Kinder niespodzianka z Nowego Kisielina

22 luty 2013
Trzy czwarte pieniędzy z Funduszu Integracyjnego mieszkańcy Nowego Kisielina wydadzą na bibliotekę i wyposażenie świetlicy. - Pozostałe 30 tys. zł to kinder niespodzianka - mówi sołtys Andrzej Zalewski.

Połączenie miasta z gminą oraz podział pieniędzy „integracyjnych”. Te dwa punkty spotkania z mieszkańcami Nowego Kisielina okazały się na tyle istotne, by w nowej świetlicy pojawiło się 141 osób. Słowo wstępne o ewentualnym połączenia miasta z gminą należało do prof. Czesława Osękowskiego. Przypomniał on główne założenia idei zgodnego łączenia dwóch zielonogórskich samorządów. Profesor podkreślił, że podobne działania podejmowane są w wielu polskich miastach. – Uważamy, że połączenie miasta z gminą ma sens, tworzy to nowe możliwości w obliczu nowej perspektywy Unii Europejskiej. Warto również dodać, że dzisiejsza wieś traci już typowo wiejski charakter – mówił C. Osękowski. Na temat zgodnego połączenia rozmawiał także K. Kaliszuk. Wiceprezydent Zielonej Góry, przybliżył mieszkańcom Nowego Kisielina warunki, na których taki mariaż byłby możliwy i opłacalny dla obu stron. – Bonus z Ministerstwa Finansów w postaci ok. 100 mln złotych będzie możliwy pod warunkiem „zgodnego połączenia”, o czym zdecydują mieszkańcy w referendum. Jeżeli nie będzie pozytywnej odpowiedzi to obie rady miejska i gminna o takie połączenie nie wystąpią – zapewnił Kaliszuk. Wiceprezydent skupił się także na możliwościach jakie z perspektywy ekonomicznej daje powiększenie Zielonej Góry. – Rozmawiałem z szefami dużych ogólnopolskich sieci handlowych oraz m.in. firm z branży meblarskiej i mogę potwierdzić, że są pewne ograniczenia, które pozwalają im stawiać kolejne oddziały jedynie w miastach skupiających w okolicy ponad 200 tys. osób – wskazywał K. Kaliszuk.

W drugiej części spotkania, którą poprowadził sołtys przedstawiano propozycje dotyczące wykorzystania pieniędzy „integracyjnych”. W przypadku Nowego Kisielina rozmawiano o inwestycjach za 198,6 tys. zł.

– Na początek przedstawię państwu propozycje rady sołeckiej, które wykorzystują znaczna część przyznanej nam przez miasto kwoty. Reszta – czyli 30 tys. zł to nasza „Kinder - niespodzianka” – powiedzonko Andrzeja Zalewskiego wzbudziło ogólny śmiech i żarty na sali. Atmosfera żartów udzieliła się zresztą sołtysowi Nowego Kisielina na dłuższą chwilę, kiedy na kolejne propozycje dotyczące przydomowych inwestycji drogowych odpowiadał. – Skoro czekasz na swój chodnik już 30 lat to on będzie, ale jak dożyjesz – śmiał się sołtys. Po burzliwej dyskusji i wielu propozycjach składanych przez mieszkańców pojawiły się koncepcje stworzenia biblioteki z punktem informatycznym i zatrudnieniem opiekuna za 50 tys. zł, doposażenie kuchni w świetlicy za 14 tys., założenie klimatyzacji w świetlicy za 19 tys., wyposażenie siłowni za 9 tys., wyłożenia polbrukiem placu festynowego wraz z oświetleniem za 35 tys. zł. Kolejne dotyczyły rewitalizacji krzyża wraz z wymianą figurki i nasadzeniami za 4 tys. zł, projektu budowy chodnika za 17,6 tys. zł, projektu oświetlenia ul. Odrzańskiej za 20 tys. zł. Wszystkie przegłosowano znaczną większością głosów i przy ogólnym aplauzie. Z tzw. „Kinder Niespodzianki”- czyli wolnych środków, których zostało 30 tys. postanowiono zbudować przejścia dla pieszych przy ul. Odrzańskiej, zatoczką, a przy przystanku numer jeden przy tej samej ulicy umieścić lustro poprawiające bezpieczeństwo przechodniów.

Już po zebraniu mieszkańcy komentowali swoje wybory. – Nie popierałam pomysłu budowy parkingu przy kościele, ta inwestycja pochłonęłaby prawie 90 proc. całej puli -  mówiła Izabela Lachowicz . – To byłaby nietrafiona inwestycja, ten parking służy ludziom przez jeden dzień w tygodniu – dodała członkini rady sołeckiej.

- Pomysły rady sołeckiej przeszły bez burzy większością głosów, a mieszkańcy podzielili się kwotą 30 tys. zł. Padało wiele propozycji i różnych opinii, ale udało się dojść do porozumienia – podsumował sołtys Andrzej Zalewski.

Po spotkaniu kilkunastu mieszkańców rozmawiało także z przedstawicielami miasta o rozbudowie dróg, bezpieczeństwie mieszkańców oraz łączach internetowych. – Tutaj nie można się dogadać z operatorami, a wystarczy skorzystać z sieci światłowodowych jakie powstały w związku z pobliskim parkiem przemysłowym – mówił Zbigniew Sochacki.

– Zgodziłam się z większością i tak też głosowałam – podkreślała Edwarda Stasiak. – Cieszę się, że dwójka moich wnuków skorzysta z doposażonej teraz siłowni – dodała mieszkanka Nowego Kisielina.

Krzysztof Grabowski


Z 198,6 tys. zł. z Funduszu Integracyjnego na Nowy Kisielin na 2013 r. wybrano:

- stworzenie biblioteki z dostępem do internetu oraz zatrudnieniem opiekuna - 50 tys. zł,
- doposażenie kuchni w świetlicy - 14 tys. zł,
- założenie klimatyzacji w świetlicy - 19 tys. zł,
- wyposażenie siłowni min. bieżnia - 9 tys. zł,
- budowa placu wyłożonego polbrukiem na placu festynowym wraz z oświetleniem za 35 tys. zł,
- rewitalizacja krzyża wraz z wymianą figurki i nasadzeniami za 4 tys. zł,
- dokumentacja budowy chodnika - 17, 6 tys. zł,
- projekt oświetlenia ul. Odrzańskiej - 20 tys. zł,
- przejścia dla pieszych przy ul. Odrzańskiej, budowę zatoczki, oraz przy przystanku nr 1  przy ul. Odrzańskiej umieszczenie lustra poprawiającego bezpieczeństwo przechodniów - 30 tys. zł.


 

Artykuły powiązane: 

Parking i scena festynowa – to potrzeby Nowego Kisielina

Zebranie wiejskie w Nowym Kisielinie za dwa tygodnie zdecyduje o podziale funduszu integracyjnego. – Ten fundusz jest dany przez miasto z dobrej woli, żeby wyciągnąć do nas rękę – przekonywał proboszcz kisielińskiej parafii ks. dr Andrzej Brenk.

Świetlicę mamy teraz cudną, marzymy o placu festynowym

- Miło byłoby, gdyby ludzie tańcowali na utwardzonej nawierzchni. Panie na pewno ucieszyłyby się, że już im szpilki nie grzęzną w piachu... Postawilibyśmy scenę, zadaszoną... – rozmarza się Andrzej Zalewski, sołtys Nowego Kisielina.
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki