Półkolonie dla dzieci rolników

14 Czerwiec 2013

- Związek Młodzieży Wiejskiej organizuje półkolonie dla dzieci rolników, w wieku 7–16 lat, których co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – informuje wójt gminy Mariusz Zalewski.

Półkolonie odbędą się w Szkole Podstawowej w Zawadzie od 12 do 23 sierpnia 2013 r., odpłatność wynosi 50 zł. W ramach półkolonii przewidziana jest: miniwyprawka szkolna, dwa posiłki (w tym obiad), bogaty program kulturalno-oświatowy. Nabór uczestników do dnia 20 czerwca 2013 r.

Więcej informacji w urzędzie gminy w pok. 107 lub 110 oraz pod nr tel. 68 47 55 650 lub 68 47 55 655.

(red)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki