Nagrodzona biblioteka w Zawadzie

7 Grudzień 2012
Placówka w Zawadzie to nie tylko regał i książki, ale całe centrum kultury. I za to została doceniona.

W środę, 28 listopada, w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. spotkali się bibliotekarze z całego województwa. Spotkanie było okazją do podsumowania II Lubuskiego Konkursu Działań Bibliotek z partnerami lokalnymi. Wśród bibliotek z południowej części województwa lubuskiego zwyciężyła Gminna Biblioteka Publiczna z Zawady. Biblioteką i jej pięcioma filiami oraz trzema punktami bibliotecznymi kieruje z sukcesami Elżbieta Januszewska.

Dzięki udziałowi w Programie Rozwoju Bibliotek instytucje te przekształcają się w aktywne centra lokalnego życia, korzystają z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Do takich placówek należy właśnie GBP w Zawadzie ze swoimi filiami, która odpowiada na potrzeby kulturalno-oświatowe lokalnej społeczności z terenu gminy Zielona Góra. Na uroczystości nie zabrakło wójta Mariusza Zalewskiego, który nie krył zadowolenia z osiągnięć i działań placówki. Z biblioteką współpracują liczni partnerzy lokalni, którzy byli obecni na spotkaniu m.in. Waldemar Dejnega - dyrektor Szkoły Podstawowej w Przylepie, radna Sylwia Brońska, Maria Golczyk z Caritasu w Zawadzie i Elżbieta Walania, przewodnicząca KGW w Zawadzie.

Podczas konferencji w WiMBP w Gorzowie dyrektor GBP w Zawadzie zaprezentowała największe gminne i powiatowe projekty oraz działania podjęte przez bibliotekę w ostatnim czasie.

- Dzisiejsza biblioteka to nie tylko regał i książki. To niemal całe centrum kultury, edukacji, z którego korzystają wszyscy: dzieci, młodzież, dorośli. Zwłaszcza seniorzy, którzy już nie pracują, ale jeszcze chcieliby się jakoś realizować. Tu mają takie miejsce - mówi Elżbieta Januszewska. Również w Zawadzie udało się stworzyć lokalną koalicję. - Mamy zwłaszcza dużą przychylność wójta, który nie szczędzi pieniędzy na nasze działania i nie ogranicza nas w pomysłach - dodaje.

Biblioteka otrzymała pamiątkową statuetkę i nagrodę pieniężną.

Daria Buda-Pawelska
GBP, filia w Raculi

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki