Konkurs i warsztaty w korczakowskim duchu

30 Listopad 2012
Nasi uczniowie świetnie znają i biografię, i twórczość Janusza Korczaka! A dowiedli tego podczas konkursu w bibliotece gminnej w Łężycy.

Dlaczego Korczak musiał udzielać prywatnych lekcji? Jakie znasz utwory napisane przez Korczaka dla dzieci? Jak nazywały się audycje radiowe prowadzone przez Korczaka? Z tymi i innymi pytaniami przyszło się zmierzyć uczestnikom gminnego i powiatowego turnieju wiedzy o Januszu Korczaku, który odbył się w 16 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łężycy. Celem konkursu było uczczenie pamięci wybitnego, polskiego pedagoga, pisarza i opiekuna żydowskich sierot a zorganizowany on został w ramach ogólnopolskiego Roku Janusza Korczaka, który został ustanowiony przez Sejm RP. Był to już drugi konkurs zorganizowany przez GBP z/s w Zawadzie na szczeblu powiatowym.

Wśród zaproszonych gości był wójt gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski, który zawsze zaszczyca swoją obecnością wszelkie inicjatywy kulturalno-oświatowe biblioteki, radni z gminy Zielona Góra, nauczyciele oraz rodzice. W gminnym konkursie wzięły udział szkoły podstawowe ze Starego Kisielina, Zawady, Przylepu, Ochli i Drzonkowa, a w powiatowym gimnazja z Babimostu, Drzonkowa, Zaboru, Świdnicy i Przylepu, a dotyczył on życia i działalności społecznej wielkiego człowieka i opiekuna dzieci jakim był Korczak. Uczestnicy doskonale znali jego biografię i twórczość literacką, prezentując to podczas quizu i kompletowaniu aforyzmów. Drużyny zaprezentowały bardzo wyrównany poziom wiedzy – stąd minimalne różnice punktowe między poszczególnymi szkołami. Uczestnicy pracowali już dużo wcześniej przed konkursem, wykonując plakaty zgodne z ideami korczakowskimi i prezentując je na turnieju. Dopełnieniem były kreatywne warsztaty plastyczne dla obu typów szkół – między innymi projekt serduszek korczakowskich z materiału, broszki z organzy i ozdoby z makaronu. Własnoręcznie wykonane prace uczestnicy mogli zabrać ze sobą w myśl idei korczakowskiej, aby dzielić się z innymi i szerzyć wzajemną pomoc.

Laureatami wśród szkół podstawowych zostały: SP w Zawadzie (I miejsce), SP w Starym Kisielinie (II miejsce) i SP w Przylepie (III miejsce). Nagrodzone gimnazja to: Gimnazjum z Babimostu (I miejsce), Gimnazjum z Drzonkowa (II miejsce) i Gimnazjum z Zaboru (III miejsce). Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i uczestnikom wiedzy i znakomitych pomysłów!

mgr Elżbieta Januszewska
dyrektor GBP w Zawadzie

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki