Przy pączkach o tym kiedy cenzura jest dobra

28 luty 2014
Radna Antonina Ambrożewicz-Sawczuk skarży się, że na zebraniu wiejskim w Starym Kisielinie nie została dopuszczona do głosu. To skandal!

Czwartkowa sesja rady gminy przebiegała w ekspresowym tempie. I sympatycznie słodkim. W końcu to tłusty czwartek – dlatego na sali znalazły się pyszne pączki. W czasie przerwy cieszyły się wielkim powodzeniem.

Radni bez dyskusji przyjęli wszystkie uchwały (omówili je wcześniej w komisjach). M.in. zgodzili się na zawarcie umowy partnerskiej z innymi gminami w sprawie budowy przystani na Odrze (wytyczne do tego projektu opracowuje miasto), zarządzili wybory uzupełniające do rady sołeckiej w Zatoniu, wyrazili poparcie dla pomysłu łączenia powiatów grodzkiego i zielonogórskiego, poparli protest Związku Gmin Powiatu Śląska Opolskiego w sprawie zapisów zmieniających prawo o referendum (chodzi o zniesienie progu frekwencji).

W trakcie wolnych wniosków, radna Antonina Ambrożewicz-Sawczuk poskarżyła się na organizatorów zebrania wiejskiego w Starym Kisielinie. – Bardzo dobrze takie spotkanie prowadzone było przez panią sołtys w Łężycy. W środę w Starym Kisielinie było gorzej. Nie dopuszczono mnie do głosu, a przecież jako radna mam do tego prawo. Czy jest ktoś w gminie, kto koordynuje takie zebrania i dba o ich prawidłowy przebieg? – skarżyła się radna. Chodziło jej również o to, by uświadomić sołtysom ich obowiązki i prawa radnych.

To drażliwy temat, bo w Starym Kisielinie mieszkańcy nie chcieli również słuchać członków zespołu ds. przeciwdziałania likwidacji gminy. Gdy występował radny Krzysztof Wołczyński, kilkadziesiąt osób opuściło salę. Później wrócili m.in. na dyskusję o podziale Funduszu Integracyjnego.

- Nie ma urzędnika odpowiedzialnego za sołtysów, bo nie może być. Każdy ma do wypełnienia swoją funkcję. Na takich spotkaniach potrzebny jest również takt i kultura – odpowiadał radnej wójt Mariusz Zalewski. Tłumaczył, że nie jest od tego żeby cokolwiek narzucać sołtysom.
- Nikt pani nie zabraniał pani mówić, tylko mieszkańcy denerwowali się, że mówi pani chociaż nie udzielono pani głosu. A porządek wymaga tego, żeby prowadzący ustalał kolejność mówiących - tłumaczył Mariusz Rosik, radny ze Starego Kisielina.

Ani radna, ani wójt słowem się nie odnieśli do incydentu sprzed tygodnia, gdy w Łężycy usiłowano uniemożliwić pracę reporterce „Łącznika”, twierdząc, że nie może nic notować, chociaż zakaz ten był oczywistym łamaniem prawa. Wtedy radnej Antoninie Ambrożewicz-Sawczuk to nie przeszkadzało.

Na koniec przewodniczący Jacek Rusiński odczytał list mieszkanki Łężycy, Kingi Piotrowskiej (publikujemy go obok), której nie podobał się komentarz od redakcji w tej sprawie.

(tc)

Artykuły powiązane: 

LISTY. Pani radna usiłuje wszystkich przekrzyczeć

Chciałbym się odnieść do listu p. Antoniny Ambrożewicz-Sawczuk („ŁZ” nr 2(11) z 18.01.13). No tak, w samej rzeczy, pani radna jest rzeczywiście znana w gminie i w mieście jako osoba usiłująca wszystkich przekrzyczeć.

Jak radny Wołczyński demokracji bronił…

Jolanta Rabęda, sołtyska Łężycy, otwierając zebranie, zażądała, aby reporterka „Łącznika” nie robiła notatek oraz nie publikowała żadnej relacji z tego wiejskiego spotkania. Według pani sołtys, „Łącznik” zamieszcza nieprawdziwe informacje.
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki