Co nowego w planach

21 luty 2020

Magistrat wykłada do publicznego wglądu plan przestrzennego zagospodarowania dla Drzonkowa. Chodzi o rejon cmentarza. – Projekt wyznacza m.in. nowy układ komunikacyjny obszaru oraz ustanawia strefy ochronne od terenu przeznaczonego w projekcie pod cmentarz zgodnie z przepisami odrębnymi - wyjaśnia Agnieszka Fabiańczyk, szefowa Biura Planowania Przestrzennego i Urbanistyki.

Terminy: Plan będzie wyłożony od 24 lutego do 16 marca. Można go oglądać w urzędzie miasta, ul. Podgórna 22, pokój 809, w godz. 8.00-14.00. W urzędzie, w pokoju 810 odbędzie się też publiczna dyskusja – 11 marca, godz. 13.00. Uwagi można składać do 30 marca.

(tc)