Nie czekaj! Przyłącz się do kanalizacji.

9 Marzec 2013
Mieszkańcy Przylepu, Starego i Nowego Kisielina oraz osiedli: Jędrzychów, Słowackiego, Chynów, Mazurskie i Ogrodnictwo powinni przyłączać się do kanalizacji.

Po zakończeniu projektu „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry- etap II” mieszkańcy dwóch miejscowości gminy Zielona Góra będą mogli przyłączyć się do kanalizacji. Na kolejne wsie przyjdzie czas po realizacji trzeciego etapu kanalizowania aglomeracji Zielona Góra.

Trwa budowa

Obecnie kanalizacja sanitarna jest budowana w Raculi i Drzonkowie. Przyłączenie posesji będzie możliwe po zakończeniu inwestycji. Za to zielonogórzanie objęci projektem II etapu - na os. Kolorowym i os. Uczonych - mogą już korzystać z kanalizacji.
Zakres projektu, realizowanego od 2010 r., obejmował budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Zielonej Górze na os. Kolorowym i os. Jędrzychów – Uczonych, renowację istniejącej sieci kanalizacyjnej w mieście oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Raculi i Drzonkowie. Planowany termin zakończenia robót w Drzonkowie i Raculi to 31 października 2013 r. Tam dopiero z końcem roku będzie można fizycznie przyłączać się do wybudowanej infrastruktury.

Jednak jak się okazuje, ci którzy kanalizację już mają, w niewielkim stopniu z niej korzystają. Choć właściciele nieruchomości mają ustawowy obowiązek przyłączyć się niezwłocznie do wybudowanej kanalizacji.
Mieszkańcy miejscowości, w których wybudowano już kanalizację, tj. Przylep, Stary i Nowy Kisielin (gmina Zielona Góra) oraz osiedla miejskie: Jędrzychów, Słowackiego, Chynów, Mazurskie, Ogrodnictwo, a także Wilkanowo (gmina Świdnica), powinni już przyłączyć się do sieci.
Mieszkańcy Drzonkowa i Raculi o terminie przyłączenia się do kanalizacji zostaną poinformowani osobnym komunikatem, obecnie mogą wystąpić o wydanie warunków przyłączenia.

Jak się przyłączyć?

Oto przewodnik, co i jak należy zrobić, by móc korzystać z kanalizacji po zakończeniu projektu. Aby ułatwić proces przyłączenia budynków, należy:

1. Wystąpić do Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji o warunki przyłączenia do sieci (zlecenie do pobrania ze strony www.zwik.zgora.pl lub w siedzibie spółki pok. 301-302). Do wniosku dołączamy mapę sytuacyjno-wysokościową w skali min. 1:500 z zaznaczoną lokalizacją budynku lub działki. Mapę zakupujemy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze (koszt: 31 zł - format A4). Warunki przyłączenia ważne są 2 lata.

2. Sporządzić uproszczone rozwiązanie techniczne we własnym zakresie. Rozwiązanie powinno określać w szczególności: trasę instalacji, średnicę, spadek, materiał, długości odcinków, rzędne dna kanału, rzędne terenu w miejscach charakterystycznych, oznakowanie pośrednich studni rewizyjnych z ich charakterystyką (o ile występują). Uproszczone rozwiązanie techniczne nie wymaga opracowania przez projektanta z uprawnieniami.

3. Uproszczone rozwiązanie techniczne w 2 egz. składamy w siedzibie ZWiK do uzgodnienia, uzgodnienie dokonywane jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania.

4. Przyłącze kanalizacyjne, po ułożeniu w wykopie, przed zasypaniem inwentaryzuje powykonawczo geodeta i sporządza szkic polowy, który następnie przekazuje do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze.

5. Przyłącze kanalizacyjne przed zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela ZWiK (termin odbioru należy ustalić telefonicznie pod nr 45 19 352, 45 19 350 i 45 19 356 lub osobiście w siedzibie spółki w pokoju 302 lub 12). Odbiór odbywa się w oparciu o uzgodnione uproszczone rozwiązanie techniczne i szkic polowy. Po pozytywnym odbiorze przyłącze można zasypać.

6. Warunkiem odprowadzania ścieków do kanalizacji jest podpisanie umowy w ZWiK.

(red)

Artykuły powiązane: 

Wodociągi już zainwestowały w gminie 100 mln zł

W Zielonogórskich Wodociągach i Kanalizacji co druga złotówka inwestowana w nową kanalizację trafia do gminy. To wynik porozumienia sprzed ośmiu lat.

Kto ma zapłacić za wodociąg w Parku w Nowym Kisielinie

Gmina na razie nie zamierza współfinansować budowy magistrali wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubuskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Finansuje to spółka Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja, a potem z tego tytułu… będzie płacić gminie podatek.