Konkurs i warsztaty w korczakowskim duchu

30 Listopad 2012
Nasi uczniowie świetnie znają i biografię, i twórczość Janusza Korczaka! A dowiedli tego podczas konkursu w bibliotece gminnej w Łężycy.

Dlaczego Korczak musiał udzielać prywatnych lekcji? Jakie znasz utwory napisane przez Korczaka dla dzieci? Jak nazywały się audycje radiowe prowadzone przez Korczaka? Z tymi i innymi pytaniami przyszło się zmierzyć uczestnikom gminnego i powiatowego turnieju wiedzy o Januszu Korczaku, który odbył się w 16 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łężycy. Celem konkursu było uczczenie pamięci wybitnego, polskiego pedagoga, pisarza i opiekuna żydowskich sierot a zorganizowany on został w ramach ogólnopolskiego Roku Janusza Korczaka, który został ustanowiony przez Sejm RP. Był to już drugi konkurs zorganizowany przez GBP z/s w Zawadzie na szczeblu powiatowym.

Wśród zaproszonych gości był wójt gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski, który zawsze zaszczyca swoją obecnością wszelkie inicjatywy kulturalno-oświatowe biblioteki, radni z gminy Zielona Góra, nauczyciele oraz rodzice. W gminnym konkursie wzięły udział szkoły podstawowe ze Starego Kisielina, Zawady, Przylepu, Ochli i Drzonkowa, a w powiatowym gimnazja z Babimostu, Drzonkowa, Zaboru, Świdnicy i Przylepu, a dotyczył on życia i działalności społecznej wielkiego człowieka i opiekuna dzieci jakim był Korczak. Uczestnicy doskonale znali jego biografię i twórczość literacką, prezentując to podczas quizu i kompletowaniu aforyzmów. Drużyny zaprezentowały bardzo wyrównany poziom wiedzy – stąd minimalne różnice punktowe między poszczególnymi szkołami. Uczestnicy pracowali już dużo wcześniej przed konkursem, wykonując plakaty zgodne z ideami korczakowskimi i prezentując je na turnieju. Dopełnieniem były kreatywne warsztaty plastyczne dla obu typów szkół – między innymi projekt serduszek korczakowskich z materiału, broszki z organzy i ozdoby z makaronu. Własnoręcznie wykonane prace uczestnicy mogli zabrać ze sobą w myśl idei korczakowskiej, aby dzielić się z innymi i szerzyć wzajemną pomoc.

Laureatami wśród szkół podstawowych zostały: SP w Zawadzie (I miejsce), SP w Starym Kisielinie (II miejsce) i SP w Przylepie (III miejsce). Nagrodzone gimnazja to: Gimnazjum z Babimostu (I miejsce), Gimnazjum z Drzonkowa (II miejsce) i Gimnazjum z Zaboru (III miejsce). Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i uczestnikom wiedzy i znakomitych pomysłów!

mgr Elżbieta Januszewska
dyrektor GBP w Zawadzie