LISTY. W obronie radnego i sołtyski

28 luty 2014

Korzystając z jakże cennej zdobyczy demokracji, jaką jest wolność wypowiedzi, zdecydowanie protestujemy przeciwko obrażaniu na łamach „Łącznika Zielonogórskiego” (nr z dnia 21.02.2014) naszych przedstawicieli, tj. pani sołtys Jolanty Rabędy oraz pana radnego Krzysztofa Wołczyńskiego. Ani Jolanta Rabęda, ani Krzysztof Wołczyński nie „tupali nóżką”, nie „dorabiali gminie gęby”, a już na pewno nikt z wymienionych nie podważał swoim zachowaniem czy wypowiedziami legalności naszego zebrania. Nikt również nie „wywalał” nikogo za drzwi, ani nie miał objawów „głupawki”. Zarówno pani sołtys, jak i pan radny robili tylko to, do czego ich powołaliśmy, czyli bronili interesów i dobrego imienia naszej społeczności. Taka jest ich rola, czy to się panu redaktorowi Czyżniewskiemu podoba, czy nie. Niestety, na stronie „Łącznika” nie można zamieszczać opinii ani komentarzy, co nie ułatwia dyskusji i polemik.
Z poważaniem,
Kinga Piotrowska

Od autora: Szanowna Pani! Nie jest rolą radnych i sołtysów decydować, czy ktoś może napisać relację z otwartego spotkania, czy też mu nie wolno! Ani publicznie wywierać presję na dziennikarza. To ewidentne łamanie prawa. Czy następnym krokiem będzie zakaz wypowiadania się osób, które z radnym się nie zgadzają? Bardzo mi się to nie podoba, bo dorabia gminie gębę, że tutaj próbuje się ludzi zastraszać. Pani to nie przeszkadza?
Tomasz Czyżniewski

Artykuły powiązane: 

Przy pączkach o tym kiedy cenzura jest dobra

Radna Antonina Ambrożewicz-Sawczuk skarży się, że na zebraniu wiejskim w Starym Kisielinie nie została dopuszczona do głosu. To skandal!

Jak radny Wołczyński demokracji bronił…

Jolanta Rabęda, sołtyska Łężycy, otwierając zebranie, zażądała, aby reporterka „Łącznika” nie robiła notatek oraz nie publikowała żadnej relacji z tego wiejskiego spotkania. Według pani sołtys, „Łącznik” zamieszcza nieprawdziwe informacje.
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki