Miasto i gmina wymienią się gruntami

14 luty 2020
- Najlepiej, gdyby planowana obwodnica południowa miała jednego zarządcę. Stąd pomysł na wymianę gruntów między gminą Świdnica i miastem – informuje Mariusz Zalewski, dyrektor Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto. W tej sprawie muszą wypowiedzieć się mieszkańcy Ochli i Jeleniowa.

Obwodnica południowa miasta będzie przebiegać, przynajmniej wedle obecnie obowiązujących granic, m.in. przez tereny należące do gminy Świdnica. Fakt ten mógłby być w przyszłości źródłem nieporozumień lub sporów kompetencyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem oraz remontami obwodnicy. Ta byłaby bowiem wówczas zarządzana przez dwa ośrodki: miasto Zielona Góra oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

- Najlepiej byłoby, gdyby zarządzanie obwodnicą zostało w całości przyporządkowane tylko jednemu ośrodkowi, np. Zielonej Górze, co znacznie usprawniłoby wszelkie prace nad utrzymaniem w dobrej kondycji całej obwodnicy południowej. Stąd pomysł, aby Zielona Góra i gmina Świdnica wymieniły się niewielkimi fragmentami gruntów. Wówczas „świdnicki” fragment obwodnicy, o długości ok. 1,5 km, znalazłby się w granicach miasta. Prawo zezwala na tego typu wymianę gruntów pomiędzy gminami, ale najpierw muszą się w tej sprawie wypowiedzieć mieszkańcy tych sołectw, których bezpośrednio ma dotyczyć planowana wymiana gruntów – informuje Mariusz Zalewski, dyrektor departamentu zajmującego się dzielnicą Nowe Miasto.

Konsultacje będą trwały od 24 do 28 lutego 2020 r. Zostaną przeprowadzone zgodnie z uchwałą zielonogórskiej rady miasta. Dotyczyć będą wyłącznie mieszkańców sołectwa Jeleniów oraz Ochla. Ci pierwsi będą pytani o ewentualną zgodę na „oddanie” części terytorium swego sołectwa gminie Świdnica, ci drudzy będą proszeni o wyrażenie zgody na „przyjęcie” części świdnickiego terytorium. Mapy obrazujące proponowaną zmianę granic będą dostępne w zielonogórskim Biuletynie Informacji Publicznej oraz w punktach konsultacyjnych.

Jak będą zorganizowane konsultacje? Przede wszystkim w oparciu o formularze ankiet konsultacyjnych udostępnionych w BIP pod adresem: http://bipdzielnica.zielonagora.pl/, zakładka: konsultacje. Ankiety będą także dostępne w formie papierowej w budynku urzędu miasta przy ul. Dąbrowskiego 41, pok. 207. Ankiety będą także dostępne w sołectwie Jeleniów (świetlica, ul. Jeleniów 26A) oraz w sołectwie Ochla (świetlica, ul. Ochla-Jadwigi Śląskiej 1). Obie świetlice będą czynne w godz. 9.00-14.00 od 24 do 26 lutego oraz w godz. 14.00-19.00 od 27 do 28 lutego. W tych samych dniach i w tych samych punktach można będzie oddać wypełnioną ankietę.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Dzielnicy Nowe Miasto, tel. 68 454 46 46.

(pm)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki