Uniwersytet Zielonogórski. Na absolwentów czeka policja i straż graniczna

5 Sierpień 2022
Trzyletnie studia stacjonarne prowadzące do tytułu licencjata z resocjalizacji i kryminalistyki - to nowa propozycja dla studentów. Kandydaci mogą aplikować na nowy kierunek od 1 sierpnia.

Nowy kierunek na UZ został przygotowany we współpracy ze służbami mundurowymi, m.in. z komendą policji, aresztem śledczym, strażą graniczną. Studia adresowane są do osób, które interesują się motywami, jakie kierują przestępcami, ale też przygotowują studentów do pracy z osadzonymi w placówkach resocjalizacyjnych. Potencjalna kariera po uzyskaniu tytułu licencjata? Policjant, kurator sądowy, wychowawca w zakładzie poprawczym lub funkcjonariusz straży granicznej - możliwości jest wiele!

Łączymy wiedzę

- To studia, które łączą w sobie wiele nauk, są interdyscyplinarne - podkreśla prof. Barbara Toroń-Fórmanek, kierownik zakładu resocjalizacji na UZ, która mocno zaangażowała się w utworzenie nowego kierunku. - Łączymy tutaj wiedzę ze studiów prawniczych, medycznych, socjologicznych czy psychologicznych. Celem jest budowa odpowiednich prognoz i przewidywanie czynników, które wpływają na przestępczość, różnego rodzaju odchylenia od normy lub nieprawidłowości.

Dariusz Michalski, komendant straży granicznej Zielona Góra-Babimost jest przekonany, że studia dobrze przygotują do przyszłej pracy w służbach mundurowych. - Ten kierunek umożliwi poznanie mechanizmów rządzących przestępczością. Warto pamiętać, że jednym z wielu zadań straży granicznej też jest zwalczanie przestępczości. Mamy pion operacyjno-śledczy, który zajmuje się m.in. przygotowaniem postępowań. Myślę, że wiedza przyszłych absolwentów może być z sukcesem wykorzystana przez naszą formację - przekonuje D. Michalski.

Wsparcie policji

Na nowych kandydatów, którzy będą chętni do podjęcia służby po studiach liczy Marcin Gurgurewicz, zastępca komendanta miejskiego policji. Jak sam przyznaje, liczba wakatów w jego jednostce waha się w granicach ok. 5 proc. zatrudnionych. - To około 20-30 osób. Starsi policjanci regularnie odchodzą na emeryturę i zwalniają miejsca pracy, więc ta liczba jest płynna - zaznacza M. Gurgurewicz. I dodaje, że już teraz studenci różnych kierunków odbywają w KMP praktyki. - Współpracujemy z uniwersytetem oraz prof. Toroń-Fórmanek od wielu lat i będzie to kontynuowane. Nasi policjanci będą dzielili się bogatym doświadczeniem ze studentami. Poza tym wśród wykładowców uczelni znajdują się byli funkcjonariusze policji i już pewną pracę w tym zakresie wykonują. Jeśli będzie taka potrzeba, jesteśmy w stanie udzielić dodatkowej pomocy na zajęciach, praktykach w jednostce czy w ramach pokazania studentom, jak naprawdę wygląda codzienna praca policjanta - tłumaczy M. Gurgurewicz.

Osoby chętne do podjęcia studiów z resocjalizacji i kryminalistyki już mogą składać dokumenty rekrutacyjne na uczelni (od 1 sierpnia). Na kierunku przewidziano 60 miejsc. W planach UZ jest utworzenie w przyszłości studiów magisterskich z kryminalistyki.

(md)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki