Racula

Kto zbuduje
obwodnice
południową?
4 Październik 2018
Mamy
pieniądze
na obwodnicę
8 Sierpień 2017
Świetlica w Raculi
czeka
na remont
19 Maj 2013
wybierz swje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki
Racula
Najcenniejszym zabytkiem jest gotycki kościół pw. św. Mikołaja. Parafia wymieniana jest w dokumentach z XIV wieku. Przy kościele stoi drewniana dzwonnica dobrze widoczna od strony ulicy. Powstała prawdopodobnie w XVIII wieku. Na jednym z elementów konstrukcji, użytych wtórnie, widnieje data 1471. Najstarszy dzwon pochodzi z 1500 r.  
Mirosława Jabłonka
sołtys
Sebastian Jagiełowicz
radny dzielnicy
Jarosław Bartkowicz
radny dzielnicy
Tomasz Sroczyński
radny miasta
Ludność:
2 262
Budżet sołecki
12,4 tys. zł
Fundusz integracyjny w 2013 r.
377,8 tys. zł
Fundusz integracyjny w 2014 r.
377,8 tys. zł
Fundusz integracyjny do 2019 r.
12 mln 637 tys.