Najkrótsza sesja rady miasta

16 Listopad 2015
- Skoro nie ma żadnych pytań, ogłaszam koniec sesji – zakomunikował wyraźnie zadowolony Adam Urbaniak, przewodniczący rady miasta.

To było najkrótsze posiedzenie rady miasta, przynajmniej w tym roku. Piątkowa nadzwyczajna sesja trwała dokładnie 10 minut. Ani sekundy dłużej. Tylko tyle czasu potrzebowało 20 radnych, by jednomyślnie uchwalić dwa projekty uchwał zaproponowanych przez prezydenta Janusza Kubickiego.

Pierwszy projekt dotyczył zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Zielona Góra. Jak uzasadniał potrzebę wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk: - Zmianę wymusza wejście w życie ustawy rewitalizacyjnej. Ten akt prawny zobowiązuje wszystkie gminy do dostosowania własnych planów rewitalizacji do nowych wymagań. Zielona Góra ma program rewitalizacji, Potrzeba aktualizacji będzie dotyczyć tylko kilku punktów rozdziału 5 tego dokumentu – tłumaczył radnym K. Kaliszuk.

Zmiany dotyczą także miejskiego planetarium, w którym pierwotnie zakładano uruchomienie księgarni. Ta nie powstała, stąd potrzeba aktualizacji dokumentacji inwestycji.

Ostatnim punktem piątkowej sesji było przyjęcie uchwały, na podstawie której całe rondo Piastów Śląskich (na trasie wylotowej do Krosna Odrzańskiego i Żar) traf pod zarząd i administrację Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Do tej pory, rondo było remontowane i utrzymywane w części przez miasto, w części przez GDDKiA, co rodziło liczne problemy natury technicznej i logistycznej.

 

(pm)