Gminni radni przegłosowali połączenie

14 Lipiec 2014
Przyjdą, czy nie przyjdą? – to była największa niewiadoma przed kolejną sesją nadzwyczajną w gminie. Radni przyszli i przegłosowali uchwałę o połączeniu miasta z gminą. Wstrzymała się jedynie Sylwia Brońska z Zawady.

W zeszły wtorek gminni radni, przeciwni połączeniu od 1 styczna 2015 r.  projekt uchwały odesłali do komisji. W ten sposób zablokowali szybką fuzję samorządów. – To nierealny termin- argumentowali. Jednak pismo od wiceministra Sanisława Huskowskiego wyraźnie mówiło, że termin jest realny, ale potrzebna jest uchwała rady gminy. Minister wyznaczył termin – do wtorku w południe. Dlatego zwołano kolejną sesję nadzwyczajną. Fuzję można było jeszcze zablokować nie przychodząc na sesję.

- Tam mieliśmy zrobić – przyznają radni. Jedna w ostatniej chwili zmienili zdanie i przyszli.

Zdanie jak głosować zmienił Piotr Bandosz, który jeszcze tydzień udowadniał, ze jest ono nieralne. To na jego wniosek nie podjęto wtedy uchwały. – Od poprzedniej sesji doszło do wielu rozmów merytorycznych. Swoją decyzję o głosowaniu opieram o pismo ministra i wynik referendum – zakomunikował P. Bandosz.

Po nim wystąpiła największa opozycjonistka Antonina Ambrożewicz-Sawczuk. – Postanowiła dzisiaj zrzucić z siebie odpowiedzialność za połączenie. Zrzucam ją na pana klatę, panie prezydencie. Jest pan do tej pory osobą prawdomówną – mówiła radna z Raculi po chwili uderzając w tony patetyczne. – Nie dotrzymam woli mojego ojca, który zawsze mówił „Córko mieszaj na wsi”. Będę mieszkała w mieście. Moja dusza płacze.

- Może zbyt osobiście podchodziliśmy do sprawy połączenia – po radnej głos zabrał wójt Mariusz Zalewski. – Mandat radnego zobowiązuje nas do tego, by na sprawę patrzeć szerzej, społecznie, globalnie. Dobrze się mieszka i w gminie, i w mieście. Mam nadzieję, że nikt tego nie zepsuje. Cała odpowiedzialność za udane połączenie poniosą władze miasta.

To był ostatni głos. Radni przystąpili do głosowania. 1 było „za”. Od głosu wstrzymała się jedynie Sylwia Brońska, radna z Zawady.

- Będziemy pierwszym miastem w Polsce, które doprowadzić do zgodnego połączenia z okalającą je gminą. Jestem bardzo zadowolony. Udowodniliśmy, że potrafimy rozmawiać i zgodnie działać – komentował wynik sesji prezydent Janusz Kubicki.

- Wszystko skończyło się dobrze. Uzgodniliśmy wiele szczegółów, teraz czekamy jedynie na decyzję rządu – dodał prof. Czesław Osękowski, szef zespołu ds. połączenia miasta z gminą.

(tc)

Artykuły powiązane: 

Połączenie. To już ostateczny termin – wtorek, godz. 12.00

To nie żart! Chcecie połączenia miasta z gminą i 100 mln zł? - Do wtorku, do godz. 12.00, na biurku wojewody musi się znaleźć uchwała rady gminy – pisze do prezydenta wiceminister Stanisław Huskowski.

2:1. Gminni radni przeciw połączeniu

Gminni radni wycofali uchwałę w sprawie połączenia. Chcą zablokować fuzję od 1 stycznia 2015 r. Nie przekonały ich żadne argumenty. Mimo to wniosek trafił do Warszawy.

Dlaczego głosowaliście na nie?

Siedmiu radnych głosowało za odesłaniem uchwały połączeniowej do komisji. W praktyce oznacza to zablokowanie procesu połączenia. Pytamy ich dlaczego tak głosowali?

Przypomnę, co radni ślubowali

- Mieszkańcy w referendum podjęli decyzję, że chcą połączenia z miastem. Dlatego nie mogę przyjąć tłumaczeń tych radnych, którzy sprzeciw dla połączenia uzasadniają opinią swoich wyborców - mówi Mariusz Rosik..
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki