Przypomnę, co radni ślubowali

11 Lipiec 2014
- Mieszkańcy w referendum podjęli decyzję, że chcą połączenia z miastem. Dlatego nie mogę przyjąć tłumaczeń tych radnych, którzy sprzeciw dla połączenia uzasadniają opinią swoich wyborców - mówi Mariusz Rosik..

Mariusz Rosik, radny ze Starego Kisielina, były wiceprzewodniczący rady: - Z wtorkowej sesji wynika prosty komunikat – nie chcemy szybkiego połączenia, nawet za cenę utraty 100 mln zł. Argumenty na „nie” są kiepskiej jakości, że niby wojewoda nie zmieści się w terminach, że potrzebny jest czas na dodatkowe rozmowy. A przecież radni mieli prawie 2 lata. Prezydent Kubicki ponawiał zaproszenie do rozmów. I nic. Wręcz sabotowanie rozmów. Według mnie, to cyniczna gra obliczona na przedłużenie istnienia gminy, czyli na ponowny wybór na radnych, choćby na jeden rok. Niektórzy zapominają przy tym, że 18 maja wydarzyło się coś bardzo ważnego. Mieszkańcy w referendum podjęli decyzję, że chcą połączenia z miastem. Dlatego nie mogę przyjąć tłumaczeń tych radnych, którzy sprzeciw dla połączenia uzasadniają opinią swoich wyborców. Przypomnę, co radni ślubowali na początku swojej kadencji: „ślubuję mieć na względzie dobro gminy i jej mieszkańców”. Pamiętajcie: całej gminy, nie poszczególnych sołectw!

(pm)

Artykuły powiązane: 

Dlaczego głosowaliście na nie?

Siedmiu radnych głosowało za odesłaniem uchwały połączeniowej do komisji. W praktyce oznacza to zablokowanie procesu połączenia. Pytamy ich dlaczego tak głosowali?

2:1. Gminni radni przeciw połączeniu

Gminni radni wycofali uchwałę w sprawie połączenia. Chcą zablokować fuzję od 1 stycznia 2015 r. Nie przekonały ich żadne argumenty. Mimo to wniosek trafił do Warszawy.
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki