Kolejne spotkania: Ługowo, Sucha i Jarogniewice

26 Styczeń 2013
Zapraszam na kolejne spotkania z mieszkańcami na temat połączenia miasta z gminą oraz Funduszu Integracyjnego - zachęca prof. Czesław Osękowski.

Terminy spotkań:

Wtorek, 29 stycznia 2013 r., godz. 17.00,
świetlica wiejska - Sucha 12 (przy sklepie).
Spotkanie z mieszkańcami dwóch sołectw: Suchej i Ługowa.
Fundusz Integracyjny w 2013 r. dla Suchej - 48,9 tys. zł
Fundusz Integracyjny w 2013 r. dla Ługowa - 17,5 tys. zł
Porozmawiajmy, co można za to zrobić? Decyzja należy do mieszkańców.

Piątek, 1 lutego 2013 r., godz. 17.00,
świetlica wiejska – Jarogniewice 23 A
52,4 tys. zł - tyle otrzymają Jarogniewice z Funduszu Integracyjnego w 2013 r.
Porozmawiajmy o połączeniu miasta z gminą.

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki