Obwodnica? We wrześniu kolejne konsultacje

18 Sierpień 2015
- Prosimy o masowy udział mieszkańców miasta w dyskusji nad przebiegiem obwodnicy południowej. Tylko do nas, zielonogórzan, powinno należeć prawo ostatecznej decyzji – apelowała Barbara Marcinów z Ruchu Miejskiego Obywatele Zielonej Góry.

Przypomnijmy, od dwóch tygodni trwają konsultacje nt. przebiegu tzw. Obwodnicy południowej miasta. Do wyboru jest pięć wariantów.

We wtorek, pod ratuszem, przedstawiciele ruchu miejskiego „Obywatele Zielonej Góry” spotkali się z dziennikarzami. - Warianty obwodnicy, od numeru 1 do 4, są nie do przyjęcia. Każda z tych tras naruszyłaby unikalny charakter Lasu Piastowskiego. Na to nie ma naszej zgody – zaprotestowała Joanna Liddane.

Według liderki Ruchu Miejskiego Obywatele Zielonej Góry, każdy z zaproponowanych wariantów narusza podstawowy warunek, od spełnienia którego społecznicy uzależnili swoje poparcie.

- Obwodnica nie powinna dzielić miasta, nie powinna odcinać od tkanki miasta szeregu sołectw, obwodnica powinna przebiegać tam, gdzie nie ma cennych przyrodniczo terenów – domagała się J. Liddane.

Kolejna liderka, Barbara Marcinów zwróciła uwagę na niepokojące, jej zdaniem, zapisy towarzyszące kolejnym wariantom przebiegu obwodnicy.

- Niepokoi nas zapis o aktywizacji gospodarczej południowej części Zielonej Góry, jako bezpośredniego skutku wybudowania obwodnicy. Taka aktywizacja oznacza zniszczenie unikalnego charakteru wypoczynkowo-rekreacyjnego tego obszaru – stwierdziła Marcinów.

Najradykalniejsze stanowisko zaprezentował Piotr Sztermer, rzecznik inicjatywy „Nie dla obwodnicy przez Las Piastowski”.

- Nasze nieformalne rozmowy z pracownikami GDDKiA zawsze kończą się tym samym wnioskiem, że komunikacyjna sensowność tej obwodnicy będzie równa zeru. Zielona Góra się wyludnia. Za kilkanaście lat nie będzie komu jeździć tą obwodnicą. Ale jeśli inwestor przedstawi nam przekonujące wyliczenia, gotowi będziemy, ale tylko w ostateczności, zaakceptować obwodnicę przebiegającą wedle piątego wariantu, tego omijającego Las Piastowski – zadeklarował Sztermer.

W tym momencie do dyskusji włączył się wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk, stojący dotąd w milczeniu w grupie dziennikarzy.

- Trasa Północna separuje czy łączy różne części miasta? Proszę zapytać zielonogórzan, każdy odpowie, że łączy. Tą trasą jeździ dziś dziennie ok. 20 tys. samochodów. Jeśli nie wybudujemy obwodnicy południowej, obciążenie Trasy Północnej zwiększy się do 40 tys. pojazdów na dobę – przekonywał K. Kaliszuk. I zaraz dodał: - Deklarujecie warunkową akceptację dla wariantu piątego, byle nie przebiegał przez Park Piastowski. A przecież ten wariant naruszy walory przyrodnicze Doliny Śląskiej Ochli. I to wam nie przeszkadza?

Wystąpienie K. Kaliszuka wywołało gwałtowną wymianę zdań pomiędzy nim i organizatorami konferencji. Rozpoczął się spór o to: kto, co i kiedy powiedział lub nie powiedział. Wymianę ciosów przerwał Piotr Sztermer, przypominając główny temat konferencji.

Pod koniec spotkania, wiceprezydent Kaliszuk publicznie zaprosił liderów „Obywateli Zielonej Góry” na rozmowy w sprawie optymalnego przebiegu planowanej obwodnicy południowej. Zaproszenie zostało przyjęte.

Już po konferencji, zapytaliśmy firmę Euroekspert o dalsze prace nad projektem obwodnicy.

- Do 19 sierpnia można było zgłaszać swoje uwagi bezpośrednio do naszej firmy lub za pośrednictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nasza firma planuje do końca sierpnia przygotować dokument, który w formie sprawozdania zestawi wszystkie zgłoszone uwagi czy propozycje. Dokument ten przekażemy naszemu zleceniodawcy, czyli GDDKiA. W zależności od wydźwięku raportu, podjęte zostaną dalsze decyzje – poinformowała nas Katarzyna Seweryńska, współwłaścicielka Euroekspert.

Według Krzysztofa Kaliszuka, już we wrześniu ruszy drugi etap konsultacji nad przebiegiem przyszłej obwodnicy południowej: - Wszystko zależy od tego, kiedy firma Euroekspert zakończy redakcję swego raportu. Musimy spokojnie poczekać, aż specjaliści zrobią, co do nich należy. We wrześniu na pewno ruszą kolejne konsultacje.

(pm)

 

Fot: Krzysztof Grabowski

Artykuły powiązane: 

Konsultacje. Jest pięć wariantów drogi

Rozpoczęły się konsultacje społeczne. Potrwają do 19 sierpnia. To my, mieszkańcy, zdecydujemy o ostatecznym przebiegu południowej obwodnicy miasta. Poniżej prezentujemy pięć możliwych wariantów drogi, przygotowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Czerwony, zielony, czy może niebieski? Który z nich jest najlepszy?