Budżet obywatelski 2015

4 Listopad 2014
Po raz trzeci sami będziemy mogli zadecydować na jakie inwestycje przeznaczyć pieniądze z budżetu obywatelskiego. Do podziału jest 6 mln zł. Mieszańcy gminy podzielą pieniądze w ramach Funduszu Integracyjnego.

- Budżet obywatelski cieszy się olbrzymim zainteresowaniem zielonogórzan. W zeszłym roku oddano w nim ponad 80 tys. głosów. Teraz zaczynamy kolejną jego edycję, na 2015 r. – rozpoczął konferencję prasową prezydent Janusz Kubicki. – Zasady są podobne jak w rym roku i kwota do podziału również. To 6 mln zł. Zastrzegam się – na inwestycje. Jeśli ktoś myśli, że z budżetu obywatelskiego można dofinansować udział kogokolwiek w czymkolwiek, to nie tędy droga. To pieniądze np. na drogi, oświetlenie czy wiaty przystankowe.

Tak jak przed rokiem budżet obywatelski podzielony będzie na dwie grupy:
- inwestycje duże – powyżej 150 tys. zł (głosować można na jedną z nich)
- inwestycje małe – do 150 tys. zł (głosować można na pięć z nich)


HARMONOPGRAM

5 – 28 listopada – zgłaszanie przez mieszkańców propozycji zadań do budżetu obywatelskiego.
Wnioski można pobrać na stronie internetowej urzędu miasta www.zielona-gora.pl
lub w wersji papierowej:
Biuro Obsługi Interesenta na parterze urzędu przy ul. Podgórnej
Biuro Analiz i Rozwoju, al. Niepodległości 13.
Tu również można oddać wypełnione wnioski lub wysłać je elektronicznie na adres: budzet2015@um.zielona-gora.pl

1 – 31 grudnia – weryfikacja złożonych wniosków przez wydziały merytoryczne i ustalenie listy zadań, które zostaną poddane głosowaniu

- 7 – 30 stycznia 2015 r. – głosowanie.

- 13 lutego 2015 r. – ogłoszenie wyników głosowania.
Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Zielonej Góry, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat. Prawo do udziału w głosowaniu mają osoby zameldowane czasowo lub na stałe w mieście Zielona Góra.


- Czy mieszkańcy np. Zawady będą mogli głosować? – pytali prezydenta dziennikarze.
- Tak, ale na inwestycje na terenie starego miasta – odpowiadał J. Kubicki. – Na terenie sołectw przez pięć lat funkcjonować będzie Fundusz Integracyjny. W sumie wynosi on 100 mln zł. Procedura jest taka sama jak do tej pory. To mieszkańcy sołectw, na zebraniach wiejskich sami zadecydują na c te pieniądze przeznaczyć.

Pieniądze mają być dzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców z jednym zastrzeżeniem. Ze 100 mln zł wydzielone będzie 10 mln zł, które trafi do 10 mniejszych sołectw. – To był postulat mieszkańców. W ten sposób mają się zmniejszyć dysproporcje pomiędzy dużymi i do tej pory lepiej dofinasowanymi wsiami, np. Drzonkowem a Jarogniewicami – tłumaczył prezydent Kubicki.  

Przez pięć lat, aż do momentu wyczerpania bonusa z ministerstwa za zgodne połączenie miasta z gminą, budżet obywatelski (miasto) i Fundusz Integracyjny  (sołectwa) będą funkcjonowały równolegle. Później obowiązywać będzie jeden budżet obywatelski rozszerzony również o sołectwa.

UWAGA

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane między innymi następujące zadania:
- których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków dostępnych w ramach środków przeznaczonych na budżet obywatelski
- które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,
- które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
- które naruszyłyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.

(tc)

Artykuły powiązane: 

Budżet obywatelski? Zbudujmy wrotkarnię

- Mam marzenie. Zbudujmy w mieście halę do jazdy na wrotkach i łyżworolkach – mówi Andrzej Cyrankowski. Jest jednym z kilkudziesięciu marzycieli, którzy złożyli już swoje wnioski do budżetu obywatelskiego.

Został tydzień! Na co wydać 6 mln?

Jedno jest pewne - budżet obywatelski pozwala spełniać marzenia. Możemy tak powiedzieć, mając za sobą już dwa lata doświadczeń. Wnioski można składać do przyszłego piątku.

Budżet obywatelski w 2013 r.

To był pierwszy rok funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Zielonej Górze. Mieszkańcy mogli wybrać inwestycje warte 3 mln zł. Zgłoszono ponad 100 projektów.

Budżet obywatelski w 2014 r.

Tym razem na inwestycje przeznaczono 6 mln zł. Każdy mógł głosować na jedna dużą inwestycję i pięć małych. Oddano ok. 80 tys, głosów.