Korekta cen za wywóz śmieci

6 Marzec 2020

Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła jeden z punktów grudniowej uchwały rady miasta, która ustalała nową wysokość opłat za wywóz śmieci.

RIO nie zgodziła się na różnicowanie miesięcznej opłaty w zależności od częstotliwości opróżniania kubłów. Dlatego zielonogórscy radni podczas ostatniej, lutowej sesji wprowadzili tylko jedną miesięczną stawkę w wysokości 25 zł od mieszkańca w przypadku budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych  położonych na terenie miasta. Tu odpady będą odbierane co tydzień. Wyjątkiem od tej reguły będzie stawka w wysokości 19 zł miesięcznie pobierana od jednego mieszkańca w przypadku budynków jednorodzinnych położonych na terenie następujących sołectw: Barcikowice, Jany, Jarogniewice, Jeleniów, Kiełpin, Ługowo, Sucha, Zatonie. Tu odpady będą odbierane raz na dwa tygodnie. Jeśli na terenie powyżej wymienionych sołectw znajduje się budynek wielorodzinny, odpady od takiego obiektu będą odbierane co tydzień, miesięczna opłata – 25 zł od mieszkańca.  Nowe opłaty będą obowiązywały od 1 kwietnia br.

(pm)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki