Budżet obywatelski 2015

4 Listopad 2014
Po raz trzeci sami będziemy mogli zadecydować na jakie inwestycje przeznaczyć pieniądze z budżetu obywatelskiego. Do podziału jest 6 mln zł. Mieszańcy gminy podzielą pieniądze w ramach Funduszu Integracyjnego.

- Budżet obywatelski cieszy się olbrzymim zainteresowaniem zielonogórzan. W zeszłym roku oddano w nim ponad 80 tys. głosów. Teraz zaczynamy kolejną jego edycję, na 2015 r. – rozpoczął konferencję prasową prezydent Janusz Kubicki. – Zasady są podobne jak w rym roku i kwota do podziału również. To 6 mln zł. Zastrzegam się – na inwestycje. Jeśli ktoś myśli, że z budżetu obywatelskiego można dofinansować udział kogokolwiek w czymkolwiek, to nie tędy droga. To pieniądze np. na drogi, oświetlenie czy wiaty przystankowe.

Tak jak przed rokiem budżet obywatelski podzielony będzie na dwie grupy:
- inwestycje duże – powyżej 150 tys. zł (głosować można na jedną z nich)
- inwestycje małe – do 150 tys. zł (głosować można na pięć z nich)


HARMONOPGRAM

5 – 28 listopada – zgłaszanie przez mieszkańców propozycji zadań do budżetu obywatelskiego.
Wnioski można pobrać na stronie internetowej urzędu miasta www.zielona-gora.pl
lub w wersji papierowej:
Biuro Obsługi Interesenta na parterze urzędu przy ul. Podgórnej
Biuro Analiz i Rozwoju, al. Niepodległości 13.
Tu również można oddać wypełnione wnioski lub wysłać je elektronicznie na adres: budzet2015@um.zielona-gora.pl

1 – 31 grudnia – weryfikacja złożonych wniosków przez wydziały merytoryczne i ustalenie listy zadań, które zostaną poddane głosowaniu

- 7 – 30 stycznia 2015 r. – głosowanie.

- 13 lutego 2015 r. – ogłoszenie wyników głosowania.
Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Zielonej Góry, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat. Prawo do udziału w głosowaniu mają osoby zameldowane czasowo lub na stałe w mieście Zielona Góra.


- Czy mieszkańcy np. Zawady będą mogli głosować? – pytali prezydenta dziennikarze.
- Tak, ale na inwestycje na terenie starego miasta – odpowiadał J. Kubicki. – Na terenie sołectw przez pięć lat funkcjonować będzie Fundusz Integracyjny. W sumie wynosi on 100 mln zł. Procedura jest taka sama jak do tej pory. To mieszkańcy sołectw, na zebraniach wiejskich sami zadecydują na c te pieniądze przeznaczyć.

Pieniądze mają być dzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców z jednym zastrzeżeniem. Ze 100 mln zł wydzielone będzie 10 mln zł, które trafi do 10 mniejszych sołectw. – To był postulat mieszkańców. W ten sposób mają się zmniejszyć dysproporcje pomiędzy dużymi i do tej pory lepiej dofinasowanymi wsiami, np. Drzonkowem a Jarogniewicami – tłumaczył prezydent Kubicki.  

Przez pięć lat, aż do momentu wyczerpania bonusa z ministerstwa za zgodne połączenie miasta z gminą, budżet obywatelski (miasto) i Fundusz Integracyjny  (sołectwa) będą funkcjonowały równolegle. Później obowiązywać będzie jeden budżet obywatelski rozszerzony również o sołectwa.

UWAGA

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane między innymi następujące zadania:
- których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków dostępnych w ramach środków przeznaczonych na budżet obywatelski
- które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,
- które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
- które naruszyłyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.

(tc)

Artykuły powiązane: 

Budżet obywatelski? Zbudujmy wrotkarnię

- Mam marzenie. Zbudujmy w mieście halę do jazdy na wrotkach i łyżworolkach – mówi Andrzej Cyrankowski. Jest jednym z kilkudziesięciu marzycieli, którzy złożyli już swoje wnioski do budżetu obywatelskiego.

Został tydzień! Na co wydać 6 mln?

Jedno jest pewne - budżet obywatelski pozwala spełniać marzenia. Możemy tak powiedzieć, mając za sobą już dwa lata doświadczeń. Wnioski można składać do przyszłego piątku.

Budżet obywatelski w 2013 r.

To był pierwszy rok funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Zielonej Górze. Mieszkańcy mogli wybrać inwestycje warte 3 mln zł. Zgłoszono ponad 100 projektów.

Budżet obywatelski w 2014 r.

Tym razem na inwestycje przeznaczono 6 mln zł. Każdy mógł głosować na jedna dużą inwestycję i pięć małych. Oddano ok. 80 tys, głosów.
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki