Lepsze jutro - szkolenia zawodowe

21 Styczeń 2022
Centrum Integracji Społecznej przy ul. Staszica 4 zaprasza na kolejne szkolenia zawodowe.

Trwa rekrutacja do projektu „Lepsze jutro 3”. Będzie to szkolenie zawodowe w jednej z trzech specjalności: opiekun osoby starszej i z niepełnosprawnością, pracownik gospodarczy oraz pracownik terenów zieleni. To oferta dla osób w wieku aktywności zawodowej: długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, zwolnionych z zakładów karnych, z niepełnosprawnościami. Szkolenia rozpoczną się 1 lutego, potrwają sześć miesięcy. W pierwszym etapie uczestnicy skorzystają z pomocy pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, psychologa i terapeuty oraz z zajęć z instruktorem zawodu. W drugim podejmą praktyki w miejskich jednostkach organizacyjnych. Podczas szkolenia otrzymają wsparcie materialne i posiłki. Więcej informacji pod nr. tel. 68 455 36 73, na stronie www.cis.zielonagora.pl.

(el)

 
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki