Nagrodzona biblioteka w Zawadzie

7 Grudzień 2012
Placówka w Zawadzie to nie tylko regał i książki, ale całe centrum kultury. I za to została doceniona.

W środę, 28 listopada, w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. spotkali się bibliotekarze z całego województwa. Spotkanie było okazją do podsumowania II Lubuskiego Konkursu Działań Bibliotek z partnerami lokalnymi. Wśród bibliotek z południowej części województwa lubuskiego zwyciężyła Gminna Biblioteka Publiczna z Zawady. Biblioteką i jej pięcioma filiami oraz trzema punktami bibliotecznymi kieruje z sukcesami Elżbieta Januszewska.

Dzięki udziałowi w Programie Rozwoju Bibliotek instytucje te przekształcają się w aktywne centra lokalnego życia, korzystają z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Do takich placówek należy właśnie GBP w Zawadzie ze swoimi filiami, która odpowiada na potrzeby kulturalno-oświatowe lokalnej społeczności z terenu gminy Zielona Góra. Na uroczystości nie zabrakło wójta Mariusza Zalewskiego, który nie krył zadowolenia z osiągnięć i działań placówki. Z biblioteką współpracują liczni partnerzy lokalni, którzy byli obecni na spotkaniu m.in. Waldemar Dejnega - dyrektor Szkoły Podstawowej w Przylepie, radna Sylwia Brońska, Maria Golczyk z Caritasu w Zawadzie i Elżbieta Walania, przewodnicząca KGW w Zawadzie.

Podczas konferencji w WiMBP w Gorzowie dyrektor GBP w Zawadzie zaprezentowała największe gminne i powiatowe projekty oraz działania podjęte przez bibliotekę w ostatnim czasie.

- Dzisiejsza biblioteka to nie tylko regał i książki. To niemal całe centrum kultury, edukacji, z którego korzystają wszyscy: dzieci, młodzież, dorośli. Zwłaszcza seniorzy, którzy już nie pracują, ale jeszcze chcieliby się jakoś realizować. Tu mają takie miejsce - mówi Elżbieta Januszewska. Również w Zawadzie udało się stworzyć lokalną koalicję. - Mamy zwłaszcza dużą przychylność wójta, który nie szczędzi pieniędzy na nasze działania i nie ogranicza nas w pomysłach - dodaje.

Biblioteka otrzymała pamiątkową statuetkę i nagrodę pieniężną.

Daria Buda-Pawelska
GBP, filia w Raculi