Pierwsze spotkanie w Janach o Funduszu Integracyjnym

22 Listopad 2012
Była dyskusja z sołtysami. Teraz czas na spotkanie z mieszkańcami. W środę będziemy rozmawiać o Funduszu Integracyjnym w Janach. – Zapraszam o 18.00 – mówi prof. Czesław Osękowski.

Pamiętacie – Fundusz Integracyjny to oferta dla mieszkańców gminy. Zanim dojdzie do połączenia miasta z gminą, od 1 stycznia 2015 r., do sołectw trafi po 3 mln zł rocznie. – Podobnie było zanim Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Wówczas mogliśmy korzystać ze środków przedakcesyjnych. I właśnie o tym chciałbym porozmawiać z mieszkańcami sołectwa. Zapraszam do punktu bibliotecznego w Janach – mówi prof. Czesław Osękowski, szef zespołu ds. połączenia miasta z gminą. – Panią również…

Profesor uśmiecha się do sołtyski Moniki Turzańskiej. – Oczywiście będziemy – odpowiada pani sołtys.

Na sołectwo w Janach (wraz ze Stożnem) w Funduszu Integracyjnym przypada 67,8 tys. zł. Sami mieszkańcy mogą zadecydować o tym, na co je przeznaczyć.
- Sporo we wsi już zrobiliśmy – mówi Turzańska. – Na pewno przydałby się remont starej remizy. To niewielkie pomieszczenie, mogłyby się w niej odbywać spotkania stowarzyszenia. Parę rzeczy można też zrobić w naszym kościele.

Spotkanie z mieszkańcami sołectwa w środę, 28 listopada, o godz. 18.00, filia biblioteki w Janach.

(tc)