Znamy plany rozwojowe zielonogórskiego szpitala klinicznego

25 Lipiec 2016
Jeśli nic nie zakłóci realizacji przyjętej właśnie strategii rozwoju zielonogórskiego szpitala klinicznego, za cztery lata będziemy dysponowali jedną z najnowocześniejszych placówek medycznych w Polsce – deklaruje marszałek lubuski Elżbieta Anna Polak.

19 lipca br., zgromadzenie wspólników wojewódzkiego szpitala klinicznego w Zielonej Górze przyjęło strategię rozwoju spółki na lata 2016-2020.

- Strategia zawiera szczegółową analizę szans i zagrożeń, co pozwoliło na realne zaplanowanie inwestycji i działań mających na celu poprawę jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców – stwierdziła marszałek Elżbieta Anna Polak, przewodnicząca zgromadzenia wspólników.

Plan uwzględnia krajowe i wojewódzkie strategiczne cele rozwoju systemu ochrony zdrowia (planowany rozwój szpitala wpisuje się w założenia i cele Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz założenia Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia 2014-2020), biorąc pod uwagę epidemiologię, demografię, statystykę, analizę zasobów oraz prognozowane potrzeby.

Zielonogórski szpital oferuje i wykonuje najszerszy zakres świadczeń zdrowotnych na terenie województwa lubuskiego. Z opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia map potrzeb zdrowotnych wynika, że w województwie lubuskim, w tym w zielonogórskim szpitalu, jest najwięcej nowoczesnych, wysokospecjalistycznych urządzeń diagnostycznych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców.

Zielonogórski szpital wojewódzki pełni także funkcję centrum urazowego, jedynego w północno-zachodniej części Polski, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z mnogimi, wielonarządowymi obrażeniami ciała. Szpital jest obecnie jednostką wiodącą w zakresie leczenia specjalistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin urazowych.

Bardzo ważnym elementem rozwoju zielonogórskiego szpitala jest kadra medyczna. Szpital zacieśnia współpracę z Medycznym Studium Zawodowym, jest inicjatorem utworzenia kierunku bioinżynierii medycznej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Szpital jest także wykorzystywany jako baza dydaktyczno-naukowa uniwersyteckiego kierunku lekarskiego.

W szpitalnej strategii wyraźnie wskazano na potrzebę utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, z powodu ograniczonego obecnie dostępu do świadczeń w zakresie pediatrii oraz innych specjalności dziecięcych, w tym braku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci, braku Centrum Urazowego dla Dzieci oraz częstymi migracjami zdrowotnymi małoletnich lubuskich pacjentów do placówek w innych województwach.

Zgodnie ze strategią rozwoju szpitala, na lata 2016-2020, kontynuowane będą już rozpoczęte zadania: utworzenie Pracowni Cystostatów (trwają prace budowalne, których zakończenie planowane jest na koniec 2016 r.); modernizacja jedynego w Lubuskiem Oddziału Chorób Zakaźnych oraz dokończenie remontu Pododdziału Nabytych Niedoborów Immunologicznych (HIV); modernizacja Oddziału Chorób Płuc; modernizacja Zakładu Radioterapii, utworzenie stacji uzdatniania wody, modernizacja budynku laryngologiczno-okulistycznego; przystosowanie węzłów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w budynku szpitala.

W strategii rozwoju szpitala zapisano także zupełnie nowe zamierzenia: powstanie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka; powiększenie Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii; modernizacja i remont budynku L pod potrzeby onkologii i hematologii; powiększenie bazy łóżkowej Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych; utworzenie Pracowni Radiologii Zabiegowej; budowę stacja oczyszczania ścieków i uzdatniania wody na potrzeby Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych; modernizację oddziałów i poradni w istniejących budynkach szpitala: laryngologii, okulistyki, kardiologii, nefrologii i stacji dializ, chirurgii ogólnej i onkologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii naczyń, chirurgii klatki piersiowej i urologii; rozwój bazy dydaktyczno-naukowej na potrzeby kształcenia w zawodach medycznych; zakup aparatury medycznej i informatycznej, rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej.

(pm)