Ostatnie dni zbierania podpisów

10 Maj 2013
Chcesz mieć kanalizację w Ochli? Podpisz się pod petycję w tej sprawie. Masz czas tylko do niedzieli.

- Apeluję do mieszkańców Ochli! Wspierajcie naszą akcję – mówi radny Jarosław Berent, szef społecznego komitetu budowy kanalizacji w Ochli i Zatoniu. – Czekam na podpisy do niedzieli wieczorem.
Można je składać w domu radnego lub we wszystkich sklepach spożywczych w Ochli, aptece i sklepie żelaznym. – To jest kilka list, dlatego nie wiem, ile dokładnie mamy podpisów. Trzeba będzie je policzyć, ale mamy ich ponad pół tysiąca – dodaje J. Berent.

Do czego potrzebne są podpisy? Jest możliwość wybudowania kanalizacji w obu wsiach. Nie jest to jednak tania inwestycja. Szacunkowo ok. 5,5 mln zł w Zatoniu i 19 mln zł w Ochli. Część z tych kwot musi dać gmina jako wkład własny. I mieszkańcy poprzez zbiórkę podpisów chcą skłonić władze gminy do tego projektu.

Dotychczas obydwie wsie nie znalazły się w projekcie budowy kanalizacji w Drzonkowie, Raculi, Łężycy, Zawadzie i Krępie, realizowanej przez miejską spółkę Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja. Dlaczego? Bo koszty były zbyt duże a wsie nie spełniały norm. Gdyby jednak zrealizować wariant z własną oczyszczalnią, bez pompowania ścieków do miasta, to koszty spadłyby radykalnie.

- Na początku marca rozmawiałem w Ministerstwie Środowiska, że jest realne rozszerzenie projektu o kolejne dwie wsie. Można otrzymać finansowe wsparcie z zewnątrz. Jednak trzeba natychmiast działać – tłumaczył wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk podczas spotkania komitetu. – Wtedy kanalizacja byłaby gotowa do końca 2015 r.

- Oj, trudno nam uwierzyć w tak szybki termin, ale gdyby się udało… - wzdycha Teresa Kowala, przedstawicielka Zatonia w komitecie. – Mieszkańcom bardzo zależy na kanalizacji. Jest nam niezbędna.

Dlatego pod petycją podpisała się większość zatonian. Wieś liczy ok. 600 mieszkańców. Razem z dziećmi. Pod petycją znalazło się aż 314 podpisów. Tu akcja jest już zakończona.

(tc)

Artykuły powiązane: 

Społeczny komitet chce kanalizacji

Mieszkańcy Zatonia i Ochli powołali społeczny komitet budowy kanalizacji. Cel: zakończyć inwestycję do końca 2015 r.
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki