Zielona Strzała do poprawki

24 Styczeń 2013
Najpierw naprawa nawierzchni starego odcinka rowerostrady, a potem budowa kolejnego, wraz z kładką dla rowerów nad ul. Kożuchowską – to tegoroczne inwestycje, które z pewnością ucieszą miejskich cyklistów.

Dzięki tym przedsięwzięciom rowerzyści będą przemieszczać się przez najbardziej ruchliwe sektory miasta dużo bezpieczniej, bo bez kontaktu z kierowcami aut. Będą też mogli przycisnąć pedały i pognać dużo szybciej, bo Zielona Strzała to równa nawierzchnia oraz prosta i szeroka droga, bez ostrych zakrętów. Jest tylko jeden warunek, że będą musieli uważać na pieszych, bo z myślą o nich powstały ławeczki na poboczu Zielonej Strzały.

Pierwszy fragment rowerostrady oddano do użytku ponad rok temu. Budowała go firma San-Bud, która w ub. r. znalazła się w upadłości. – Inwestycja została odebrana, ale został zgłoszony szereg usterek – mówi Paweł Urbański, dyrektor Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami w urzędzie miasta.

Usterki dotyczyły zwłaszcza nawierzchni trasy oraz chodników. Wykonawca miał wyznaczone terminy na ich usunięcie. – Niestety, firma nie wywiązała się z tego obowiązku, powoływała za to swoich ekspertów do oceny zasadności zgłoszonych usterek –tłumaczy P. Urbański. – Rozpisaliśmy więc przetarg na wykonanie tych poprawek.

Przetarg wygrała firma Capri-Bit, która wiosną wymieni asfalt i wyprostuje krzywe chodniki za łączną sumę 160 tys. zł. – Nie są to pieniądze z budżetu miasta, tylko z gwarancji uzyskanych od ubezpieczyciela – podkreśla P. Urbański.

Ale to nie koniec działań na rzecz rowerowych zapaleńców. Również wiosną ma ruszyć największa i najkosztowniejsza inwestycja zgłoszona w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego: budowa drugiego odcinka Zielonej Strzały od ul. Ogrodowej do Browarnej, za sumę 1,4 mln zł. Prawie połowę z tej kwoty (ok. 600 tys. zł) pochłonie budowa kładki pieszo-rowerowej nad ul. Kożuchowską, w miejscu nasypu dawnej kolei (zbieg ulic Głowackiego, Fabrycznej i Piwnej).

Po zakończeniu tych inwestycji, cykliści będą mogli śmignąć rowerostradą od al. Wojska Polskiego aż do Jędrzychowa. Trasa będzie skomunikowana z siecią ścieżek rowerowych w mieście.

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki