Jest porozumienie w sprawie kanalizacji!

4 Marzec 2014
Mieszkańcy Zawady, Łężycy i Krępy mogą spać spokojnie – we wtorek radni, prezydent i wójt doszli do porozumienia. Kanalizacja będzie budowana.

Wtorkowe, przedpołudniowe spotkanie władz miasta i gminy zapowiadało się na emocjonalne zderzenie sprzecznych racji i interesów. Konflikt wokół III etapu miejsko-gminnej inwestycji kanalizacyjnej tlił się przecież od dawna, by wybuchnąć kilka tygodni temu, gdy prezydent Janusz Kubicki zażądał osobnych taryf rozliczeń za odbiór ścieków. Osobnej dla mieszkańców gminy i osobnej dla miasta.

Według prezydenta, zielonogórzanie nie powinni ponosić wysokich kosztów utrzymywania sieci wybudowanej na terenie gminy. Stąd jego żądanie wprowadzenia zasady: każdy płaci za siebie.

Rozpoczęcie III etapu kanalizacyjnej inwestycji zostało wstrzymane do czasu dogadania się obu wspólników wodno-kanalizacyjnej spółki. Bo to ona, z formalnego punktu widzenia, byłaby inwestorem i to ona musiałaby na budowę sieci zaciągnąć kredyty.

Na szczęście, stan zawieszenia nie trwał długo. We wtorek doszło do negocjacji w sali sesyjnej ratusza. – Proponuję polubowne załatwienie sprawy. Przygotowałem odpowiednie porozumienie – zaskoczył wszystkich prezydent Kubicki szybko czytając kolejne punkty. Najważniejszy z nich to odblokowanie inwestycji kanalizacyjnych w momencie kiedy gmina zobowiąże się do gwarancji kredytowych dla Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji oraz późniejszej spłaty kredytu wraz z odsetkami.

- Ponieważ pan przewodniczący Jacek Rusiński, podczas sesji mówił, że porozumienie w sprawie taryf jest jednostronne, to proponuję, że to państwo je opracujecie i przedstawicie do 30 września.

- Jestem zaskoczony pańską propozycją. Poproszę o kilkanaście minut na spokojne jej przeczytanie – odpowiedział wójt Mariusz Zalewski. Zarządzono przerwę i gminna delegacja poszła się naradzić w jednej z sal ratusza.

Właściwe negocjacje zaczęły się tuż po przerwie. Wójt warunkowo zaakceptował treść projektu porozumienia, prosząc o naniesienie kilku poprawek. Ich treść przedstawiła skarbniczka gminy, Elżbieta Kumorek.

Przedstawiciele gminy zaproponowali, aby doprecyzować, że gmina poręczy, poprzez poręczenie majątkowe, kredyt zaciągnięty przez kanalizacyjną spółkę. Po drugie, porozumienie powinno dotyczyć wyłącznie III etapu budowy sieci, a nie całości projektu. Kolejna propozycja miała charakter kosmetyczny i po krótkiej wymianie zdań, została skreślona.

J. Kubicki zaakceptował pierwszą zmianę. Wobec drugiej natychmiast sformułował kontrpropozycję: – Jeśli nasze porozumienie ma dotyczyć wyłącznie III etapu inwestycji, to proponuję zawrzeć jeszcze jedno porozumienie, o sposobie finansowania etapu II (chodzi o dokończenie inwestycji w Raculi i Drzonkowie – przyp. red.) – tłumaczył prezydent. - Miasto oczekuje, że gmina złoży deklarację przyjęcia na swe barki rzeczywistych, wyższych kosztów budowy sieci na swym terenie, jeśli wyniki zakończonych przetargów uzasadnią potrzebę dodatkowego finansowania budowy.

Prezydent zaproponował, aby projekt tego dodatkowego porozumienia (dotyczącego wyłącznie II etapu inwestycji) został przygotowany przez gminę do końca kwietnia lub maja.

Widząc na twarzach gminnych władz brak entuzjazmu dla propozycji samodzielnego przygotowania projektu porozumienia, zadeklarował przejęcie tego obowiązku przez miasto, do końca marca.

W tym czasie wójt Mariusz Zalewski mógł spokojnie rozważyć prezydencką ofertę. Ostatecznie zaaprobował wynegocjowany projekt porozumienia, zastrzegając potrzebę prawniczych konsultacji:- Jeśli prawnicy nie będą mieli zastrzeżeń, możemy się spotkać jeszcze dziś, w siedzibie spółki, by odblokować uruchomienie III etapu budowy kanalizacji – stwierdził wójt.

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Wspólników Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji zaplanowano na godz. 14.15. Trzeci etap budowy kanalizacji Zawady, Łężycy i Krępy zosdtał odblokowany.

(pm)

Artykuły powiązane: 

Kanalizacja w gminie. We wtorek negocjacje?

Przed nami budowa kanalizacji w Łężycy, Zawadzie i Krępie. Tymczasem nie widać końca sporu - kto ma zapłacić za inwestycję i jej utrzymanie? Wójt Mariusz Zalewski wyciąga dłoń do zgody, a prezydent Janusz Kubicki zaprasza we wtorek na negocjacje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.

Kanalizacja. Niech każdy płaci za siebie!

- Budowa i utrzymanie kanalizacji to przede wszystkim problem ekonomiczny. Pytane: kto za to zapłaci – tłumaczy prezydent Janusz Kubicki.

ZWiK buduje kanalizację, gmina na tym zarabia!

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja to kura znoszące złote jaja. Dla gminy. ZWiK od kilku lat budują w sołectwach sieci kanalizacyjne. Im więcej ich zbudują, tym więcej gmina zyskuje na podatkach. Wójt zarabia, ale płacą za to mieszkańcy Zielonej Góry. Gminnym radnym taki model się bardzo podoba. Miejscy radni są innego zdania.