Fundusz Integracyjny: 3 mln zł dla sołectw rozdzielone

19 luty 2013
To już koniec zebrań wiejskich. Wszystkie sołectwa przegłosowała, na co wydać pieniądze z Funduszu Integracyjnego.

Przypomnijmy: Fundusz Integracyjny do oferta miasta dla gminy, przed połączniem obu samorządów, do którego miałoby dojść od 1 stycznia 2015 r.
- To swoisty fundusz przedakcesyjny, taki, jaki miała Polska przed wstąpieniem do Unii Europejskiej. W ten sposób chcemy pokazać, jak po połączeniu może wyglądać finansowanie inwestycji w sołectwach. To nasza oferta – tłumaczy prezydent Janusz Kubicki. – Chcemy, żeby w ramach Funduszu Integracyjnego, dodatkowe pieniądze od ministra finansów trafiły do gminy Zielona Góra. Do każdego sołectwa, proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

Pieniądze mają pochodzić, zgodnie z prawem, ze zwiększonego o 5 proc. udziału w podatkach PIT, które płaci każdy Polak. To poważna część dochodów każdej gminy. Z szacunkowych obliczeń wynika, że do 2019 r. możemy otrzymać dodatkowo ok. 100 mln zł.
Żeby przekonać mieszkańców gminy, że to nie mrzonki i opowiadanie bajek, pilotażowy Fundusz Integracyjny ruszył już w tym roku. Do podziału jest 3 mln zł z budżetu miasta. Gdyby już teraz doszło do połączenia do dyspozycji byłoby aż 16 mln zł.

Zakończyły się właśnie zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy decydowali, na co wydać pieniądze z FI.
Decyzje zapadły już w Zawadzie i Łężycy, które zamknęły cykl spotkań.

Zawada - 280,9 tys. zł
Decyzja zapadła 12 marca. Fundusz Integracyjny został przeznaczony na:
30 tys. zł trafi na budowę chodnika przy ul. Zielonogórskiej,
50 tys. zł na remont chodnika przy ul. Szkolnej,
200 tys. zł na uaktualnienie projektu budowy placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sportowej oraz rozpoczęcie realizacji tego przedsięwzięcia.

Łężyca - 297,4 tys. zł
Decyzja zapadła 8 marca. Fundusz Integracyjny został przeznaczony na jedno zadanie:
- dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych - 297,4 tys. zł

Barcikowice - 31,9 tys. zł
Decyzja zapadła 5 marca. Fundusz Integracyjny został przeznaczony na jedno zadanie:
- budowa drogi z Barcikowic do Barcikowic Małych - 31,9 tys. zł

Jelenieów - 29,5 tys. zł
Decyzja zapadła 4 marca. Fundusz Integracyjny został przeznaczony na jedno zadanie:
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej - 29,5 tys. zł

Jarogniewice  - 52,4 tys. zł
Decyzja zapadła 2 marca. Fundusz Integracyjny został przeznaczony na jedno zadanie:
- wybrukowanie okolic przystanku autobusowego - 52,4 tys. zł

Ługowo - 17,5 tys. zł
Decyzja zapadła 26 lutego. Fundusz Integracyjny został przeznaczony na jedno zadanie:
- altana integracyjna naplacu festynowym - 17,5 tys. zł

Sucha - 48,9 tys. zł
Decyzja zapadła 25 lutego. Fundusz Integracyjny został przeznaczony na jedno zadanie:
- chodnik wzdłuz drogi powiatowej

Racula - 377,8 tys. zł
Decyzja zapadła 22 lutego. Fundusz Integracyjny został przeznaczony na dwa zadania:
- remont świetlicy - 355,7 tys. zł
- monitoring - 22 tys. zł

Nowy Kisielin - 198,6 tys. zł
Decyzja zapadła 21 lutego. Fundusz Integracyjny został przeznaczony na kilka zadań:
- biblioteka z punktem bibliotecznym - 50 tys. zł
- wyposażenie kuchni w świetlicy - 14 tys. zł
- klimatyzacja - 19 tys. zł
- budowa placu - 35 tys. zł

Krępa - 115,1 tys. zł
Decyzja zapadła 21 lutego. Fundusz Integracyjny został przeznaczony na jedno zadanie:
- budowę placu wiejskiego

Kiełpin - 23,7 tys. zł
Decyzja zapadła 20 lutego. Fundusz Integracyjny został przeznaczony na jedno zadanie:
- remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej

Stary Kisielin - 283,1 tys. zł
Decyzja zapadła 19 lutego. Fundusz Integracyjny został przeznaczony na dwa zadania:
- budowa świetlicy
- rozbudowa garażu przy remizie.

Drzonków - 251,5 tys. zł
Decyzja zapadła 19 lutego. Fundusz Integracyjny został przeznaczony na kilka zadań:
- oświetlenie os. Eden, pierwszy etap – 130 tys. zł (podczas zebrania nikt ni potrafił określić, o które ulice chodzi).
- modernizacja kapliczki i otoczenia – 45 tys. zł
- dwa duże namioty – 5 tys. zł
- plac zabaw – pozostałe pieniądze – 56,5 tys. zł plus ewentualne oszczędności z przetargów.

Ochla – 311 tys. zł
Decyzja zapadła 18 lutego. Mieszkańcy wybrali jedno zadanie:
- rewitalizacja zabytkowego parku.

Przylep – 490 tys. zł
Decyzja zapadła 15 lutego. Mieszkańcy wybrali jedno zadanie:
- remont ul. Turystycznej lub Robotniczej.

Zatonie – 111,7 tys. zł
Decyzja zapadłą 11 lutego. Mieszkańcy wybrali jedno zadanie:
- remont dachu zabytkowej świetlicy.

Jany – 67,8 tys. zł
Decyzja zapadła 6 lutego. Fundusz Integracyjny został przeznaczony na kilka zadań:
- dofinasowanie budowy chodnika – 30 tys. zł
- wkład własny do projektów z Lokalnej Grupy Działania na ogrodzenie cmentarza – 4 tys. zł i kupno trzech namiotów – 3 tys. zł,
- wykonanie dokumentacji remontu remizy – 10 tys. zł,
- kupno sprzętu nagłaśniającego do organizacji imprez – 20 tys. zł,
- trampolina dla dzieci – 800 zł.

(tc)

Artykuły powiązane: 

Ochla odnowi park za 300 tys. zł

25 głosów za i tylko jeden przeciw – to wynik głosowania na zebraniu wiejskim w Ochli. Cała pula z Funduszu Integracyjnego zostanie przeznaczona na rewitalizację zabytkowego parku.

W Janach budujemy chodnik

W Janach już wiedzą – za pieniądze z Funduszu Integracyjnego powstanie m.in. chodnik, i ogrodzenie cmentarza. Tak w środę zadecydowało zebranie wiejskie. Dzień wcześniej mieszkańcy Starego Kisielina nie mogli dojść do porozumienia.

Zatonie wybrało świetlicę

W poniedziałek zebranie wiejskie zdecydowało, że Fundusz Integracyjny przeznaczy na remont dachu świetlicy. Lekko nie było. Wójt przekonywał, żeby tego nie robić. Sytuacja trochę przypomina kwadraturę koła.

W Starym Kisielinie powstanie świetlica

- W mojej 20 letniej kadencji to najliczniejsze spotkanie wiejskie – podsumowała wtorkowe zebranie wiejskie sołtys Starego Kisielina Maria Litwińczuk. Bezwzględna większość mieszkańców zdecydowała o budowie nowej świetlicy i garażu dla wozu strażackiego.
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki