Kiełpin - idziesz na referendum 18 maja? Jak zagłosujesz?

16 Maj 2014
Witold Jarzyna z Kiełpina: - Na referendum pójdę z żoną, Marią. Jesteśmy za połączeniem. We wsi głosy są podzielone. Im ktoś mocniej współpracuje z gminą, tym bardziej jest przeciw połączeniu.

 

Halina Radziukiewicz z Kiełpina: - Mieszkam w małej wsi. Pozostanie w gminie oznacza dla nas stagnację. Zanik nawet nadziei na zmianę. Tylko połączenie z miastem da nam szansę na nowe i lepsze. Sporo czytałam o warunkach połączenia i byłoby grzechem z nich nie skorzystać.