Dyrektorzy w sprawie Zespołu Szkół Technicznych

22 luty 2013
W sobotę demonstracja uczniów Zespołu Szkół Technicznych. Protestują przeciwko zaprzestaniu naboru do szkoły. Początek o 12.30. Tymczasem magistrat wsparli dyrektorzy innych szkół technicznych.

Pomysł, by wygasić nabór do pierwszych klas Zespołu Szkól Technicznych padł podczas narady dyrektorów pod koniec stycznia. Dzięki temu inne szkoły techniczne miałyby mniejsze kłopoty z naborem. To wynik postepującego niżu demograficznego i coraz większych pustek w szkołach. Według wiceprezydent Wiolety Haręźlak, szkoła przy ul.Wrocławskiej osiąga najgorsze wyniki i dlatego właśnie w niej warto wstrzymać nabór. Wszyscy uczniowie bedą mogli kontynuować naukę w wybranych specjalnościach.

Takie rozwiązanie nie podoba się uczniom i nauczycielom. Nie zyskało ono również zrozumienia wśród radnych. Uczniowie, w ramach protesu, organizują w sobotę marsz. Początek o 12.30 przed ratuszem.

LIST OTWARTY DYREKTORÓW ZIELONOGÓRSKICH SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Szkolnictwo w Polsce od lat boryka się z wieloma problemami. Dlatego też oświata zielonogórska nie stanowi w tym zakresie wyjątku. Obowiązująca od tego roku szkolnego reforma oraz postępujący niż demograficzny wymusiły wprowadzenie w życie mało popularnych decyzji ze strony dyrektorów szkół. Nie ulega jednak wątpliwości, że szkoły techniczne, ze względu na swoją specyfikę zawodową, znalazły się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Już od kilku lat dyrektorzy wszystkich szkół technicznych, podczas regularnych spotkań z przedstawicielami Urzędu Miasta Zielona Góra wypracowywali strategię promocji szkolnictwa zawodowego, a przede wszystkim zracjonalizowali kierunki kształcenia w swoich szkołach. Tym samym nauczyciele ww. placówek zostali zobligowani do doskonalenia swoich kompetencji w taki sposób, aby w przyszłości mogli podejmować pracę w szkole jednocześnie w kilku specjalnościach.

Ostatnie spotkanie poświęcone tematyce rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zielonej Górze, z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta i wszystkich dyrektorów szkół technicznych, odbyło się 31.01.2013 r. W całości poświecono je szczegółowemu omówieniu aktualnej sytuacji oświatowej oraz planom naboru w przyszłym roku szkolnym. Ze strony przedstawicieli UM Zielona Góra została zaprezentowana ogólna charakterystyka demograficzna, a tym samym tegoroczna liczba absolwentów zielonogórskich gimnazjów, która niestety, znacząco odbiega od poziomu lat ubiegłych. Przyjmując nawet optymistyczną prognozę pozyskania 200 – 250 gimnazjalistów spoza Zielonej Góry (obecnie w każdej szkole technicznej 80 proc. uczących się stanowią uczniowie spoza terenu miasta), jest to zbyt mała grupa uczniów, aby wszystkie szkoły techniczne mogły uruchomić w pełni nabór do klas pierwszych. Spowodowało to konieczność dokonania wnikliwej analizy wyników nauczania, z zaakcentowaniem wyników egzaminów zewnętrznych. Wskazuje ona, iż Zespół Szkół Technicznych osiąga najniższe wyniki w porównaniu ze szkołami kształcącymi w tych samych zawodach.

Te fakty spowodowały, że wszyscy dyrektorzy szkół technicznych wypracowali stanowisko, aby nie planować naboru do klas I w Zespole Szkół Technicznych. Natomiast kontynuację kształcenia zawodów przenieść do szkół, które dysponują warunkami dla realizacji takich zadań – Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Zawodowych PBO. Jednocześnie trzeba wyraźnie zaznaczyć, iż żaden z zawodów znajdujących się w obecnej ofercie ZST nie utraci możliwości do kontynuacji nauczania.

Wskazane wyżej placówki dysponują doskonałą bazą dydaktyczną, fachową kadrą, i co jeszcze raz należy podkreślić, bardzo wysokimi wynikami zdawalności egzaminów zewnętrznych. Posiadają zatem pełne kompetencje, a przy tym możliwości lokalowe do kontynuowania kształcenia młodzieży we wskazanych zawodach.
Wszyscy wiemy, że szkolnictwo zawodowe wyróżnia się wyjątkową specyfiką - to bardzo ważna część edukacji w cały systemie oświaty, nie tylko naszego miasta.

Dyrektorzy szkół technicznych z troską analizują wszystkie zadania i wyzwania, które stawia przed nimi rozwój lokalnego rynku pracy oraz progres technologiczny. Zdecydowani też są na przyjęcie i podejmowanie trudnych decyzji. Dlatego jedynym, wydaje się, dobrym, chociaż mało popularnym rozwiązaniem dla zapewnienia prawidłowego i skutecznego poziomu kształcenia zawodowego, jest wybór i zachowanie tych placówek oświatowych, które wyróżniają się najwyższymi ocenami w edukacji młodych ludzi.

M. Ragiel - Zespół Szkół Budowlanych
B. Bogacz-Szczepańska - Zespół Szkół Ekonomicznych
S. Rogulski - Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
L. Jastrubczak - Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
B. Baszczak - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
M. Hadrian - Zespół Szkół Zawodowych PBO

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki