie.