Konsultacje w sołectwach

21 luty 2020

Konsultacje dla mieszkańców sołectwa Jeleniów oraz Ochla dotyczące wymiany fragmentów gruntów między Zieloną Górą a gminą Świdnica, odbędą się od 24 do 28 lutego. Sprawa wiąże się z budową obwodnicy południowej i potrzebą, by droga miała jednego zarządcę. Ankiety konsultacyjne dostępne będą na http://bipdzielnica.zielonagora.pl/ (zakładka konsultacje), w urzędzie miasta przy ul. Dąbrowskiego 41 (pok. 207) oraz w świetlicy w Jeleniowie i świetlicy w Ochli). Obie świetlice będą czynne w godz. 9.00-14.00 (24-26 lutego), w godz. 14.00-19.00 (27-28 lutego). W tych samych dniach i punktach będzie można oddać wypełnioną ankietę. Informacje pod nr tel. 68 454 46 46.

(dsp)