Konsultacje w sołectwach

21 luty 2020

Konsultacje dla mieszkańców sołectwa Jeleniów oraz Ochla dotyczące wymiany fragmentów gruntów między Zieloną Górą a gminą Świdnica, odbędą się od 24 do 28 lutego. Sprawa wiąże się z budową obwodnicy południowej i potrzebą, by droga miała jednego zarządcę. Ankiety konsultacyjne dostępne będą na http://bipdzielnica.zielonagora.pl/ (zakładka konsultacje), w urzędzie miasta przy ul. Dąbrowskiego 41 (pok. 207) oraz w świetlicy w Jeleniowie i świetlicy w Ochli). Obie świetlice będą czynne w godz. 9.00-14.00 (24-26 lutego), w godz. 14.00-19.00 (27-28 lutego). W tych samych dniach i punktach będzie można oddać wypełnioną ankietę. Informacje pod nr tel. 68 454 46 46.

(dsp)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki