Sondaż. Najważniejsza jest komunikacja

30 Marzec 2013
- Co może wpłynąć na pozytywną decyzję o połączeniu miasta z gminą? – zapytali ankieterzy mieszkańców gminy.

1. Obniżenie cen biletów komunikacji miejskiej do poziomu miasta
- tak – 72 proc.
- nie – 16,3 proc.
Oferta miasta.
Ceny wszystkich biletów, po połączeniu, będą jednakowe w całym mieście. Zostaną utrzymane na poziomie obowiązującym w Zielonej Górze. Oznacza to obniżkę cen biletów dla mieszkańców gminy. Dzisiaj bilet jednorazowy w mieście kosztuje 3 zł, w gminie 4 zł 40 gr, bilet miesięczny, 90-przejazdowy – w mieście 76 zł, w gminie z przesiadką w mieście – 160 zł.
Już teraz autobusy MZK docierają do większości miejscowości w gminie. Docelowo powinny obsługiwać wszystkie sołectwa.

2. Podatki dostosowane do najniższych stawek
- tak – 68,5 proc.
- nie – 16,6 proc.
Oferta miasta.
Dzisiaj podatki lokalne w obu samorządach są zróżnicowane. Po połączeniu zostaną zrównane. Obowiązywać będzie podstawowa zasada – przy każdym rodzaju podatków wyrównywane będą do niższej stawki. Takie rozwiązanie jest korzystne dla wszystkich.
Przykład:
Pan Lech płaci za dom (rocznie)
dom ma 163,5 mkw. powierzchni, działka 1.109 mkw

Teraz, gdy mieszka w gminie: 389 zł 36 gr
Gdyby było już po połączeniu miasta z gminą: 368 zł 10 gr
Na połączeniu zyska 21 zł 26 gr
Pan Zbyszek płaci za dom (rocznie)
dom ma 230 mkw. powierzchni, działka 823 mkw

Teraz, gdy mieszka w mieście: 343 zł 50 gr
Gdyby było już po połączeniu miasta z gminą: 318 zł 81 gr
Na połączeniu zyska 24 zł 69 gr

3. Otrzymanie dodatkowych funduszy przez wsie (czyli Fundusz Integracyjny), o których wydaniu zadecydują sami mieszkańcy
- tak – 65,9 proc.
- nie – 19,8 proc.
Oferta miasta.
Obecnie jest realizowany program pilotażowy. Fundusz Integracyjny jest finansowany z budżetu miasta. Na ten rok jest to 3 mln zł. Dzielony jest na sołectwa proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Mieszkańcy sami decydują na co wydać przysługujące im pieniądze.
Po połączeniu Fundusz Integracyjny wyniesie ok. 100 mln zł, do 2019 r. To szacunkowa kwota wynikająca ze zwiększonego udziału w podatkach PIT. Przysługuje ona, zgodnie z obowiązującym prawem, po zgodnym połączeniu obu jednostek. Przez 5 lat minister finansów będzie zwiększał udziały samorządu w tym podatku o 5 proc.

4. Utrzymanie sołectw
- tak – 46,6 proc.
- nie – 32,3 proc.
Oferta miasta
Po połączeniu miasta z gminą sołectwa zostaną zachowane.

(tc)


Badania „Zielona Góra, miasto – gmina razem czy osobno” zostały przeprowadzone od 24 stycznia do 14 lutego 2013 r. Ankieterzy przebadali 758 osób. Dobór jednostek do badania miał charakter kwotowy. Skonstruowano oddzielną próbę dla miasta (liczącą 383 osoby) i dla gminy wiejskiej (liczącą 375 osób).
Badania przeprowadziła Pracownia Badań Społecznych i Marketingowych Krzysztof Lisowski.


 

Artykuły powiązane: 

W gminie sondaż pół na pół

- Jak rozkładają się w gminie głosy zwolenników i przeciwników połączenia – to było chyba najważniejsze pytanie w badaniu opinii społecznej. Jego wyniki zaprezentowano podczas środowego spotkania w sali dębowej biblioteki wojewódzkiej.

Radni o sondażu społecznym w mieście i gminie

- Teraz trzeba po prostu usiąść, aby przeanalizować wykres po wykresie i zacząć wyciągać wnioski – mówi przewodniczący rady gminy Jacek Rusiński
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki