Wodociągi już zainwestowały w gminie 100 mln zł

5 Styczeń 2013
W Zielonogórskich Wodociągach i Kanalizacji co druga złotówka inwestowana w nową kanalizację trafia do gminy. To wynik porozumienia sprzed ośmiu lat.

- Porozumienie międzygminne o uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej zostało podpisane 25 maja 2004 r. – szefowa ZWiK Beata Jilek kładzie na stole dokument. – Podpisali je: prezydent Bożena Ronowicz i wójtowie Mariusz Zalewski oraz Adam Jaskulski. Obejmuje miasto i gminę Zielona Góra oraz Wilkanowo. Teraz przystępujemy do realizacji III etapu inwestycji.

- Wówczas nie było oczywiste, że musi powstać takie porozumienie. Rozważany był wariant, że miasto samo przeprowadzi inwestycje na swoim terenie i to wystarczy. Zwyciężył wariant, że lepiej robić to wspólnie i załatwić sprawę kompleksowo we wszystkich zainteresowanych samorządach. Tego się trzymamy i spełnimy wszystkie wymagania, które narzuca nam Unia Europejska– dodaje wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk.

Realizacja tego projektu rozpoczęła się w 2005 r. Zgodnie z zawartym porozumieniem określono miejscowości, w których będzie robiona kanalizacja. Wśród nich wymieniona była również Łężyca.

- To jest jedyny dokument określający, co mamy zrobić. Jakie mamy zobowiązania. Innego nie ma. Tego się trzymamy – tłumaczy prezes Jilek. – W Łężycy będziemy teraz kładli sieć w ramach III etapu programu. O tym jakie miejscowości i w jakiej kolejności są kanalizowane decyduje gmina. Równie dobrze inwestycję w Łężycy można było realizować w I etapie. To nie my o tym decydowaliśmy.

Porozumienie podpisane w 2004 r. zakładało, że w kilku etapach zostanie uporządkowana gospodarka ściekowa w całej aglomeracji. Najdroższy był I etap, gdy większość środków z wartej 216 mln zł brutto inwestycji trafiła do miasta. Kanalizację zyskały również: Przylep, Stary Kisielin i Nowy Kisielin – za 65,4 mln zł.

W II etapie wartym 50,1 mln zł, połowa pieniędzy - 25,1 mln zł, trafiła na skanalizowanie Raculi i Drzonkowa.

Teraz ZWiK planuje przystąpienie do realizacji III etapu wartego 67,5 mln zł. Większość z tych pieniędzy pójdzie na skanalizowanie Łężycy, Krępy i Zawady. Koszt - 58,7 mln zł.

Sieć nie będzie już dalej rozbudowywana. Z dużych wsi ominie Ochlę, która jest za bardzo oddalona od sieci.

Mimo tak gigantycznych inwestycji ZWiK jest tańszy od działającego w gminie Komunalnego Zakładu Gospodarczego. Taryfa za ścieki wynosi 4,96 zł za m. sześc. W ZGK jest to 6,65 zł - mimo dopłaty oferowanej przez wójta. Podobnie jest z wodą. Żeby obowiązywała jednakowa cena w zwodociągowanych miejscowościach wynosząca 3, 75 zł (taryfa ZWiK), wójt stosuje dopłaty. Bez nich mieszkańcy zapłaciliby 5,23 zł za m. sześc.

W sumie wszystkie inwestycje ZWiK warte są 349,6 mln zł brutto.


Tyle będą warte wszystkie inwestycje ZWiK na terenie gminy

65,4 mln
I etap kanalizacji

25,1 mln
II etap kanalizacji

58,7 mln
III etap kanalizacji

15,5 mln
uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego (wykonane – 10 mln zł, planowane – 5,5 mln zł).


(tc)