Kłaść te rury w Ochli i Zatoniu, czy też nie?

28 Czerwiec 2013
Czy w Ochli i Zatoniu potrzebna jest kanalizacja? Blisko tysiąc mieszkańców tych wsi uważa, że tak. – Rozumiem, że taka jest wola społeczna, ale czy taka jest też rzeczywista potrzeba? – pytał wójt na ostatniej sesji rady gminy.

A pytał po wystąpieniu wiceprezydenta Krzysztofa Kaliszuka, który przypomniał radnym etapy inwestycji realizowanej w mieście i gminie Zielona Góra. O tym, że wspólnie budujemy sieć kanalizacyjną, radni doskonale wiedzą. Dlatego K. Kaliszuk przypomniał tylko króciutko, że zakończył się etap pierwszy inwestycji. Kosztował (netto) ok. 177 mln zł, w tym: sieć kanalizacyjna i wodociągowa w mieście (ok. 89 mln zł), oczyszczalnia ścieków w Łężycy (ok. 26 mln zł), sieć kanalizacyjna w Przylepie (19 mln zł), sieć kanalizacyjna w Starym i Nowym Kisielinie (ok. 35 mln zł). Do tego etapu weszła jeszcze sieć w Wilkanowie, gm. Świdnica (ok. 8 mln zł).

Kolejny etap

Drugi etap inwestycji możemy obserwować na bieżąco. Jego wartość netto to ok. 62 mln zł. Zawiera się w nim budowa sieci kanalizacyjnej w Raculi i Drzonkowie (20 mln zł) oraz ciąg dalszy budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Zielonej Górze (ok. 42 mln zł). Ten etap udało się poszerzyć o następujące elementy: 8,5 mln zł – stacja uzdatniania wody w Zawadzie, ok. 3 mln zł – przepompownia na ul. Sulechowskiej, 1 mln zł – przebudowa przepompowni ścieków na ul. Botanicznej.

Wiceprezydent zatrzymał się na dłużej przy trzecim etapie inwestycji. Jego pierwotny plan zakłada budowę sieci kanalizacyjnej w Łężycy (ok. 18 mln zł), Krępie (ok. 12 mln zł), Zawadzie (16 mln zł) oraz dokończenie sieci w mieście (1 mln zł). Wartość etapu to blisko 47 mln zł. – I właśnie na tym etapie, który niedługo wejdzie w życie, rodzi się możliwość wprowadzenia pewnych zmian – mówił K. Kaliszuk. – Byłyby one szczególnie istotne dla mieszkańców dwóch wsi, a w perspektywie i przylegających do nich miejscowości.

Szansa dla Ochli i Zatonia

Istnieje bowiem możliwość, potwierdzona przez Ministerstwo Środowiska, żeby dołożyć do projektu budowę kanalizacji w Ochli oraz Zatoniu i Marzęcinie (odpowiednio: koszt 18 mln zł i 4,5 mln zł). Wiązałoby się to także z budową w tych wsiach oczyszczalni ścieków, ewentualnie w Zatoniu, zamiast oczyszczalni, mógłby powstać kolektor prowadzący do pobliskiego Drzonkowa. Sieć, w dalszej perspektywie, można by poszerzać o kolejne wsie – Kiełpin, Jarogniewice, Jeleniów, Barcikowice.

– Nikt nie żąda teraz od nikogo deklaracji, podejmowania ostatecznych decyzji – zapewniał K. Kaliszuk. – Jest tylko prośba do radnych o przyjęcie uchwały o utworzenie osobnej aglomeracji wodno-ściekowej dla Ochli i Zatonia oraz pomoc gminy w postaci wydania decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych. Warto się zastanowić nad tą poprawką do projektu, czasu nie zostało wiele, inwestycja musiałaby być rozliczona do końca 2015 roku.

Dzięki temu jest możliwe wsparcie finansowe z pieniędzy unijnych pokrywające ponad połowę kosztów.

Czy mieszkańcy na pewno tego chcą?

- Poruszył pan wątek przyszłości, więc ja się do niego odniosę, ale tylko troszeczkę – zaznaczył wójt, Mariusz Zalewski. – Bo to, że mieszkańcy chcą kanalizacji i taka jest społeczna wola – nie mam najmniejszych wątpliwości. I szanuję tę wolę. Chcę jednak, żebyśmy zadali sobie pytanie, czy taka jest też rzeczywista potrzeba tych dwóch miejscowości? Bo podpisów „za” będzie wiele, tak jak było w przypadku innych miejscowości. Jednak ile osób potem faktycznie podłączy się do sieci? Czy zrobi to każdy, który złożył podpis?

Tu wójt przypomniał m.in. o 70 podpisach w Suchej, a tylko 18 podłączonych domach. – W Przylepie i Kisielinach też nie mamy 100 proc. przyłączeń. Podejrzewam, że w Drzonkowie i Raculi będzie podobnie. Przecież znam tę gminę i jej mieszkańców. Wiem, że nie wszystkich stać na przyłączenie. A jak będzie w Ochli i Zatoniu? Zastanówmy się. I wydawajmy pieniądze tam, gdzie ludzie rzeczywiście tego chcą. Na ich autentyczne potrzeby, takie jak np. świetlice i orliki, które pobudowaliśmy – podkreślał.

Czy mieszkańcy potrzebują tej kanalizacji? Przypomnijmy tylko, że społeczny komitet budowy kanalizacji w Ochli i Zatoniu zebrał blisko tysiąc podpisów zwolenników takiej inwestycji.

(dsp)

Artykuły powiązane: 

Czy budować kanalizację w Ochli i Zatoniu? Radni się zastanawiają.

Jest szansa na sfinansowanie budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla Ochli i Zatonia z funduszy unijnych. Trzeba się spieszyć, jednak niektórzy radni gminy wiejskiej uważają, że nie można tego robić „na wariata”.

Chcą kanalizacji zbierają podpisy

Mieszkańcy Zatonia i Ochli powołali społeczny komitet budowy kanalizacji. Właśnie kończą zbieranie podpisów.

Społeczny komitet chce kanalizacji

Mieszkańcy Zatonia i Ochli powołali społeczny komitet budowy kanalizacji. Cel: zakończyć inwestycję do końca 2015 r.

SONDA. Czy w Ochli i Zatoniu potrzebna jest kanalizacja?

Robert Olichwer z Ochli: Szamba bardzo uprzykrzają nam życie. Żeby w XXI wieku nie było kanalizacji? To jest bardzo śmieszne. Podpisałem się na liście społecznego komitetu ds. budowy kanalizacji w Ochli i Zatoniu. Trzeba sobie przypomnieć, że gaz nam założyli, a kanalizacja przydałaby się znacznie bardziej. Zostały tylko dwie wioski, wciąż nieskanalizowane. To dla nas teraz najważniejsza sprawa.
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki