Korekta cen za wywóz śmieci

6 Marzec 2020

Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła jeden z punktów grudniowej uchwały rady miasta, która ustalała nową wysokość opłat za wywóz śmieci.

RIO nie zgodziła się na różnicowanie miesięcznej opłaty w zależności od częstotliwości opróżniania kubłów. Dlatego zielonogórscy radni podczas ostatniej, lutowej sesji wprowadzili tylko jedną miesięczną stawkę w wysokości 25 zł od mieszkańca w przypadku budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych  położonych na terenie miasta. Tu odpady będą odbierane co tydzień. Wyjątkiem od tej reguły będzie stawka w wysokości 19 zł miesięcznie pobierana od jednego mieszkańca w przypadku budynków jednorodzinnych położonych na terenie następujących sołectw: Barcikowice, Jany, Jarogniewice, Jeleniów, Kiełpin, Ługowo, Sucha, Zatonie. Tu odpady będą odbierane raz na dwa tygodnie. Jeśli na terenie powyżej wymienionych sołectw znajduje się budynek wielorodzinny, odpady od takiego obiektu będą odbierane co tydzień, miesięczna opłata – 25 zł od mieszkańca.  Nowe opłaty będą obowiązywały od 1 kwietnia br.

(pm)