Najkrótsza sesja rady miasta

16 Listopad 2015
- Skoro nie ma żadnych pytań, ogłaszam koniec sesji – zakomunikował wyraźnie zadowolony Adam Urbaniak, przewodniczący rady miasta.

To było najkrótsze posiedzenie rady miasta, przynajmniej w tym roku. Piątkowa nadzwyczajna sesja trwała dokładnie 10 minut. Ani sekundy dłużej. Tylko tyle czasu potrzebowało 20 radnych, by jednomyślnie uchwalić dwa projekty uchwał zaproponowanych przez prezydenta Janusza Kubickiego.

Pierwszy projekt dotyczył zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Zielona Góra. Jak uzasadniał potrzebę wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk: - Zmianę wymusza wejście w życie ustawy rewitalizacyjnej. Ten akt prawny zobowiązuje wszystkie gminy do dostosowania własnych planów rewitalizacji do nowych wymagań. Zielona Góra ma program rewitalizacji, Potrzeba aktualizacji będzie dotyczyć tylko kilku punktów rozdziału 5 tego dokumentu – tłumaczył radnym K. Kaliszuk.

Zmiany dotyczą także miejskiego planetarium, w którym pierwotnie zakładano uruchomienie księgarni. Ta nie powstała, stąd potrzeba aktualizacji dokumentacji inwestycji.

Ostatnim punktem piątkowej sesji było przyjęcie uchwały, na podstawie której całe rondo Piastów Śląskich (na trasie wylotowej do Krosna Odrzańskiego i Żar) traf pod zarząd i administrację Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Do tej pory, rondo było remontowane i utrzymywane w części przez miasto, w części przez GDDKiA, co rodziło liczne problemy natury technicznej i logistycznej.

 

(pm)    

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki