W Zatoniu park mógłby być perełką

23 Listopad 2012
Pytamy mieszkańców co warto zmienić w ich najbliższym otoczeniu?

W sklepie spożywczym w Zatoniu pracuje Wioletta Małycha-Dabiach. Związana jest z tą miejscowością od urodzenia. - Martwimy się wspólnie o to, co tutaj się dzieje, stowarzyszenie Nasze Zatonie to najlepszy dowód na to, że zależy nam na tym miejscu. Po raz kolejny członkowie stowarzyszenia porządkowali ostatnio park – podkreśla mieszkanka Zatonia. – Problemem jest także to, że w parku nie ma gdzie usiąść. Zresztą to miejsce mogłoby być tutejszą perełką

Pani Wioletta wskazuje również na doskwierający mieszkańcom brak świetlicy wiejskiej. – Jest stary nie wyremontowany budynek po byłej świetlicy ale popada w ruinę, aż szkoda patrzeć, przydałyby się chociaż okna - dodaje.

(kg)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki