W Zawadzie podpisy za ścieżką rowerową

14 Grudzień 2012
Pytamy mieszkańców co zmienić w ich wsi?

 Przy głównej drodze w pobliżu marketu spotykamy mieszkankę Zawady. - Zebrałam ponad 150 podpisów za stworzeniem ścieżki rowerowej. My pragniemy ścieżki rowerowej. Tu jest dużo osób starszych – mówi Bernardyna Rutz. - Wielu mieszkańców potrzebuje ruchu i dobrze by było, jakby stworzono ku temu odpowiednie warunki. Zawada jest taką specyficzną miejscowością w gminie, przez którą przejeżdżają tysiące samochodów i wydzielenie tu osobnego pasa ruchu jest bardzo ważne. Ostatnio słyszałam, że wiele się dzieje w Nowym Kisielinie, mają tam nowoczesną świetlicę i sądzę, że dla równowagi nam też by się coś przydało. (kg)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki