Specjalny program: miliony dla małych wsi

5 Lipiec 2013
- W Kontrakcie Zielonogórskim jest zapis o dodatkowych pieniądzach dla małych miejscowości. To był postulat mieszkańców – mówi prof. Czesław Osękowski, szef zespołu ds. połączenia miasta z gminą.

- Podczas spotkania w Janach, pan Stanisław Katarzyński mówił o zbyt dużych dysproporcjach pomiędzy sołectwami położonymi blisko miasta, a tymi mniejszymi, na obrzeżach gminy. Uważa, że są one niedoinwestowane, że przez lata pieniądze budżetowe szły do dużych sołectw. Dlatego pytał prezydenta Janusza Kubickiego o możliwość wyrównania tych dysproporcji. Zgadza się pan z jego opinią?
Prof. dr hab. Czesław Osękowski: - Zgadzam się. Takie liczne głosy słyszeliśmy podczas spotkań z mieszkańcami gminy. Na przykład w Suchej i Ługowie. Mieszkańcy mówili, że czują się pomijani. To taki przykład, że duży może więcej. Po prostu, lepiej inwestować w miejsca, gdzie jest dużo ludzi, niż w oddalone i mniej ludne miejsca, co spowoduje olbrzymie koszty. Tak jest wszędzie. W całym kraju. Po prostu, gdy jest ograniczona ilość pieniędzy, trzeba starać się je wydawać racjonalnie. Najbardziej efektywnie.

- Jednak mieszkańcy małych miejscowości czują się pomijani.
- Takie sygnały nam przekazywali. Postulowali, żeby wyrównać szanse.

- W jaki sposób?
- Proponowali, żeby przy dzieleniu Funduszu Integracyjnego, uwzględnić mniejsze miejscowości. Krótko mówiąc, dać im więcej pieniędzy na wyrównanie obecnych dysproporcji. Teraz wszyscy dostają według jednolitej zasady – proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

- Czy jest jakieś inne rozwiązanie?
- Jest! Takie rozwiązanie wpisaliśmy do projektu Kontraktu Zielonogórskiego, nad którym toczy się dyskusja. To rozwiązanie jest zapisane w rozdziale IV Kontraktu, pkt. 1 e. Teraz mieszkańcy i radni powinni powiedzieć, czy akceptują takie rozwiązanie.

- Czyli?
- Zasada jest taka: po połączeniu otrzymamy w ciągu pięciu lat od ministra finansów tzw. bonus, czyli ok. 100 mln zł. Mają być dzielone w sołectwach proporcjonalnie do liczby mieszkańców. W ten sposób podzielimy 91 proc. bonusa. Pozostałą kwotę, czyli ok. 9 mln zł podzielimy na dziewięć małych sołectw. Chodzi o: Barcikowice, Jany, Jarogniewice, Jeleniów, Kiełpin, Krępę, Ługowo, Suchą i Zatonie. Każde z nich rocznie dostanie taką samą kwotę – po ok. 200 tys. zł.

- Czyli w ciągu pięciu lat ok. milion złotych.
- Tak. Popatrzmy na miejscowość, w której mieszka pan Katarzyński. W tej chwili Jany z Funduszu Integracyjnego, finansowanego przez miasto, otrzymały 67,8 tys. zł. Mieszkańcy podzielili te pieniądze m.in. na budowę chodnika, kupno trampoliny czy sprzętu nagłaśniającego. W przyszłym roku do dyspozycji będą mieli podobną kwotę. Natomiast po połączeniu na sołectwo przypadnie po ok. 2 mln zł liczonych tradycyjną metodą (w zależności od liczby mieszkańców) powiększone o milion złotych z programu dla małych miejscowości. W sumie będzie to ok. 3 mln zł. W Janach za taką sumę naprawdę będzie można dużo zrobić.

- Taki sposób dzielenia jest potrzebny?
- Jestem o tym głęboko przekonany. Fundusz Integracyjny, te 100 mln zł, ma służyć podniesieniu jakości życia w sołectwach i integracji z miastem. Nie chodzi tylko o szybszą integrację, ale również o zniwelowanie różnic pomiędzy sołectwami w samej gminie. Bez połączenia nie będzie to możliwe.

- Dziękuję.

Tomasz Czyżniewski

 

Artykuły powiązane: 

Fundusz Integracyjny: Jany otrzymały trampolinę i nagłośnienie

To była kameralna uroczystość. Bez podskakiwania ani głośnej muzyki. W piątek prezydent Janusz Kubicki wręczył mikrofon sołtys Monice Turzańskiej. – Bo to najmniejsza paczka – śmiali się oboje.
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki