Znamy plany rozwojowe zielonogórskiego szpitala klinicznego

25 Lipiec 2016
Jeśli nic nie zakłóci realizacji przyjętej właśnie strategii rozwoju zielonogórskiego szpitala klinicznego, za cztery lata będziemy dysponowali jedną z najnowocześniejszych placówek medycznych w Polsce – deklaruje marszałek lubuski Elżbieta Anna Polak.

19 lipca br., zgromadzenie wspólników wojewódzkiego szpitala klinicznego w Zielonej Górze przyjęło strategię rozwoju spółki na lata 2016-2020.

- Strategia zawiera szczegółową analizę szans i zagrożeń, co pozwoliło na realne zaplanowanie inwestycji i działań mających na celu poprawę jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców – stwierdziła marszałek Elżbieta Anna Polak, przewodnicząca zgromadzenia wspólników.

Plan uwzględnia krajowe i wojewódzkie strategiczne cele rozwoju systemu ochrony zdrowia (planowany rozwój szpitala wpisuje się w założenia i cele Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz założenia Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia 2014-2020), biorąc pod uwagę epidemiologię, demografię, statystykę, analizę zasobów oraz prognozowane potrzeby.

Zielonogórski szpital oferuje i wykonuje najszerszy zakres świadczeń zdrowotnych na terenie województwa lubuskiego. Z opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia map potrzeb zdrowotnych wynika, że w województwie lubuskim, w tym w zielonogórskim szpitalu, jest najwięcej nowoczesnych, wysokospecjalistycznych urządzeń diagnostycznych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców.

Zielonogórski szpital wojewódzki pełni także funkcję centrum urazowego, jedynego w północno-zachodniej części Polski, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z mnogimi, wielonarządowymi obrażeniami ciała. Szpital jest obecnie jednostką wiodącą w zakresie leczenia specjalistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin urazowych.

Bardzo ważnym elementem rozwoju zielonogórskiego szpitala jest kadra medyczna. Szpital zacieśnia współpracę z Medycznym Studium Zawodowym, jest inicjatorem utworzenia kierunku bioinżynierii medycznej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Szpital jest także wykorzystywany jako baza dydaktyczno-naukowa uniwersyteckiego kierunku lekarskiego.

W szpitalnej strategii wyraźnie wskazano na potrzebę utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, z powodu ograniczonego obecnie dostępu do świadczeń w zakresie pediatrii oraz innych specjalności dziecięcych, w tym braku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci, braku Centrum Urazowego dla Dzieci oraz częstymi migracjami zdrowotnymi małoletnich lubuskich pacjentów do placówek w innych województwach.

Zgodnie ze strategią rozwoju szpitala, na lata 2016-2020, kontynuowane będą już rozpoczęte zadania: utworzenie Pracowni Cystostatów (trwają prace budowalne, których zakończenie planowane jest na koniec 2016 r.); modernizacja jedynego w Lubuskiem Oddziału Chorób Zakaźnych oraz dokończenie remontu Pododdziału Nabytych Niedoborów Immunologicznych (HIV); modernizacja Oddziału Chorób Płuc; modernizacja Zakładu Radioterapii, utworzenie stacji uzdatniania wody, modernizacja budynku laryngologiczno-okulistycznego; przystosowanie węzłów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w budynku szpitala.

W strategii rozwoju szpitala zapisano także zupełnie nowe zamierzenia: powstanie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka; powiększenie Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii; modernizacja i remont budynku L pod potrzeby onkologii i hematologii; powiększenie bazy łóżkowej Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych; utworzenie Pracowni Radiologii Zabiegowej; budowę stacja oczyszczania ścieków i uzdatniania wody na potrzeby Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych; modernizację oddziałów i poradni w istniejących budynkach szpitala: laryngologii, okulistyki, kardiologii, nefrologii i stacji dializ, chirurgii ogólnej i onkologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii naczyń, chirurgii klatki piersiowej i urologii; rozwój bazy dydaktyczno-naukowej na potrzeby kształcenia w zawodach medycznych; zakup aparatury medycznej i informatycznej, rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej.

(pm)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki