Kto ma zapłacić za wodociąg w Parku w Nowym Kisielinie

17 Styczeń 2013
Gmina na razie nie zamierza współfinansować budowy magistrali wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubuskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Finansuje to spółka Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja, a potem z tego tytułu… będzie płacić gminie podatek.

Ta inwestycja od początku nie miała szczęścia. Chodzi o uzbrojenie LPPT, poprzez budowę magistrali wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i światłowodu wzdłuż nowo wybudowanej obwodnicy Kisielina. Całość inwestycji warta jest 10 mln zł. Mimo że jest ona zlokalizowana na terenie gminy wiejskiej, a zadaniem własnym gminy jest gospodarka wodno-ściekowa na swoim terenie, to jak dotąd koszty tego przedsięwzięcia ponosi głównie miasto Zielona Góra. W latach 2010 i 2011 miasto – jako główny udziałowiec ZWiK - wyłożyło z budżetu 1,5 mln zł wkładu własnego do tej inwestycji. Reszta, czyli 8,5 mln zł była finansowana z funduszy unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Trzeba było się spieszyć z uzbrojeniem tego terenu, bo na wejście z robotami czekali wykonawcy obwodnicy Kisielina (to z kolei inwestycja marszałka i Zarządu Dróg Wojewódzkich). Tymczasem firma budująca magistralę wodociągową miała poważne opóźnienia, aż w końcu spółka ZWiK musiała zerwać kontrakt i zlecić dokończenie robót innej firmie. W związku z tym w projekcie pojawiły się tzw. koszty niekwalifikowane i spółka wystąpiła do gminy, która także jest jej udziałowcem, o dodatkowe 900 tys. zł. Ale gmina odmówiła.

– Musimy to zrealizować, bez względu na to, czy dostaniemy z gminy wsparcie finansowe, czy nie – mówi prezes ZWiK Beata Jilek. – Jeśli gmina nie przyzna pieniędzy, to zrobimy to ze środków własnych, co z kolei odbije się modernizacji istniejącego majątku wodociągowo-kanalizacyjnego, a w konsekwencji może doprowadzić do większej awaryjności sieci. Mamy przecież dość stare i wysłużone sieci i co roku musimy coś planowo wymieniać. A to kosztuje.

Sprawa była poruszana na ostatniej sesji Rady Gminy Zielona Góra, 28 grudnia, gdy uchwalano budżet gminy. Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk zaapelował do władz gminy o większe poczucie odpowiedzialności za realizację zadań należących do gminy i nawiązał do statuetki Gminy Fair Play, jaką otrzymała gmina wiejska Zielona Góra. – Na pewno otrzymaliście państwo tę statuetkę także dlatego, że uczestniczycie w największym projekcie gospodarczym regionu, jakim jest Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny – stwierdził. - A jak to robić bez partycypacji w kosztach jego uzbrojenia?

Wójt Mariusz Zalewski przyznaje, że zadaniem gminy jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kisielinie w wodociąg: - Ale nikt nie może nam mówić, że ma się to odbyć tu i teraz – odpowiada. - Ta inwestycja jest w trakcie realizacji i nie możemy się w nią angażować akurat teraz, kiedy zwróciła się o to spółka ZWiK. To gmina określi termin, kiedy się w to zaangażować finansowo. Rozumiem, że czas jest tutaj ważny i im szybciej będzie to zrealizowane, tym lepiej. Nie uciekamy od tego, nam też na tym zależy. Ale my dopiero co uchwaliliśmy budżet na 2013 r. i musimy brać pod uwagę taki czynnik jak bezpieczeństwo budżetowe.

Prezes B. Jilek ma nadzieję, że kolejne rozmowy z gminą doprowadzą do zmiany stanowiska. Zwłaszcza, że ZWiK musiałby nie tylko ponieść koszty budowy infrastruktury wodociągowej poza terenem miasta. W przyszłości będzie także płacić gminie wiejskiej podatek od nieruchomości z tego tytułu. Może on wynieść nawet 2 proc. wartości budowli. Jeśli więc wartość nowej infrastruktury wodociągowej będzie wyceniona na 10 mln zł, to gmina dostanie od ZWiK ok. 200 tys. zł podatku rocznie.

Wiceprezydent K. Kaliszuk podkreśla: - Kiedy miasto widzi potrzeby inwestycyjne ważne z punktu widzenia przyszłości swoich mieszkańców, to inwestuje także poza swoim terenem administracyjnym i ponosi tego koszty. Warto wziąć tę okoliczność pod uwagę.
My jesteśmy najmniejszą z jednostek samorządowych zaangażowanych w rozwój tej podstrefy i parku naukowego. - tłumaczy przewodniczący rady gminy Jacek Rusiński.

Michał Iwanowski
mich.iwanowski@gmail.com

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki