Kto ma zapłacić za wodociąg w Parku w Nowym Kisielinie

17 Styczeń 2013
Gmina na razie nie zamierza współfinansować budowy magistrali wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubuskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Finansuje to spółka Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja, a potem z tego tytułu… będzie płacić gminie podatek.

Ta inwestycja od początku nie miała szczęścia. Chodzi o uzbrojenie LPPT, poprzez budowę magistrali wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i światłowodu wzdłuż nowo wybudowanej obwodnicy Kisielina. Całość inwestycji warta jest 10 mln zł. Mimo że jest ona zlokalizowana na terenie gminy wiejskiej, a zadaniem własnym gminy jest gospodarka wodno-ściekowa na swoim terenie, to jak dotąd koszty tego przedsięwzięcia ponosi głównie miasto Zielona Góra. W latach 2010 i 2011 miasto – jako główny udziałowiec ZWiK - wyłożyło z budżetu 1,5 mln zł wkładu własnego do tej inwestycji. Reszta, czyli 8,5 mln zł była finansowana z funduszy unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Trzeba było się spieszyć z uzbrojeniem tego terenu, bo na wejście z robotami czekali wykonawcy obwodnicy Kisielina (to z kolei inwestycja marszałka i Zarządu Dróg Wojewódzkich). Tymczasem firma budująca magistralę wodociągową miała poważne opóźnienia, aż w końcu spółka ZWiK musiała zerwać kontrakt i zlecić dokończenie robót innej firmie. W związku z tym w projekcie pojawiły się tzw. koszty niekwalifikowane i spółka wystąpiła do gminy, która także jest jej udziałowcem, o dodatkowe 900 tys. zł. Ale gmina odmówiła.

– Musimy to zrealizować, bez względu na to, czy dostaniemy z gminy wsparcie finansowe, czy nie – mówi prezes ZWiK Beata Jilek. – Jeśli gmina nie przyzna pieniędzy, to zrobimy to ze środków własnych, co z kolei odbije się modernizacji istniejącego majątku wodociągowo-kanalizacyjnego, a w konsekwencji może doprowadzić do większej awaryjności sieci. Mamy przecież dość stare i wysłużone sieci i co roku musimy coś planowo wymieniać. A to kosztuje.

Sprawa była poruszana na ostatniej sesji Rady Gminy Zielona Góra, 28 grudnia, gdy uchwalano budżet gminy. Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk zaapelował do władz gminy o większe poczucie odpowiedzialności za realizację zadań należących do gminy i nawiązał do statuetki Gminy Fair Play, jaką otrzymała gmina wiejska Zielona Góra. – Na pewno otrzymaliście państwo tę statuetkę także dlatego, że uczestniczycie w największym projekcie gospodarczym regionu, jakim jest Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny – stwierdził. - A jak to robić bez partycypacji w kosztach jego uzbrojenia?

Wójt Mariusz Zalewski przyznaje, że zadaniem gminy jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kisielinie w wodociąg: - Ale nikt nie może nam mówić, że ma się to odbyć tu i teraz – odpowiada. - Ta inwestycja jest w trakcie realizacji i nie możemy się w nią angażować akurat teraz, kiedy zwróciła się o to spółka ZWiK. To gmina określi termin, kiedy się w to zaangażować finansowo. Rozumiem, że czas jest tutaj ważny i im szybciej będzie to zrealizowane, tym lepiej. Nie uciekamy od tego, nam też na tym zależy. Ale my dopiero co uchwaliliśmy budżet na 2013 r. i musimy brać pod uwagę taki czynnik jak bezpieczeństwo budżetowe.

Prezes B. Jilek ma nadzieję, że kolejne rozmowy z gminą doprowadzą do zmiany stanowiska. Zwłaszcza, że ZWiK musiałby nie tylko ponieść koszty budowy infrastruktury wodociągowej poza terenem miasta. W przyszłości będzie także płacić gminie wiejskiej podatek od nieruchomości z tego tytułu. Może on wynieść nawet 2 proc. wartości budowli. Jeśli więc wartość nowej infrastruktury wodociągowej będzie wyceniona na 10 mln zł, to gmina dostanie od ZWiK ok. 200 tys. zł podatku rocznie.

Wiceprezydent K. Kaliszuk podkreśla: - Kiedy miasto widzi potrzeby inwestycyjne ważne z punktu widzenia przyszłości swoich mieszkańców, to inwestuje także poza swoim terenem administracyjnym i ponosi tego koszty. Warto wziąć tę okoliczność pod uwagę.
My jesteśmy najmniejszą z jednostek samorządowych zaangażowanych w rozwój tej podstrefy i parku naukowego. - tłumaczy przewodniczący rady gminy Jacek Rusiński.

Michał Iwanowski
mich.iwanowski@gmail.com