Uniwersytet Zielonogórski. Na absolwentów czeka policja i straż graniczna

5 Sierpień 2022
Trzyletnie studia stacjonarne prowadzące do tytułu licencjata z resocjalizacji i kryminalistyki - to nowa propozycja dla studentów. Kandydaci mogą aplikować na nowy kierunek od 1 sierpnia.

Nowy kierunek na UZ został przygotowany we współpracy ze służbami mundurowymi, m.in. z komendą policji, aresztem śledczym, strażą graniczną. Studia adresowane są do osób, które interesują się motywami, jakie kierują przestępcami, ale też przygotowują studentów do pracy z osadzonymi w placówkach resocjalizacyjnych. Potencjalna kariera po uzyskaniu tytułu licencjata? Policjant, kurator sądowy, wychowawca w zakładzie poprawczym lub funkcjonariusz straży granicznej - możliwości jest wiele!

Łączymy wiedzę

- To studia, które łączą w sobie wiele nauk, są interdyscyplinarne - podkreśla prof. Barbara Toroń-Fórmanek, kierownik zakładu resocjalizacji na UZ, która mocno zaangażowała się w utworzenie nowego kierunku. - Łączymy tutaj wiedzę ze studiów prawniczych, medycznych, socjologicznych czy psychologicznych. Celem jest budowa odpowiednich prognoz i przewidywanie czynników, które wpływają na przestępczość, różnego rodzaju odchylenia od normy lub nieprawidłowości.

Dariusz Michalski, komendant straży granicznej Zielona Góra-Babimost jest przekonany, że studia dobrze przygotują do przyszłej pracy w służbach mundurowych. - Ten kierunek umożliwi poznanie mechanizmów rządzących przestępczością. Warto pamiętać, że jednym z wielu zadań straży granicznej też jest zwalczanie przestępczości. Mamy pion operacyjno-śledczy, który zajmuje się m.in. przygotowaniem postępowań. Myślę, że wiedza przyszłych absolwentów może być z sukcesem wykorzystana przez naszą formację - przekonuje D. Michalski.

Wsparcie policji

Na nowych kandydatów, którzy będą chętni do podjęcia służby po studiach liczy Marcin Gurgurewicz, zastępca komendanta miejskiego policji. Jak sam przyznaje, liczba wakatów w jego jednostce waha się w granicach ok. 5 proc. zatrudnionych. - To około 20-30 osób. Starsi policjanci regularnie odchodzą na emeryturę i zwalniają miejsca pracy, więc ta liczba jest płynna - zaznacza M. Gurgurewicz. I dodaje, że już teraz studenci różnych kierunków odbywają w KMP praktyki. - Współpracujemy z uniwersytetem oraz prof. Toroń-Fórmanek od wielu lat i będzie to kontynuowane. Nasi policjanci będą dzielili się bogatym doświadczeniem ze studentami. Poza tym wśród wykładowców uczelni znajdują się byli funkcjonariusze policji i już pewną pracę w tym zakresie wykonują. Jeśli będzie taka potrzeba, jesteśmy w stanie udzielić dodatkowej pomocy na zajęciach, praktykach w jednostce czy w ramach pokazania studentom, jak naprawdę wygląda codzienna praca policjanta - tłumaczy M. Gurgurewicz.

Osoby chętne do podjęcia studiów z resocjalizacji i kryminalistyki już mogą składać dokumenty rekrutacyjne na uczelni (od 1 sierpnia). Na kierunku przewidziano 60 miejsc. W planach UZ jest utworzenie w przyszłości studiów magisterskich z kryminalistyki.

(md)