Radni dzielnicy o Funduszu Integracyjnym

21 Wrzesień 2016
- Z obiecanych 100 mln złotych rozdysponowano już ok. 65 mln, to łącznie 164 zadania – poinformował radnych dzielnicy Nowe Miasto szef miejskich inwestycji, Paweł Urbański.

100 mln zł to pieniądze, jakie w ciągu pięciu lat otrzymamy z budżetu państwa za zgodne połączenie miasta z gminą. – Cała ta kwota, całe 100 mln zł trafi na teren gminy i to mieszkańcy zadecydują, co z nimi zrobić – obiecywał prezydent Janusz Kubicki. Pieniądze są, a jak idzie ich wydatkowanie? O to pytali radni podczas ostatniej rady dzielnicy.

Raport o przebiegu Funduszu Integracyjnego przedstawił dyrektor Paweł Urbański, szef miejskich inwestycji.

- Ze 100 mln rozdysponowano już ok. 65 mln, to łącznie 164 zadania. Do podzielenia w następnych latach zostało nam jeszcze prawie 35 mln zł – wyjaśniał P. Urbański, rozdając radnym prezentację ze szczegółowymi wyliczeniami dotyczącymi każdego sołectwa. Część z nich to plany budowy dróg na najbliższe kilka lat. Znając taki harmonogram, już teraz można zlecać przygotowanie projektów technicznych, których brakuje.

- 44 zadania już zostały zrealizowane i rozliczone. Do końca roku powinniśmy otrzymać ok. 40 projektów, głównie na wykonanie dróg – wylicza P. Urbański. – Jeszcze nigdy aż tyle nie inwestowano w ulice w sołectwach. Efekty będą coraz bardziej widoczne. Na to jednak trzeba czasu.

To ogrom zadań. Dla porównania w zeszłym roku w całym mieście prowadzono 277 inwestycji.

Urbański nie ukrywał, że ma wiele problemów, które pojawiają się dopiero, gdy przystępuje do konkretnych prac. – Na przykład, inwestycja ma być realizowana na prywatnym gruncie, a to wymaga dodatkowych działań. Dopiero na etapie szczegółowego planowania okazuje się, że mieszkańcy zbyt ogólnie określili zadania do wykonania. Wtedy potrzebne są korekty, które wydłużają proces inwestycyjny - tłumaczył P. Urbański.

Tradycyjnie radni mieli wiele pytań i uwag. Marek Karwacki z Zatonia pytał o przyczyny zbyt rzadkich wizyt miejskich inspektorów na placach budów. - Departament ma bardzo duży zakres prac, który dotyczy nie tylko inwestycji w całym mieście, ale również spraw bieżących związanych z utrzymaniem pasów drogowych. Oprócz Funduszu Integracyjnego, departament realizuje łącznie ponad 200 różnego typu inwestycji - wyjaśniał dyrektor Urbański. Umówił się z radnymi, że będzie na bieżąco informował zainteresowanych radnych i sołtysów o odbiorach końcowych inwestycji realizowanych na terenie dzielnicy Nowe Miasto.

Sylwia Brońska, radna z Zawady wypomniała miejskim władzom zbyt powolne, jej zdaniem, tempo realizacji inwestycji wybranych przez mieszkańców.

- Ze 164 przyjętych do realizacji zdań wykonano tylko 27 proc. Z tego powodu w budżecie miasta od dwóch lat mamy 40 mln niewykorzystanych pieniędzy – mówiła radna z Zawady.

Dyrektor Urbański przypomniał, że potrzeby inwestycyjne w byłej gminie są spore, nie da się ich zniwelować w jeden rok. Nie da się też ominąć ustawowych procedur, które wymagają niezbędnych zgód i pozwoleń innych jednostek.

Krzysztof Wołczyński, radny z Łężycy pozytywnie ocenił swoją współpracę z departamentem inwestycji miejskich. - Nie jest źle. Współpraca układa się dobrze. Nie mogę tylko zrozumieć, dlaczego załatwienie wniosku o wycięcie paru krzaków jest aż tak trudne - ironizował radny.

Dyrektor Urbański przypomniał, że od 1 stycznia 2016 roku decyzje w sprawie wycinki drzew czy krzaków na terenie miasta trzeba uzgadniać nie tylko z ich właścicielami, ale także z urzędem marszałkowskim. Przy okazji wyjaśnił, że jeśli mieszkańcy tylko sobie tego zażyczą, wybrane przez nich zadania mogą być realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.

(pm)


44 ZADANIA ZAKOŃCZONE I ROZLICZONE

 

W tym roku zakończono i rozliczono 44 zadania finansowane z Funduszu Integracyjnego. Oto niektóre przykłady.

* W Barcikowicach, za 40 tys. zł zagospodarowano teren placu zabaw oraz przebudowano drogę gminną, za 19.800 zł.

* W Drzonkowie, za 90 tys. zł, zakończono budowę oświetlenia ul. Strumykowej oraz przebudowano ul. Szkolną (ponad 231 tys. zł).

* W Przytoku (dla parafian z Jan i Stożnego) wybudowano budynek przedpogrzebowy (za 25 tys. zł), w Janach zakończono opracowywanie dokumentacji przebudowy dróg gruntowych (koszt – 700 tys. zł).

* W Jarogniewicach już nie będzie kapała woda z nieszczelnego dachu kościoła. Remont kosztował ponad 1 mln zł.

* W Jeleniowie zakończono budowę oświetlenia wzdłuż drogi wewnętrznej, koszt – 41 tys. zł.

* W Krępie zakończono przebudowę skrzyżowania ul. Podgórnej i Kasztanowej (170 tys. zł), wybudowano ul. Piękną do skrzyżowania z ul. Młyńską (ponad 596 tys. zł) oraz ul. Podgórną (ponad 580 tys.).

* Mieszkańcy Łężycy cieszą się z zagospodarowanego terenu przylegającego do świetlicy, przy ul. Odrzańskiej (48 tys. zł), zakupu i ustawienia koszy na śmieci oraz ławek przy ul. Odrzańskiej (prawie 28 tys. zł) oraz z budowy oświetlenia ul. Maciejkowej (ponad 46 tys. zł). Zakończono budowę oświetlenia ulic: Aroniowej, Borówkowej, Jagodowej, Morwowej, Tulipanowej i Prostej, łączny koszt – ponad 230 tys. zł.

* Mieszkańcy Ługowa z dumą patrzą na zakończoną budowę oraz zagospodarowanie terenu wielofunkcyjnego boiska (prawie 330 tys. zł).

* W Nowym Kisielinie zakończono budowę placu zabaw, przy ul. Spokojnej (ponad 146 tys. zł) oraz budowę garażu i ogrodzenia remizy OSP (koszt – ponad 708 tys. zł), przebudowano także świetlicę wiejską (prawie 292 tys. zł).

* W Przylepie, m.in., zakończono przebudowę ul. Strażackiej prowadzącej do remizy, za 210 tys. zł.

* W Starym Kisielinie zakończono przygotowywanie dokumentacji projektowej oświetlenia dla ul. Różanej, Wiosennej i Malinowej, łączny koszt to ponad 235 tys. zł.

Artykuły powiązane: 

Otwarcie kompleksu sportowego

To była w Zawadzie bardzo wyczekiwana inwestycja. Wreszcie jest. W ostatnią sobotę, z przytupem, ponad 500 gości uczestniczyło w otwarciu kompleksu sportowego.