Wodociągi już zainwestowały w gminie 100 mln zł

5 Styczeń 2013
W Zielonogórskich Wodociągach i Kanalizacji co druga złotówka inwestowana w nową kanalizację trafia do gminy. To wynik porozumienia sprzed ośmiu lat.

- Porozumienie międzygminne o uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej zostało podpisane 25 maja 2004 r. – szefowa ZWiK Beata Jilek kładzie na stole dokument. – Podpisali je: prezydent Bożena Ronowicz i wójtowie Mariusz Zalewski oraz Adam Jaskulski. Obejmuje miasto i gminę Zielona Góra oraz Wilkanowo. Teraz przystępujemy do realizacji III etapu inwestycji.

- Wówczas nie było oczywiste, że musi powstać takie porozumienie. Rozważany był wariant, że miasto samo przeprowadzi inwestycje na swoim terenie i to wystarczy. Zwyciężył wariant, że lepiej robić to wspólnie i załatwić sprawę kompleksowo we wszystkich zainteresowanych samorządach. Tego się trzymamy i spełnimy wszystkie wymagania, które narzuca nam Unia Europejska– dodaje wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk.

Realizacja tego projektu rozpoczęła się w 2005 r. Zgodnie z zawartym porozumieniem określono miejscowości, w których będzie robiona kanalizacja. Wśród nich wymieniona była również Łężyca.

- To jest jedyny dokument określający, co mamy zrobić. Jakie mamy zobowiązania. Innego nie ma. Tego się trzymamy – tłumaczy prezes Jilek. – W Łężycy będziemy teraz kładli sieć w ramach III etapu programu. O tym jakie miejscowości i w jakiej kolejności są kanalizowane decyduje gmina. Równie dobrze inwestycję w Łężycy można było realizować w I etapie. To nie my o tym decydowaliśmy.

Porozumienie podpisane w 2004 r. zakładało, że w kilku etapach zostanie uporządkowana gospodarka ściekowa w całej aglomeracji. Najdroższy był I etap, gdy większość środków z wartej 216 mln zł brutto inwestycji trafiła do miasta. Kanalizację zyskały również: Przylep, Stary Kisielin i Nowy Kisielin – za 65,4 mln zł.

W II etapie wartym 50,1 mln zł, połowa pieniędzy - 25,1 mln zł, trafiła na skanalizowanie Raculi i Drzonkowa.

Teraz ZWiK planuje przystąpienie do realizacji III etapu wartego 67,5 mln zł. Większość z tych pieniędzy pójdzie na skanalizowanie Łężycy, Krępy i Zawady. Koszt - 58,7 mln zł.

Sieć nie będzie już dalej rozbudowywana. Z dużych wsi ominie Ochlę, która jest za bardzo oddalona od sieci.

Mimo tak gigantycznych inwestycji ZWiK jest tańszy od działającego w gminie Komunalnego Zakładu Gospodarczego. Taryfa za ścieki wynosi 4,96 zł za m. sześc. W ZGK jest to 6,65 zł - mimo dopłaty oferowanej przez wójta. Podobnie jest z wodą. Żeby obowiązywała jednakowa cena w zwodociągowanych miejscowościach wynosząca 3, 75 zł (taryfa ZWiK), wójt stosuje dopłaty. Bez nich mieszkańcy zapłaciliby 5,23 zł za m. sześc.

W sumie wszystkie inwestycje ZWiK warte są 349,6 mln zł brutto.


Tyle będą warte wszystkie inwestycje ZWiK na terenie gminy

65,4 mln
I etap kanalizacji

25,1 mln
II etap kanalizacji

58,7 mln
III etap kanalizacji

15,5 mln
uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego (wykonane – 10 mln zł, planowane – 5,5 mln zł).


(tc)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki