Wielki bochen chleba na jubileusz gminy

19 Maj 2013
- To wasza zasługa! – mówił do sali wójt Mariusz Zalewski. W sobotę, w sali Filharmonii Zielonogórskiej, świętowano jubileusz 40-lecia powstania gminy Zielona Góra.

Zasłużeni mieszkańcy gminy Zielona Góra, lokalni działacze, samorządowcy, oraz goście z niemieckich gmin partnerskich uczestniczyli w uroczystościach z okazji Dnia Samorządowca i 40 - lecia Gminy.

Na początek uroczystości, po krótkim wstępie wójt Zalewski zaprosił do oglądania krótkiego filmu o dokonaniach gminy. Zebrani zobaczyli w telegraficznym skrócie osiągnięcia gminy w tym m.in. wspólną z miastem inwestycję kanalizacyjną, rozwój szkół i placówek oświatowych w gminie, oraz inwestycje unijne. W materiale znalazły się także informacje dotyczące historii gminy, jej funkcjonowania i dorobku.

- Te osiągnięcia to wasza zasługa – wójt mówił do zgromadzonych samorządowców, strażaków, sołtysów, szefów gminnych placówek. Później, wraz z przewodniczącym Rady Gminy Jackiem Rusińskim wręczył okolicznościowe wyróżnienia zasłużonym dla rozwoju gminy.

Aplauz części widowni zyskał starosta zielonogórski Ireneusz Plechan, który życzył gminie kolejnych 40 lat istnienia, co odebrano jako sprzeciw wobec propozycji połączenia miasta z gminą.

Zaraz po staroście występował prezydent Janusz Kubicki. Mówił niewiele, bo zaprezentował film om współpracy miasta z gminą, zakończony połączeniowym hasłem: „Ułóżmy to jeszcze lepiej”. Sam o połączeniu nic nie mówił.
- Dorobek gminy, to wasza zasługa. Gratuluję! – mówił do zebranych, po czym w asyście miss i wicemiss Ziemi Lubuskiej wręczył wójtowi i przewodniczemu wielki bochen chleba.
- To symbol dobrobytu – tłumaczył J. Kubicki. Sala zrewanżowała się oklaskami.

- Prawdziwymi adresatami wszystkich składanych dzisiaj życzeń, są mieszkańcy gminy – powiedział wójt gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski puentując uroczystości w Filharmonii Zielonogórskiej. Przy okazji podziekował swoim współpracownikom. - Chciałbym też podziekować mojej żonie Dorocie, bez której wsparcia nie mógłbym dobrze pełanić swojej funkcji - mówił M. Zalewski wręczając kwiaty.

W drugiej części uroczystości jubileuszowych, swoje umiejętności pokazała formacja taneczna Mega Dance i dzieci z klasy sportowej z PSP Przylep. Na zakończenie gali odbył się koncert orkiestry Filharmonii Zielonogórskiej pod batutą Czesława Grabowskiego.

(KG)

 

Artykuły powiązane: 

Kwestionariusz na 40-lecie gminy

- Dumny jestem z mieszkańców, którzy utożsamiają się z gminą. Traktują ją jako wspólnotę samorządową i czują się za nią odpowiedzialni - mówi wójt Mariusz Zalewski.

40 lat – piękny wiek!

W sobotę gmina świętuje jubileusz 40-lecia istnienia. Wszystkiego najlepszego! Jak to jest, gdy ma się tyle lat? – Dobrze! Dziękuję za życzenia. To piękny wiek. Właśnie zacząłem biegać maratony – śmieje się Andrzej Szczepański. Czterdziestolatek. Urodził się w Raculi. I tu mieszka.

40 lat minęło. Tak powstawała gmina

W sobotę, w Filharmonii Zielonogórskiej, wielka feta – święto samorządowców i jubileusz powstania gminy Zielona Góra. Powołano ją 40 lat temu. Gdyby nie późniejsza likwidacja powiatów, gmina nie otaczałaby tak szczelnie miasta. W 1976 r. wchłonęła gminę Racula. Duże jest piękne.