Gminni radni przegłosowali połączenie

14 Lipiec 2014
Przyjdą, czy nie przyjdą? – to była największa niewiadoma przed kolejną sesją nadzwyczajną w gminie. Radni przyszli i przegłosowali uchwałę o połączeniu miasta z gminą. Wstrzymała się jedynie Sylwia Brońska z Zawady.

W zeszły wtorek gminni radni, przeciwni połączeniu od 1 styczna 2015 r.  projekt uchwały odesłali do komisji. W ten sposób zablokowali szybką fuzję samorządów. – To nierealny termin- argumentowali. Jednak pismo od wiceministra Sanisława Huskowskiego wyraźnie mówiło, że termin jest realny, ale potrzebna jest uchwała rady gminy. Minister wyznaczył termin – do wtorku w południe. Dlatego zwołano kolejną sesję nadzwyczajną. Fuzję można było jeszcze zablokować nie przychodząc na sesję.

- Tam mieliśmy zrobić – przyznają radni. Jedna w ostatniej chwili zmienili zdanie i przyszli.

Zdanie jak głosować zmienił Piotr Bandosz, który jeszcze tydzień udowadniał, ze jest ono nieralne. To na jego wniosek nie podjęto wtedy uchwały. – Od poprzedniej sesji doszło do wielu rozmów merytorycznych. Swoją decyzję o głosowaniu opieram o pismo ministra i wynik referendum – zakomunikował P. Bandosz.

Po nim wystąpiła największa opozycjonistka Antonina Ambrożewicz-Sawczuk. – Postanowiła dzisiaj zrzucić z siebie odpowiedzialność za połączenie. Zrzucam ją na pana klatę, panie prezydencie. Jest pan do tej pory osobą prawdomówną – mówiła radna z Raculi po chwili uderzając w tony patetyczne. – Nie dotrzymam woli mojego ojca, który zawsze mówił „Córko mieszaj na wsi”. Będę mieszkała w mieście. Moja dusza płacze.

- Może zbyt osobiście podchodziliśmy do sprawy połączenia – po radnej głos zabrał wójt Mariusz Zalewski. – Mandat radnego zobowiązuje nas do tego, by na sprawę patrzeć szerzej, społecznie, globalnie. Dobrze się mieszka i w gminie, i w mieście. Mam nadzieję, że nikt tego nie zepsuje. Cała odpowiedzialność za udane połączenie poniosą władze miasta.

To był ostatni głos. Radni przystąpili do głosowania. 1 było „za”. Od głosu wstrzymała się jedynie Sylwia Brońska, radna z Zawady.

- Będziemy pierwszym miastem w Polsce, które doprowadzić do zgodnego połączenia z okalającą je gminą. Jestem bardzo zadowolony. Udowodniliśmy, że potrafimy rozmawiać i zgodnie działać – komentował wynik sesji prezydent Janusz Kubicki.

- Wszystko skończyło się dobrze. Uzgodniliśmy wiele szczegółów, teraz czekamy jedynie na decyzję rządu – dodał prof. Czesław Osękowski, szef zespołu ds. połączenia miasta z gminą.

(tc)

Artykuły powiązane: 

Połączenie. To już ostateczny termin – wtorek, godz. 12.00

To nie żart! Chcecie połączenia miasta z gminą i 100 mln zł? - Do wtorku, do godz. 12.00, na biurku wojewody musi się znaleźć uchwała rady gminy – pisze do prezydenta wiceminister Stanisław Huskowski.

2:1. Gminni radni przeciw połączeniu

Gminni radni wycofali uchwałę w sprawie połączenia. Chcą zablokować fuzję od 1 stycznia 2015 r. Nie przekonały ich żadne argumenty. Mimo to wniosek trafił do Warszawy.

Dlaczego głosowaliście na nie?

Siedmiu radnych głosowało za odesłaniem uchwały połączeniowej do komisji. W praktyce oznacza to zablokowanie procesu połączenia. Pytamy ich dlaczego tak głosowali?

Przypomnę, co radni ślubowali

- Mieszkańcy w referendum podjęli decyzję, że chcą połączenia z miastem. Dlatego nie mogę przyjąć tłumaczeń tych radnych, którzy sprzeciw dla połączenia uzasadniają opinią swoich wyborców - mówi Mariusz Rosik..