W Starym Kisielinie do poprawki Makowa i Dojazdowa

30 Listopad 2012
Pytamy mieszkańców co warto zmienić w ich najbliższym otoczeniu?

Od ponad 30 lat w Starym Kisielinie mieszka Zenon Mańka. - Tutaj żyje się coraz lepiej. Jak się tu przeprowadzaliśmy, to praktycznie brakowało wszystkiego. Dzisiaj to niebo a ziemia, chociaż warto by zainwestować w boczne drogi - dodaje po namyśle. - Ulica Makowa i Dojazdowa są tak wybite, że w czasie intensywnego deszczu od Makowej woda spływa bezpośrednio do kanalizacji.

Mieszkaniec Starego Kisielina przeznaczyłby pieniądze na poprawę nawierzchni na wspomnianych ulicach. – Można by zainwestować także w oświetlenie niektórych miejsc, np. przejść dla pieszych. Kierowcy jeżdżą tu zdecydowanie za szybko i wieczorem piesi są zagrożeni - dodaje.

(kg)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki