Miasto i gmina wymienią się gruntami

14 luty 2020
- Najlepiej, gdyby planowana obwodnica południowa miała jednego zarządcę. Stąd pomysł na wymianę gruntów między gminą Świdnica i miastem – informuje Mariusz Zalewski, dyrektor Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto. W tej sprawie muszą wypowiedzieć się mieszkańcy Ochli i Jeleniowa.

Obwodnica południowa miasta będzie przebiegać, przynajmniej wedle obecnie obowiązujących granic, m.in. przez tereny należące do gminy Świdnica. Fakt ten mógłby być w przyszłości źródłem nieporozumień lub sporów kompetencyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem oraz remontami obwodnicy. Ta byłaby bowiem wówczas zarządzana przez dwa ośrodki: miasto Zielona Góra oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

- Najlepiej byłoby, gdyby zarządzanie obwodnicą zostało w całości przyporządkowane tylko jednemu ośrodkowi, np. Zielonej Górze, co znacznie usprawniłoby wszelkie prace nad utrzymaniem w dobrej kondycji całej obwodnicy południowej. Stąd pomysł, aby Zielona Góra i gmina Świdnica wymieniły się niewielkimi fragmentami gruntów. Wówczas „świdnicki” fragment obwodnicy, o długości ok. 1,5 km, znalazłby się w granicach miasta. Prawo zezwala na tego typu wymianę gruntów pomiędzy gminami, ale najpierw muszą się w tej sprawie wypowiedzieć mieszkańcy tych sołectw, których bezpośrednio ma dotyczyć planowana wymiana gruntów – informuje Mariusz Zalewski, dyrektor departamentu zajmującego się dzielnicą Nowe Miasto.

Konsultacje będą trwały od 24 do 28 lutego 2020 r. Zostaną przeprowadzone zgodnie z uchwałą zielonogórskiej rady miasta. Dotyczyć będą wyłącznie mieszkańców sołectwa Jeleniów oraz Ochla. Ci pierwsi będą pytani o ewentualną zgodę na „oddanie” części terytorium swego sołectwa gminie Świdnica, ci drudzy będą proszeni o wyrażenie zgody na „przyjęcie” części świdnickiego terytorium. Mapy obrazujące proponowaną zmianę granic będą dostępne w zielonogórskim Biuletynie Informacji Publicznej oraz w punktach konsultacyjnych.

Jak będą zorganizowane konsultacje? Przede wszystkim w oparciu o formularze ankiet konsultacyjnych udostępnionych w BIP pod adresem: http://bipdzielnica.zielonagora.pl/, zakładka: konsultacje. Ankiety będą także dostępne w formie papierowej w budynku urzędu miasta przy ul. Dąbrowskiego 41, pok. 207. Ankiety będą także dostępne w sołectwie Jeleniów (świetlica, ul. Jeleniów 26A) oraz w sołectwie Ochla (świetlica, ul. Ochla-Jadwigi Śląskiej 1). Obie świetlice będą czynne w godz. 9.00-14.00 od 24 do 26 lutego oraz w godz. 14.00-19.00 od 27 do 28 lutego. W tych samych dniach i w tych samych punktach można będzie oddać wypełnioną ankietę.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Dzielnicy Nowe Miasto, tel. 68 454 46 46.

(pm)