Półkolonie dla dzieci rolników

14 Czerwiec 2013

- Związek Młodzieży Wiejskiej organizuje półkolonie dla dzieci rolników, w wieku 7–16 lat, których co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – informuje wójt gminy Mariusz Zalewski.

Półkolonie odbędą się w Szkole Podstawowej w Zawadzie od 12 do 23 sierpnia 2013 r., odpłatność wynosi 50 zł. W ramach półkolonii przewidziana jest: miniwyprawka szkolna, dwa posiłki (w tym obiad), bogaty program kulturalno-oświatowy. Nabór uczestników do dnia 20 czerwca 2013 r.

Więcej informacji w urzędzie gminy w pok. 107 lub 110 oraz pod nr tel. 68 47 55 650 lub 68 47 55 655.

(red)