Sołtysi o podziale Funduszu Integracyjnego

30 Marzec 2013
Ługowo - 17,5 tys. zł

Sołtys Agnieszka Głuska:
- Ludzie boją się, że sięgnięcie po pieniądze z funduszu oznaczać będzie przyłączenie do miasta. To są jednak głosy przede wszystkim starszych mieszkańców, którzy w naszej wsi mieszkają od zawsze. Ale fundusz już jest podzielony i teraz pozostało nam tylko żywić nadzieję, że altana będzie wybudowana i że zmieścimy się w kosztach. Innej inwestycji nie mamy. Za 17, 5 tys. zł nie zrobilibyśmy nic dużego, więc mieszkańcy byli zgodni. We wsi jest duże zapotrzebowanie na takie miejsce. A ja mieszkańców poparłam.

Artykuły powiązane: 

Sołtysi oceniają podział Funduszu Integracyjnego

- Czekaliśmy na remont świetlicy od 1998 r., ale nigdy nie było na to pieniędzy. Nie udało mi się to nawet, kiedy byłem radnym. Teraz czekamy na realizację tej inwestycji i trzymam kciuki, by wszystko się udało - mówi Piotr Przespolewski sołtys Zatonia.

Sołtysi oceniają podział Funduszu Integracyjnego – cz. 2

- Na sesji rady miasta mówi się, że branie pieniędzy z funduszu jest niemoralne, a ja mam przykre wrażenie, że to radni forsują swoje interesy, co było widoczne w czasie uchwalania dotacji dla Jan – komentuje sołtys Monika Turzańska.