Barcikowice

Sołectwa
chcą budować
28 Marzec 2017
Fundusz
Integracyjny
– to wybraliśmy
22 Marzec 2013
W Piątek
spotkanie
w Barcikowicach
15 luty 2013
wybierz swje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki
Barcikowice
Franciszek Kosidło
sołtys
Marek Karwacki
radny dzielnicy
Ludność:
191
Budżet sołecki
1,1 tys. zł
Fundusz integracyjny w 2013 r.
31,9 tys. zł
Fundusz integracyjny w 2014 r.
31,9 tys. zł
Fundusz integracyjny do 2019 r.
1 mln 67,1 tys. zł