W Starym Kisielinie powstanie świetlica

20 luty 2013
- W mojej 20 letniej kadencji to najliczniejsze spotkanie wiejskie – podsumowała wtorkowe zebranie wiejskie sołtys Starego Kisielina Maria Litwińczuk. Bezwzględna większość mieszkańców zdecydowała o budowie nowej świetlicy i garażu dla wozu strażackiego.

Tłum przed salą gimnastyczną w szkole podstawowej w Starym Kisielinie gęstniał już na kwadrans przed zebraniem . Po wpisie na listę obecności okazało się, że pojawiło się 193 uprawnionych do głosowania kisielinian. Jak łatwo można było się zorientować, powód tak licznego zgromadzenia był dla przybyłych wyjątkowo istotny. Chodziło o podział środków z Funduszu Integracyjnego. Spośród sformułowanych na poprzednim zebraniu wiejskim wniosków, mieszkańcy mieli zdecydować o wyborze jednego. Dwa tygodnie wcześniej zgłoszono cztery wnioski jako propozycje inwestycji do wykonania z pieniędzy „integracyjnych”. Na Stary Kisielin przypadło w tym roku 283, 1 tys. zł. Na poprzednim zebraniu wstępnie ustalono - pieniądze posłużą min. na remont świetlicy „Iskierka”, budowę nowej świetlicy, remonty dróg i oświetlenia oraz remont remizy strażackiej. Po odczytaniu stenogramu z pierwszego zebrania i podaniu informacji o przeznaczeniu pieniędzy z funduszu sołeckiego autopoprawkę zgłosił Ireneusz Nijaki, dyrektor miejscowej szkoły podstawowej.

– Zmieniły się pewne okoliczności i w międzyczasie wójt wskazał nam miejsce, gdzie mogłaby powstać świetlica. Jest takie miejsce przy ul Szkolnej w okolicy dworca. Jest to 22 arowa działka z dojazdem. W związku z powyższym moja autopoprawka, mówi o tym abyśmy pieniądze przeznaczyli na budowę świetlicy oraz na rozbudowę remizy – stwierdził Nijaki. – Nie można wydawać pieniędzy na „Iskierkę” bo to nie jest nasz obiekt.

Na ten głos szybko zareagował radny gminy i mieszkaniec Starego Kisielina Mariusz Rosik. – Chciałbym wyjaśnić: nie możemy przekazać pieniędzy na remont „Iskierki”, jeżeli pieniądze z urzędu miasta trafiłyby do urzędu gminy, ale przecież rada miasta może te pieniądze przekazać na Stowarzyszenie z przeznaczeniem na remont i doposażenie – odpowiedział Rosik.

Po formalnych ustaleniach rozpoczęto głosowanie. Jako pierwszy pod głosowanie poddano wniosek dotyczący budowy świetlicy i rozbudowy garażu przy remizie dla OSP. W tym momencie, w górę podniosła ręce zdecydowana większość uczestników zebrania. Okazało się, że takie zadania uznały za priorytetowe aż 162 osoby.


283,1 tys. złotych z Funduszu Integracyjnego zostanie przeznaczone na budowę świetlicy oraz rozbudowę remizy strażackiej z przeznaczeniem na garaż.


Następnym w kolejności był wnioskiem mówiący o przeznaczeniu pieniędzy z Funduszu Integracyjnego na remont budynku „Iskierki” i stworzenie Centrum Integracji Społecznej w Starym Kisielinie. Tutaj zwolenników było już zdecydowanie mniej. Za tym rozwiązaniem opowiedziało się jedynie 27 osób. Jako ostatni pod głosowanie wszedł wniosek dotyczący naprawy nawierzchni i uzupełnienia oświetlenia, na niektórych ulicach, min. ul. Makowej, Pocztowej, Wiosennej, Różanej, Malinowej i Zagajnikowej. W tym przypadku „za” było 53 mieszkańców Starego Kisielina.

Po długich brawach i gromkim aplauzie spotkanie podsumowała sołtys Starego Kisielina Maria Litwińczuk. – Bezwzględną większością głosów do realizacji przeszedł pierwszy wniosek i ten będzie realizowany – podsumowała sołtys.
- Jestem szczęśliwy, a jako gospodarz szkoły zadowolony z frekwencji. Zawsze służę, tym miejscem ale uważam, że nowa świetlica to miejsce w którym znajdą się wszystkie podmioty, dzieci , różne koła i stowarzyszenia. Jako społecznik i człowiek, który tu żyje – dziękuję moim kochanym mieszkańcom – powiedział Ireneusz Nijaki.

-Trzeba uszanować decyzje większości powiedział pomysłodawca remontu „Iskierki” i powstania centrum integracji społecznej w Starym Kisielinie Mariusz Rosik. Chociaż uważam, że te środki mogą być nie wykorzystane, bo budowa świetlicy to koszt od trzech do trzech i pół miliona złotych. W tej sytuacji realne jest jedynie wykonanie projektu – dodał Rosik.
– Jestem członkiem Caritasu, strażakiem i nie ma miejsca , w którym wszyscy mogli się spotykać. Teraz mógłby nawet powstać tutaj zastęp harcerski, oraz grać zespół „Bolero”. Inwestowanie w ten stary budynek to marnowanie pieniędzy . Niech to trwa dwa, trzy lata –to i tak ma to sens –podkreślił po zebraniu Andrzej Wąsik mieszkaniec Kisielina.

- Głosowałam, również za pierwszym wnioskiem. Przemawiało do mnie takie miejsce oraz rozbudowa OSP. Sądzę, że wnioski z przeznaczeniem tych pieniędzy na drogi nie przeszły, gdyż za mało było tych pieniędzy, na tak drogie prace –przyznała jedna z mieszkanek Starego Kisielina pani Barbara.

Krzysztof Grabowski

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki