Głosowanie w budżecie obywatelskim. Pomnik, chodnik czy plac zabaw? Ty decydujesz!

8 Styczeń 2015
Gdyby wszystkie tegoroczne marzenia zielonogórzan miały się ziścić, pula budżetu obywatelskiego musiałaby mieć ponad 70 milionów złotych! W puli jest jednak 6 milionów i spośród ponad dwustu propozycji trzeba wybrać te, które są najpilniejsze, najważniejsze, najciekawsze... Zatem, głosujemy! Mamy czas do 30 stycznia.

Przypomnijmy, pod koniec roku do urzędu wpłynęły 273 wnioski od mieszkańców. Wśród propozycji przeważały, tradycyjnie, remonty i budowa dróg, chodników, zamontowanie oświetlenia. – Ale coraz większą wagę przywiązujemy do estetyki naszego miasta, stąd coraz więcej pomysłów na upiększanie osiedli, ulic, zagospodarowanie terenów zielonych – wyliczał w środę, na konferencji, prezydent Janusz Kubicki. – Dbamy też o interesy najmłodszych mieszkańców, zabiegamy o place zabaw, boiska, jest propozycja budowy krytego lodowiska i ciekawa inicjatywa stworzenia Tancbudy w lokalu po dawnej kawiarni. Ilu mieszkańców, tyle marzeń. Teraz czas pomóc w ich realizacji. Nic prostszego! Wystarczy zagłosować! Wierzę, że zielonogórzanie podejmą słuszne decyzje – zachęca prezydent.

- Moje hasło to: „Tancbuda, my wierzymy w cuda” - uśmiecha się Filip Czeszyk. Powstanie Centrum Działań Kreatywnych Tancbuda, w lokalu przy ul. Okulickiego 41, to propozycja Stowarzyszenia Spokotaniec. - Pomysł utworzenia miejsca narodził się już dawno, w związku z pracą grupy tanecznej Spoko. W ubiegłym roku obchodziliśmy 20-lecie istnienia, więc działalność, która by się w Tancbudzie odbywała, z pewnością nie byłaby przypadkowa. Dajemy gwarancję na dobrą pracę z młodzieżą i dorosłymi. Na 430 mkw., w Tancbudzie, mogłyby powstać trzy sale. Dwie taneczne i pomieszczenie do crossfitu oraz zaplecze gospodarczo-sanitarne.


GŁOSUJEMY DO 30 STYCZNIA

Zadania, które publikujemy, znajdują się na specjalnej karcie – ankiecie do głosowania. Gdzie można ją znaleźć? Wystarczy wejść na stronę urzędu miasta: www.zielona-gora.pl i odnaleźć zakładkę Budżet Obywatelski 2015 i zagłosować. Znajdują się tam również pliki z kartami do głosowania (jedna na małe zadania, druga na duże inwestycje). Karty można od razu wypełnić i odesłać na adres: budzet2015@um.zielona-gora.pl. Można je też wydrukować, wypełnić i złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, w urzędzie miasta przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biurze Analiz i Rozwoju przy al. Niepodległości 13. I wreszcie można pobrać karty w BOI i BAiR, wypełnić i złożyć.

Jak głosujemy?

Spośród 130 propozycji zadań do 150 tys. zł, wybieramy maksymalnie pięć, stawiając krzyżyk obok zadania w rubryce „głosuję”.
Spośród 88 propozycji zadań powyżej 150 tys. zł, wybieramy jedno zadanie, stawiając krzyżyk obok niego w rubryce „głosuję.
Ważne! Na karcie do głosowania podajemy imię i nazwisko, PESEL oraz adres. Bez tych danych oddany głos będzie nieważny. Głosować mogą tylko pełnoletni mieszkańcy Zielonej Góry (także świeżo upieczeni, z terenu dawnej gminy Zielona Góra). Każdy może to zrobić jedynie raz.
Do budżetu zostaną wpisane zadania, które otrzymają najwięcej punktów i w sumie nie przekroczą puli 6 mln zł.


Do etapu głosowania zakwalifikowano 218 wniosków (130 tzw. zadań małych i 88 tzw. zadań dużych).
Podajemy listę wszystkich zadań, w nawiasie szacowany koszt.

ZADANIA MAŁE (do 150 tys. zł)
1.2
Remont nawierzchni chodników przy ul. Lubuskiej - dalsza część (150 tys. zł)
1.3 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 - budowa oświetlenia (56 tys. zł)
1.4 Budowa ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt przy Mini Zoo - Ogród Botaniczny (70 tys. zł)
1.5 Budowa oświetlenia ul. Oliwkowej (80 tys. zł)
1.6 Budowa oświetlenia ul. Tęczowej (107 tys. zł)
1.7 Budowa oświetlenia ul. Niebieskiej (94 tys. zł)
1.8 Budowa oświetlenia ul. Kolorowej (115 tys. zł)
1.9 Budowa oświetlenia ul. Oliwkowej/Srebrnej (87 tys. zł)
1.10 Budowa oświetlenia ul. Złotej (72 tys. zł)
1.11 Budowa pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego (150 tys. zł)
1.12 Budowa oświetlenia ul. Fioletowej i Karminowej (130 tys. zł)
1.13 Oświetlenie ul. Seledynowej (98 tys. zł)
1.14 Minisiłownia pod chmurką - okolice Waryńskiego, Wazów, Podgórna, Szafrana (76 tys. zł)
1.15 Remont chodnika – ul. Braniborska (76 tys. zł)
1.16 Rewitalizacja dawnego cmentarza żydowskiego (70 tys. z)ł
1.17 Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 1, ul. Władysława IV 1 do ul. Podgórnej 67 (56 tys. zł)
1.18 Dolina Zielona - naprawa chodnika (50 tys. zł)
1.19 Budowa lub przebudowa istniejącego placu zabaw w parku przy ul. Gen. Sowińskiego (150 tys. zł)
1.20 Akcenty związane z tradycjami winiarskimi - główne ulice miasta (50 tys. zł)
1.21 Ul. Botaniczna - remont latarni (20 tys. zł)
1.22 Ul. Lechitów – Grzegorza – Chochlika - budowa łącznika (100 tys. zł)
1.23 Żłobek Miejski nr 7 „Stumilowy Las” - budowa placu zabaw (95 tys. zł)
1.24 Wymienialnia książek – 2 szt., Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. Norwida – (5 tys. zł)
1.25 Remont chodnika, ul. Wazów 20-22 (15 tys. zł)
1.26 Plac zabaw na os. Kolorowym (130 tys. zł)
1.27 Ul. Studzianki 8 – zwiększenie bezpieczeństwa przy placu zabaw przy przedszkolu nr 20 - wyrównanie terenu, zasianie trawy (10 tys. zł)
1.28 Ul. Kożuchowska 8a i b – przełożenie chodnika (50 tys. zł)
1.29 Park Św. Trójcy – siłownia zewnętrzna (100 tys. zł)
1.30 Dostosowanie boiska przy ZSPiKZ, ul. Botaniczna, do wymogów futbolu amerykańskiego (150 tys. zł)
1.31 Ul. Sowińskiego, działka nr 67/1, obręb 31 - remont chodnika (120 tys. zł)
1.32 Modernizacja placu zabaw – Miejskie Przedszkole nr 34, ul. Boh. Westerplatte 11a (110 tys. zł)
1.33 Budowa oświetlenia ul. Pinokia (94 tys. zł)
1.34 Plac zabaw na os. Jędrzychów – ul. Rezedowa (150 tys. zł)
1.35 Miejskie Przedszkole nr 24, os. Pomorskie 28 – wymiana ogrodzenia (120 tys. zł)
1.36 Ul. Jemiołowa – budowa odcinka oświetlenia (38 tys. zł)
1.37 Działka nr 199/2, droga dojazdowa od ul. Piastowskiej do garaży – wykonanie oświetlenia (42 tys. zł)
1.38 Ul. Wypoczynek 11-16 - budowa parkingu (100 tys. zł)
1.39 Ul. Olchowa – budowa oświetlenia (75 tys. zł)
1.40 Ul. Nowojędrzychowska – poprawa bezpieczeństwa, wyniesienie przejść dla pieszych przy przychodni i ul. Diamentowej oraz wymiana wiaty MZK przy markecie (30 tys. zł)
1.41 Os. Pomorskie 13, ZE nr 3 – remont sali gimnastycznej (150 tys. zł)
1.42 Częściowa hydroizolacja, termoizolacja, odwodnienie liniowe przyziemia oraz uzupełnienie elewacji budynku szkoły – ZE nr 3, os. Pomorskie (50 tys. zł)
1.43 Ul. Piękna/ul. Łokietka - remont łącznika (130 tys. zł)
1.44 Od ul. Strzeleckiej do ul. Kożuchowskiej – budowa chodnika wraz z obniżeniem krawężników przy przejściach dla pieszych oraz uzupełnienie oświetlenia (60 tys. zł)
1.45 Ul. Lipowa – budowa placu zabaw (122 tys. zł)
1.46 Remont i wyposażenie pomieszczeń dla Fundacji Innowacyjny Klub Rodzica – ul. Jaskółcza 15 (120 tys. zł)
1.47 Umieszczenie instalacji wspomagającej osoby bezdomne (20 tys. zł)
1.48 Wymiana nawierzchni drogi przy budynku na ul. Miłej 1-3, wraz z wykonaniem chodnika dla pieszych oraz oświetlenia tej drogi (100 tys. zł)
1.49 Spowalniacze ruchu na ul. Nowej, instalacja właściwego lustra na skrzyżowaniu ul. Orkana - ul. Nowa (20 tys. zł)
1.50 10 przejść dla pieszych - lampy oświetlające przejścia dla pieszych (150 tys. zł)
1.51 Działka nr 123/69, ob. 26, ul. Zawadzkiego „Zośki” – zagospodarowanie terenu na skarpie z wykonaniem odwodnienia (130 tys. zł)
1.52 Od ul. Zawadzkiego „Zośki” nr 34-36-38 do ul. Św. Cyryla i Metodego, działka 58 – remont ciągu pieszego, wymiana nawierzchni chodnika na kostkę betonową (50 tys. zł)
1.53 Ul. Anieli Krzywoń, działka 36 - remont ciągu pieszego, wymiana nawierzchni chodnika po obu stronach ulicy (100 tys. zł)
1.54 Ul. Godlewskiego do budynku ul. Zachodnia 49-59 – remont ciągu pieszego, wymiana nawierzchni chodnika na kostkę betonową (40 tys. zł)
1.55 Ul. Waszczyka – zagospodarowanie działki nr 302/16, plac zabaw, infrastruktura rekreacyjna (135 tys. zł)
1.56 Ul. Waszczyka - zagospodarowanie części terenu obok stawu (120 tys. zł)
1.57 Ul. Prosta – budowa wiat autobusowych (25 tys. zł)
1.58 Ul. Świerkowa – remont chodnika (122 tys. zł)
1.59 Chynów, os. Kolorowe - budowa skweru rekreacyjnego (68 tys. zł)
1.60 Ul. Goździkowa – remont ulicy (100 tys. zł)
1.61 Ul. Św. Cyryla i Metodego, działka nr 38/2 – budowa placu zabaw w sąsiedztwie boiska pod Hubą (88 tys. zł)
1.62 Ul. Ptasia 2a i 2b – remont schodów (15 tys. zł)
1.63 Cmentarz, ul. Wrocławska, stara część - zagospodarowanie i pielęgnacja terenu, gdzie zostały przeniesione groby osób ekshumowanych (80 tys. zł)
1.64 Os. Braniborskie – rejon ul. Władysława IV i ul. Niecałej, działki nr 344, 351/6 (150 tys. zł)
1.65 Licea ogólnokształcące – laboratoria językowe (150 tys. zł)
1.66 Szkoła Podstawowa nr 10 i Gimnazjum nr 4, ul. Wyspiańskiego 21-23 – modernizacja parku i chodników (150 tys. zł)
1.67 Ul. Bolka i Lolka – budowa chodnika (50 tys. zł)
1.68 U1. Sulechowska 13 – modernizacja przejścia dla pieszych (150 tys. zł)
1.69 Ul. Ogrodowa/Sikorskiego - rewitalizacja podwórza (150 tys. zł)
1.70 Modernizacja oświetlenia w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego (150 tys. zł)
1.71 Ul. Wyspiańskiego - rozbudowa placu zabaw wraz z oświetleniem (150 tys. zł)
1.72 Trasa Północna - dodatkowe ekrany dźwiękochłonne (45 tys. zł)
1.73 Ul. Krasickiego – przystosowanie budynku, wejścia głównego, Społecznego Ogniska Artystycznego do potrzeb osób niepełnosprawnych (30 tys. zł)
1.74 Dzika Ochla – montaż ławek i śmietników, dalszy etap zadania (40 tys. zł)
1.75 Działki nr 10/36 i 10/27 przy ul. Spawaczy, wzdłuż ekranu dźwiękochłonnego – wykonanie placu postojowego (24 tys. zł)
1.76 Żłobek Miejski nr 1, ul. Wandy 29 – teren rekreacyjno-edukacyjny (30 tys. zł)
1.77 Rodzinny Ogród Działkowy „Wypoczynek” – budowa parkingu (40 tys. zł)
1.78 Wyłożenie kostką polbrukową alejek cmentarnych na starym cmentarzu, kwatera nr 2 (35 tys. zł)
1.79 Os. Leśne - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne z elementami placu zabaw (150 tys. zł)
1.80 Ul. Moniuszki, wjazd na działkę 160/6 160/7 (140 tys. zł)
1.81 Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krętej (60 tys. zł)
1.82 Progi zwalniające na jezdniach przy przejściach dla pieszych – ul. Agrestowa, ul. Prosta (40 tys. zł)
1.83 Stadion żużlowy – wymiana drewnianej bandy stałej (150 tys. zł)
1.84 Recykling dla zwierząt - zakup urządzenia, które za wrzuconą puszkę, butelkę z tworzywa sztucznego wydaje porcję wody i jedzenia dla zwierząt (60 tys. zł)
1.85 Zespół Edukacyjny nr 1, ul. Truskawkowa 12 – adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną i gabinet pielęgniarski (150 tys. zł)
1.86 Boisko TKKF Chynowianka, ul. Krępowska – siłownia zewnętrzna (100 tys. zł)
1.87 Ul. Porzeczkowa 34 - rewitalizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 22 „Kraina Ekoludków” (120 tys. zł)
1.88 Oświetlenie i częściowe utwardzenie trzech tras pieszych w Parku Braniborskim (150 tys. zł)
1.89 Ul. Francuska 10 - wiata z miejscami postojowymi dla rowerów i hulajnóg na terenie SP nr 18 (80 tys. zł)
1.90 Montaż stojaków rowerowych w centrum miasta i pod szkołami - 200-250 stojaków (150 tys. zł)
1.91 Spowolnienie ruchu drogowego na ul. Fabrycznej, między ul. Ogrodową i ul. Długą (10 tys. zł)
1.92 Ul. Wazów – spowolnienie ruchu (10 tys. zł)
1.93 Poprawa komunikacji na os. Piastowskim - łącznik pomiędzy ul. Św. Cyryla i Metodego a blokami nr 2-16 przy ul. Zawadzkiego „Zośki” (100 tys. zł)
1.94 Uporządkowanie – powiększenie parkingu przy cmentarzu przy ul. Kąpielowej (40 tys. zł)
1.95 Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 7 im. Jana Brzechwy, ul. Moniuszki 33 (120 tys. zł)
1.96 Plac zabaw dla dzieci, ul. Kąpielowa, za parkingiem przy cmentarzu (25 tys. zł)
1.97 Modernizacja chodnika i schodów, dojazd, wspólnota mieszkaniowa ul. A. Krzywoń 19-21-23 (35 tys. zł)
1.98 Plac zabaw dla dzieci starszych w Miejskim Przedszkolu nr 17 „Chatka Puchatka” przy ul. Pieniężnego 22 (120 tys. zł)
1.99 Budowa siłowni zewnętrznej na Wzgórzu Piastowskim - błonia przy amfiteatrze (60 tys. zł)
1.100 Budowa chodnika na odcinku al. Zjednoczenia do bloków mieszkalnych nr 15, 17, 19, 21 ul. Objazdowej (22 tys. zł)
1.101 Budowa chodnika od ul. Strzeleckiej w kierunku marketu „Biedronka” (60 tys. zł)
1.102 Remont chodników na ul. Hawryłowicza, na os. Słowackiego (100 tys. zł)
1.103 Kompleksowa modernizacja i rozbudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 30 „Lokomotywa” przy ul. Tuwima (150 tys. zł)
1.104 Parking przed budynkiem wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Krasickiego 10 (50 tys. zł)
1.105 Wymiana nawierzchni pasa pieszo – drogowego, dz. nr 235, przy ul. Polnej, przez ułożenie kostki brukowej (150 tys. zł)
1.106 Budowa oświetlenia na parkingu przy ul. Waszczyka 3-5-7 (74 tys. zł)
1.107 Budowa wieży dla jerzyków/jaskółek przy budynkach ul. Łukasiewicza 13ABCD, 15ABCD, 17ABCD (17 tys. zł)
1.108 Budowa placu zabaw oraz ścieżki zdrowia na osiedlu przy ul. Łukasiewicza, działka 219/10, obręb 40 (142 tys. zł)

1.109 Zagospodarowanie zieleni przy os. Uczonych, działka 246/40, obręb 39 (80 tys. zł)
1.110 Wymiana posadzki ciągu pieszego na działce 59/25, obręb 16, przy ul. Dolnej (10 tys. zł)
1.111 Budowa chodnika przy ścianie szczytowej budynku, ul. Dolna 20-22 (20 tys. zł)
1.112 Budowa oświetlenia terenu przy budynku, ul. Dolna 20-22 (50 tys. zł)
1.113 Wymiana posadzki ciągu pieszego na działce 48/26, obręb 18, przy ul. Akacjowej (47 tys. zł)
1.114 Rekultywacja terenów zielonych oraz zagospodarowanie działki 232/3, obręb 17, przy ul. Podgórnej 39-41 (50 tys. zł)
1.115 Rekultywacja terenów zielonych oraz zagospodarowanie działki 127/5, obręb 16, przy ul. Konicza 20 (35 tys. zł)
1.116 Rekultywacja terenów zielonych oraz zagospodarowanie działki 123/1, obręb 16, przy ul. Konicza 20 (60 tys. zł)
1.117 Odtworzenie schodów z poręczą koło kawiarni Roksana przy ul Wyszyńskiego (30 tys. zł)
1.118 Wykonanie oświetlenia na działce nr 199/2, obręb 27, droga dojazdowa od ul. Piastowskiej do garaży przy budynku ul. Krasickiego 17-23 (100 tys. zł)
1.119 Wykonanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy budynku Zespołu Szkół Ekologicznych, ul. Francuska 25 a (150 tys. zł)
1.120 Park rekreacyjny – siłownia na świeżym powietrzu, Zespół Szkół Ekologicznych (76 tys. zł)
1.121 Siłownia plenerowa na os. Malarzy (41 tys. zł)
1.122 Profesjonalna siłownia zewnętrzna, os. Pomorskie – teren obok skateparku, położony równolegle do Szosy Kisielińskiej (93 tys. zł)
1.123 Postawienie wiaty autobusowej przy ul. Zdrojowej (15 tys. zł)
1.124 Budowa nowych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz oznakowanie poziome istniejących miejsc parkingowych (40 tys. zł)
1.125 Budowa progów zwalniających, os. Słoneczne, ul. Studzianki – dz. nr 171/3 i 177/14 (10 tys. zł)
1.126 Budowa  oświetlenia zewnętrznego na terenie rekreacyjnym, ul. Okulickiego – Studzianki – Szarych Szeregów – Armii Krajowej (60 tys. zł)
1.127 Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych – ul. Staszica 29, 31, 33 (50 tys. zł)
1.128 Wykonanie natrysku poliuretanowego na nawierzchni boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 11 (150 tys. zł)
1.129 Miejsca parkingowe przy placu zabaw oraz boisku piłkarskim na Chynowie, ul. Złota przy ul. Krępowskiej (145 tys. zł)
1.130 Remont schodów terenowych przy ul. Osiedlowej (30 tys. zł)

ZADANIA DUŻE (powyżej 150 tys. zł)
2.1
Modernizacja oraz rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Św. Cyryla i Metodego oraz ul. Zawadzkiego (400 tys. zł)
2.2 Miejsca parkingowe przy ul. Ptasiej (350 tys. zł)
2.3 Modernizacja wysłużonych chodników przy ul. Ptasiej (400 tys. zł)
2.4 Budowa parkingu przy SP 18, ul. Francuska (300 tys. zł)
2.5 Ul. Oliwkowa – budowa oświetlenia i poszerzenie ulicy (210 tys. zł)
2.6 Ul. Srebrna - od Krępowskiej do Oliwkowej – położenie kostki brukowej (1,12 mln zł)
2.7 Ul. Tęczowa – utwardzenie ulicy kostką brukową (1,95 mln zł)
2.8 Budowa miejsc parkingowych na ul. Ptasiej, na wysokości budynków od 34 do 40
2.9 Oczyszczenie skarpy nad Wagmostawem (260 tys. zł)
2.10 Przebudowa ul. Tęczowej - ścieżka rowerowa, chodnik, oświetlenie (1,95 mln zł)
2.11 Park rekreacji, zabaw i sportu, teren pomiędzy ul. Francuską a ul. Braci Gierymskich (400 tys. zł)
2.12 Parking dla mieszkańców (rozbudowa istniejącego lub wybudowanie nowego), skrzyżowanie ul. Sucharskiego i ul. Okulickiego (200 tys. zł)
2.13 Wybudowanie drogi dojazdowej oraz parkingu przy bramie starej części cmentarza (700 tys. zł)
2.14 „Glinianki” – zagospodarowanie terenu wokół w płd. części terenu (300 tys. zł)
2.15 Raculka – modernizacja nawierzchni jezdni i chodników głównych ulic (1 mln zł)
2.16 Kładka – zamiast przejścia dla pieszych - przez Trasę Północną, między os. Przylesie i os. Zastalowskim (2,5 mln zł)
2.17 Ul. Zbożowa - budowa chodnika (230 tys. zł)
2.18 Os. Bajkowe - poprawa nawierzchni głównych dróg (3 mln zł)
2.19 Ul. Rzeźniczaka/Batorego, przebudowa skrzyżowania (2,1 mln zł)
2.20 Ul. Ludowa – wykonanie oświetlenia oraz dojazdu do posesji nr 15 (310 tys. zł)
2.21 Żłobek Miejski nr 4, ul. Wiśniowa – remont tarasów spacerowych i komunikacyjnych, dolnego i górnego, w budynku (230 tys. zł)
2.22 Ul. Przyleśna, remont chodnika oraz budowa niedużego chodnika przy pętli autobusu nr 11 (300 tys. zł)
2.23 Ul. Chopina, Gimnazjum nr 6 – Wrotkarnia Roller GIM6 Arena (500 tys. zł)
2.24 Ul. Lwowska 1-11 - modernizacja terenu (500 tys. zł)
2.25 Skrzyżowanie ul. Zagłoby i ul. Szwajcarskiej (220 tys. zł)
2.26 Ul. Nowojędrzychowska – wykonanie chodnika, ścieżki rowerowej i przejścia dla pieszych (400 tys. zł)
2.27 Ul. Klementowskich - modernizacja ulicy w obrębie bloku 8 (350 tys. zł)
2.28 Ul. Wyspiańskiego – rozbudowa placu zabaw za budynkami 38-40 i 42-44 wraz z oświetleniem (150 tys. zł)
2.29 Ul. Energetyków 24-26 i 28-32, budowa drogi – dojazdu (310 tys. zł)
2.30 Ul. Orkana – budowa ciągu pieszo-jezdnego (550 tys. zł)
2.31 Budowa kładki dla pieszych nad Trasą Północną (2 mln zł)
2.32 Działka nr 28/2, 45, 38/14, 31/1 ob. 26 – dokończenie remontu ciągu pieszego w kier. amfiteatru – wymiana nawierzchni chodnika na kostkę betonową (220 tys. zł)
2.33 Ul. Władysława IV – budowa boiska wielofunkcyjnego (350 tys. zł)
2.34 Ul. Chmielna – boisko/plac zabaw (600 tys. zł)
2.35 Ul. Sobkowiaka, budowa drogi utwardzonej na os. Przylesie (517 tys. zł)
2.36 Zielonogórskie licea ogólnokształcące – laboratoria chemiczne (600 tys. zł)
2.37 III LO – rozbudowa sali gimnastycznej (2 mln zł)
2.38 Ochrona i zaprezentowanie unikalnego w Polsce miejsca w którym znajduje się siedlisko naturalnie rozmnażających się kasztanów jadalnych (300 tys. zł)
2.39 MOSIR, ul. Sulechowska – remont boiska piłkarskiego tzw. „Górki” (3 mln zł)
2.40 Ul. Długa 13 - Niewidomi są wśród nas i razem z nami - przystosowanie budynku Zielonogórskiego Centrum Pomocy Rodzinie (250 tys. zł)
2.41 Ul. Kupiecka 39, 39a, 41a, 49a i 49b – zagospodarowanie terenu (500 tys. zł)
2.42 SP 11, pokrycie bieżni sztuczną nawierzchnią poliuretanową (500 tys. zł)
2.43 Ul. Botaniczna, Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego – zagospodarowanie terenu (350 tys. zł)
2.44 Tancbuda, centrum działań kreatywnych – remont budynku przy Okulickiego 41 (1,6 mln zł)
2.45 SP 17 – budowa boiska (325 tys. zł)
2.46 Ul. Kossaka, działka nr 3/50 - budowa drogi dojazdowej i parkingu (240 tys. zł)
2.47 SP 1, ul.Wyszyńskiego 17 – remont odtworzeniowy boiska do koszykówki (325 tys. zł)
2.48 Ul. Jasna (teren obok Radia Zachód) – budowa boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę (325 tys. zł)
2.49 Zespół Edukacyjny nr 1, ul. Truskawkowa 12 - budowa boiska wielofunkcyjnego (325 tys. zł)
2.50 Budowa ciągu pieszego – chodnika na ul. Źródlanej wraz z oświetleniem, od ul. Batorego do ul. Ludowej (1,65 mln zł)
2.51 Ul. Amelii – utwardzenie lub poprawa jakości drogi (1,23 mln zł)
2.52 Szkoła Podstawowa 14, ul. Jaskółcza 66 – modernizacja toalet szkolnych (295 tys. zł)
2.53 Ul. Ceramiczna do ul. Łużyckiej – utwardzenie drogi (750 tys. zł)
2.54 Ul. Kossaka, od ul. Malczewskiego do końca budynków – remont nawierzchni, nowe oznakowanie, nowa organizacja ruchu (250 tys. zł)
2.55 Ul. Kąpielowa/Diamentowa, po śladzie kolejki szprotawskiej, wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej z oświetleniem (360 tys. zł)
2.56 Remont pokrycia wraz z termomodernizacją dachu budynku (segment A i B) Gimnazjum nr 7, ul. Zachodnia 63 (320 tys. zł)
2.57 Zakup pieca krematoryjnego dla cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej (700 tys. zł)
2.58 Utwardzenie pozostałej części ul. Urszuli (345 tys. zł)
2.59 Remont odtworzeniowy boiska sportowego dla mieszkańców śródmieścia i uczniów ZSE, na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Długiej 5 (325 tys. zł)
2.60 Modernizacja parkingu przy Palmiarni, położonego pomiędzy ul. Zarugiewicza, Piaskową i Ceglaną, działki nr 132/12, 132/17, 129/6, 129/7 (800 tys. zł)
2.61 Wymiana chodników i nawierzchni ulic Jędrzychów I, os. Na Skarpie (620 tys. zł)
2.62 Cząstkowy remont jednostronnego chodnika z płyt betonowych biegnącego wzdłuż ul. Rumakowej w Raculce (160 tys. zł)
2.63 Remont dróg os. Bajkowego (3 mln zł)
2.64 Budowa krytego, całorocznego lodowiska koło Centrum Rekreacyjno-Sportowego (2 mln zł)
2.65 Zagospodarowanie terenu wokół stawów przy osiedlu na ul. Waszczyka (1,58 mln zł)
2.66 Budowa drogi dojazdowej z oświetleniem i chodnikiem do budynków przy ul. Łukasiewicza 13ABCD, 15ABCD, 17ABCD (1,2 mln zł)
2.67 Poszerzenie i budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Dolnej (470 tys. zł)
2.68 Remont nawierzchni ciągu ul. Ludowej (230 tys. zł)
2.69 Remont podestu i zagospodarowanie działki od frontu budynku przy ul. Konicza 14 – działka 127/8, obręb 16 (160 tys. zł)
2.70 Utwardzenie drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Jasińskiego 8 oraz budowa miejsc parkingowych (450 tys. zł)
2.71 Utwardzenie drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Sikorskiego 52 i 56 (200 tys. zł)
2.72 Budowa bieżni czterotorowej przy boisku Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Francuska 10 (550 tys. zł)
2.73 Sygnalizatory czasowe zmiany świateł, wszystkie miejskie skrzyżowania i przejścia dla pieszych (250 tys. zł)
2.74 Przystosowanie obiektu i zagospodarowanie terenu przy al. Słowackiego 12 w celu utworzenia „Centrum Rozwoju” służącego wspieraniu dorosłych mieszkańców (400 tys. zł)
2.75 Rozbudowa parkingu dla mieszkańców ul. Podgórnej 51-65, 67-73, 75-81, 83-89, 91-97; budowa parkingu dla samochodów przy ul. Podgórnej dla mieszkańców ul. Władysława IV i ul. Podgórnej (400 tys. zł)
2.76 Rekultywacja i wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg oraz oświetlenia ul. Krętej i ul. Węglowej w obrębie działek ROD„ Przewodnik” (1,27 mln zł)
2.77 Rozbudowa Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych - nadbudowa parteru - przy ul. Staszica 2 (650 tys. zł)
2.78 Dokończenie inwestycji od ul. Karłowicza do ul. Lechitów (450 tys. zł)
2.79 Kompleksowy remont ul. Budziszyńskiej (2,45 mln zł)
2.80 Budowa drogi osiedlowej, ul. Orkana (550 tys. zł)
2.81 Wykonanie oświetlenia wokół zalewu Dzika Ochla (200 tys. zł)
2.82 Budowa boiska do koszykówki przy boisku Chynowianka (325 tys. zł)
2.83 Rozbudowa Ośrodka Interwencji Kryzysowej - Piaskowa 9e (400 tys. zł)
2.84 Sport i wypoczynek na terenach Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego - ul. Botaniczna (350 tys. zł)
2.85 Budowa odcinka ulicy - ul. Złota, od ul. Krępowskiej do ul. Oliwkowej (1,24 mln zł)
2.86 Budowa boiska w ZE nr 2 (325 tys. zł)
2.87 Rozszerzenie ekspozycji w Parku Kolei Szprotawskiej (330 tys. zł)
2.88 Budowa drogi dojazdowej do ul. Figowej i Bananowej (350 tys. zł)

(dsp)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki