Pierwsze spotkanie w Janach o Funduszu Integracyjnym

22 Listopad 2012
Była dyskusja z sołtysami. Teraz czas na spotkanie z mieszkańcami. W środę będziemy rozmawiać o Funduszu Integracyjnym w Janach. – Zapraszam o 18.00 – mówi prof. Czesław Osękowski.

Pamiętacie – Fundusz Integracyjny to oferta dla mieszkańców gminy. Zanim dojdzie do połączenia miasta z gminą, od 1 stycznia 2015 r., do sołectw trafi po 3 mln zł rocznie. – Podobnie było zanim Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Wówczas mogliśmy korzystać ze środków przedakcesyjnych. I właśnie o tym chciałbym porozmawiać z mieszkańcami sołectwa. Zapraszam do punktu bibliotecznego w Janach – mówi prof. Czesław Osękowski, szef zespołu ds. połączenia miasta z gminą. – Panią również…

Profesor uśmiecha się do sołtyski Moniki Turzańskiej. – Oczywiście będziemy – odpowiada pani sołtys.

Na sołectwo w Janach (wraz ze Stożnem) w Funduszu Integracyjnym przypada 67,8 tys. zł. Sami mieszkańcy mogą zadecydować o tym, na co je przeznaczyć.
- Sporo we wsi już zrobiliśmy – mówi Turzańska. – Na pewno przydałby się remont starej remizy. To niewielkie pomieszczenie, mogłyby się w niej odbywać spotkania stowarzyszenia. Parę rzeczy można też zrobić w naszym kościele.

Spotkanie z mieszkańcami sołectwa w środę, 28 listopada, o godz. 18.00, filia biblioteki w Janach.

(tc)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki