Radni dzielnicy o Funduszu Integracyjnym

21 Wrzesień 2016
- Z obiecanych 100 mln złotych rozdysponowano już ok. 65 mln, to łącznie 164 zadania – poinformował radnych dzielnicy Nowe Miasto szef miejskich inwestycji, Paweł Urbański.

100 mln zł to pieniądze, jakie w ciągu pięciu lat otrzymamy z budżetu państwa za zgodne połączenie miasta z gminą. – Cała ta kwota, całe 100 mln zł trafi na teren gminy i to mieszkańcy zadecydują, co z nimi zrobić – obiecywał prezydent Janusz Kubicki. Pieniądze są, a jak idzie ich wydatkowanie? O to pytali radni podczas ostatniej rady dzielnicy.

Raport o przebiegu Funduszu Integracyjnego przedstawił dyrektor Paweł Urbański, szef miejskich inwestycji.

- Ze 100 mln rozdysponowano już ok. 65 mln, to łącznie 164 zadania. Do podzielenia w następnych latach zostało nam jeszcze prawie 35 mln zł – wyjaśniał P. Urbański, rozdając radnym prezentację ze szczegółowymi wyliczeniami dotyczącymi każdego sołectwa. Część z nich to plany budowy dróg na najbliższe kilka lat. Znając taki harmonogram, już teraz można zlecać przygotowanie projektów technicznych, których brakuje.

- 44 zadania już zostały zrealizowane i rozliczone. Do końca roku powinniśmy otrzymać ok. 40 projektów, głównie na wykonanie dróg – wylicza P. Urbański. – Jeszcze nigdy aż tyle nie inwestowano w ulice w sołectwach. Efekty będą coraz bardziej widoczne. Na to jednak trzeba czasu.

To ogrom zadań. Dla porównania w zeszłym roku w całym mieście prowadzono 277 inwestycji.

Urbański nie ukrywał, że ma wiele problemów, które pojawiają się dopiero, gdy przystępuje do konkretnych prac. – Na przykład, inwestycja ma być realizowana na prywatnym gruncie, a to wymaga dodatkowych działań. Dopiero na etapie szczegółowego planowania okazuje się, że mieszkańcy zbyt ogólnie określili zadania do wykonania. Wtedy potrzebne są korekty, które wydłużają proces inwestycyjny - tłumaczył P. Urbański.

Tradycyjnie radni mieli wiele pytań i uwag. Marek Karwacki z Zatonia pytał o przyczyny zbyt rzadkich wizyt miejskich inspektorów na placach budów. - Departament ma bardzo duży zakres prac, który dotyczy nie tylko inwestycji w całym mieście, ale również spraw bieżących związanych z utrzymaniem pasów drogowych. Oprócz Funduszu Integracyjnego, departament realizuje łącznie ponad 200 różnego typu inwestycji - wyjaśniał dyrektor Urbański. Umówił się z radnymi, że będzie na bieżąco informował zainteresowanych radnych i sołtysów o odbiorach końcowych inwestycji realizowanych na terenie dzielnicy Nowe Miasto.

Sylwia Brońska, radna z Zawady wypomniała miejskim władzom zbyt powolne, jej zdaniem, tempo realizacji inwestycji wybranych przez mieszkańców.

- Ze 164 przyjętych do realizacji zdań wykonano tylko 27 proc. Z tego powodu w budżecie miasta od dwóch lat mamy 40 mln niewykorzystanych pieniędzy – mówiła radna z Zawady.

Dyrektor Urbański przypomniał, że potrzeby inwestycyjne w byłej gminie są spore, nie da się ich zniwelować w jeden rok. Nie da się też ominąć ustawowych procedur, które wymagają niezbędnych zgód i pozwoleń innych jednostek.

Krzysztof Wołczyński, radny z Łężycy pozytywnie ocenił swoją współpracę z departamentem inwestycji miejskich. - Nie jest źle. Współpraca układa się dobrze. Nie mogę tylko zrozumieć, dlaczego załatwienie wniosku o wycięcie paru krzaków jest aż tak trudne - ironizował radny.

Dyrektor Urbański przypomniał, że od 1 stycznia 2016 roku decyzje w sprawie wycinki drzew czy krzaków na terenie miasta trzeba uzgadniać nie tylko z ich właścicielami, ale także z urzędem marszałkowskim. Przy okazji wyjaśnił, że jeśli mieszkańcy tylko sobie tego zażyczą, wybrane przez nich zadania mogą być realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.

(pm)


44 ZADANIA ZAKOŃCZONE I ROZLICZONE

 

W tym roku zakończono i rozliczono 44 zadania finansowane z Funduszu Integracyjnego. Oto niektóre przykłady.

* W Barcikowicach, za 40 tys. zł zagospodarowano teren placu zabaw oraz przebudowano drogę gminną, za 19.800 zł.

* W Drzonkowie, za 90 tys. zł, zakończono budowę oświetlenia ul. Strumykowej oraz przebudowano ul. Szkolną (ponad 231 tys. zł).

* W Przytoku (dla parafian z Jan i Stożnego) wybudowano budynek przedpogrzebowy (za 25 tys. zł), w Janach zakończono opracowywanie dokumentacji przebudowy dróg gruntowych (koszt – 700 tys. zł).

* W Jarogniewicach już nie będzie kapała woda z nieszczelnego dachu kościoła. Remont kosztował ponad 1 mln zł.

* W Jeleniowie zakończono budowę oświetlenia wzdłuż drogi wewnętrznej, koszt – 41 tys. zł.

* W Krępie zakończono przebudowę skrzyżowania ul. Podgórnej i Kasztanowej (170 tys. zł), wybudowano ul. Piękną do skrzyżowania z ul. Młyńską (ponad 596 tys. zł) oraz ul. Podgórną (ponad 580 tys.).

* Mieszkańcy Łężycy cieszą się z zagospodarowanego terenu przylegającego do świetlicy, przy ul. Odrzańskiej (48 tys. zł), zakupu i ustawienia koszy na śmieci oraz ławek przy ul. Odrzańskiej (prawie 28 tys. zł) oraz z budowy oświetlenia ul. Maciejkowej (ponad 46 tys. zł). Zakończono budowę oświetlenia ulic: Aroniowej, Borówkowej, Jagodowej, Morwowej, Tulipanowej i Prostej, łączny koszt – ponad 230 tys. zł.

* Mieszkańcy Ługowa z dumą patrzą na zakończoną budowę oraz zagospodarowanie terenu wielofunkcyjnego boiska (prawie 330 tys. zł).

* W Nowym Kisielinie zakończono budowę placu zabaw, przy ul. Spokojnej (ponad 146 tys. zł) oraz budowę garażu i ogrodzenia remizy OSP (koszt – ponad 708 tys. zł), przebudowano także świetlicę wiejską (prawie 292 tys. zł).

* W Przylepie, m.in., zakończono przebudowę ul. Strażackiej prowadzącej do remizy, za 210 tys. zł.

* W Starym Kisielinie zakończono przygotowywanie dokumentacji projektowej oświetlenia dla ul. Różanej, Wiosennej i Malinowej, łączny koszt to ponad 235 tys. zł.

Artykuły powiązane: 

Otwarcie kompleksu sportowego

To była w Zawadzie bardzo wyczekiwana inwestycja. Wreszcie jest. W ostatnią sobotę, z przytupem, ponad 500 gości uczestniczyło w otwarciu kompleksu sportowego.
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki